Aplipinti žodžio reikšmė

Aplipinti - lipìnti(-yti), -ìna, -ìno lìpinti, -ina, -ino1. lipdyti, klijuoti:Kam tu čion šitas popieras lipini? | Nelįsk, ba kap lipysiu(tėkšiu)prie sienos, tai užteks gyvent! 2.dėti, glausti ką prie ko, jungti:Neleisk siūlo per storai, nelipyk, nesuk sukriai | Reik rublį prie rublio lipyt(dėti, taupyti) 3. taikytis, gretintis, kabintis:Kad jau lipìnasi prie manęs, kai smala prie drabužio Vis prie jų lipinas aplipìnti 1. apklijuoti, aplipdyti.2. užtaisyti kuo lipiu; apdrėbti minkšta mase:Aplìpink aulio (avilio) plautus, kad pelė neįlįstum Sniegas akis aplipina Eglių šakos buvo sniego aplipintos atlipìnti atlipdyti, atklijuoti.| Glindos atsilipina nuo plaukų nuo šilto acto įlipìnti įlipdyti, įklijuoti:Galėčiau į vidų įsiūt ar įlipyti išlipìnti išlipdyti, išklijuoti visą:Kambario sienos išlipintos margais popieriais nulipìnti padaryti iš minkštos masės, nulipdyti:Nulipinęs iš molio gražų žmogų Prie didžiųjų durų buvo nulipinti du didžiuliai liūtai ^ Jo eržilas kap nulipýtas(riebus) Karvės žiemą ir vasarą kap nulipytos palipìnti šiaip taip pastatyti, pamūryti:Meisteriai miklūs, sujudo, greit tą namą palipìno prilipìnti 1. prilipdyti, priklijuoti:Kodėl čia neprilipinta pašto ženklų? Jis ėmė tą kūną ir prilipino velniui prie smakros | Prisilipinki mano laiškelį prie skrynios antvožėlių 2.daug padaryti iš minkštos masės:Prilipino visokių žmonių, arklių, šunų 3. užsikrėsti Zokonas užsakinėjo(draudė)raupsuotų palytėtis, idant žmogus nesuteptųs ir neprilipintųs ižg jų palytėjimo sulipìnti 1. sulipdyti, suklijuoti:Ji plutą atkėlė, minkštimą išėdė, tas plutas sulipino gražiai, sulaižė | Nuo to jie pradėjo pradėjo, o paskui i susilipino(susidraugavo, susimylėjo) 2.glaudžiai sudėti, suglausti:Susitvėrė kietai, sulipindami delnus 3. lipdant pasidaryti:Kregždžiukė po jo balkiu sau lizdą susilipino 4. sunkiai, vargais negalais ką pasidaryti:Suslipinau pirkelę 5. sudurti, sudėti, prišlieti:Žmonės vartoja su priešdėliu da- sulipintus žodžius 6. sulydyti. užlipìnti 1. užlipdyti, užklijuoti:Gražiai užlipino tą gromatą 2. minkšta mase uždrėbti, užlipdyti:Su moliu skyles pečiaus užlipyk Sniegas užlipino jam burną Pelėda už grėblio griebė, pakabinus purvais drėbė, akis užlipino
2013-03-26 01:14:45
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž