Apkurtinti žodžio reikšmė

Apkurtinti - kur̃tinti,-ina, -ino kurtìnti, -ìna, -ìno1.daryti kurčią:Baisūs trenksmai kurtino mus Šūviai kurtino ausis Kam tu jį kur̃tini? Vėl ta pati kurtinanti tyla, kad nė šapas niekur nebesukribždės Pasigirdo kurtinamas riksmas Kristiną jaudino kurtinantis tėvo juokas, kalba Pabiro kurtinami šūviai iš vienos ir antros pusės kur̃tinamai Lyg greta sprogęs sviedinys, kurtinamai trenkė griaustinis Kurtinamai ūždami išpurpė priešo lėktuvai Muzikantai kurtinamai grojo kur̃tinančiai Kurtinančiai dardėdami gatvės grindiniu į Šilgalius įriedėjo pirmieji tarybiniai tankai 2.pripildyti erdvę, aplinką stiprių garsų Ir atskridus sodelin, sodą kurtinsiu Savo gailum balseliu namus kurtinsiu apkur̃tinti padaryti kurčią; pritrenkti:Liga jį apkur̃tino Tranksmas manę apkur̃tino Jį net apkurtino griausmingas vandens ūžimas Damijonas išsižiojo, kad sprogimas ausų neapkurtintų Per vainas jį armotos apkur̃tino Apkurtinamas vėtros ūžimas | Apkurtina sumenę savo nukur̃tinti; apkurtinti: Nukurtino jis manę par mušimą Vaiką savo nutrenkti, nukurtinti gali prikur̃tinti 1. pritrenkti.2.pritildyti, prislopinti:Tiktai kartkartėmis už durų pasigirsdavo prikurtinti Poviliuko žingsniai užkur̃tinti 1. padaryti kurčią, apkurtinti:Velnias kad surėkė, net ausis užkur̃tino Tas balsas užkurtìnti gali Kai paaugs viščiukai, tai mum ausis užkurtiñs Bus užkurtintos ausys tavo 2. užslopinti, nustelbti:Pikta dvasia turi pilną rūpestį savo, kaip užukurtintų ir užudusintų vierną sėklą žmonių Iš to vienok neišpuola su visu, idant dūšia nuraminta turėtų priderystę užkurtinti visokius jausmus

Žodžio apkurtinti sinonimai

Užkurtinti, Užbelsti, Užtrenkti, Užkulti
Žodžio apkurtinti sinonimai

Žodis apkurtinti kitomis kalbomis

Rusiškai: шум
Angliškai: din
Estiškai: ruido
Lenkiškai: zgiełk
Latviškai: šķindoņa
Lietuviškai: apkurtinti
2013-03-21 12:06:12
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž