Apkaltinti žodžio reikšmė

Apkaltinti - káltinti(-yti), -ina, -ino laikyti kaltu:Materialistai kaltino Kantą idealizmu Kuo jį kaltina, įtaria? Niekas tavęs dėl to nekaltina Kaltinti kuo už ką Išmintingas vyras jos nekaltins ir nebrokys Apraišau, kaltinu Sopa man širdelę, káltinu aš save, mielas bernužėli, kam pažinau tave Ir káltys dabar jį, pats būdamas kaltas Nekáltyk kito, ir tavę(tavęs)niekas nekáltys Nekáltyk kito, pats būdamas kaltu Pradėjo mane dabar káltinti Nekaltyk arklį, kad nemoki arti Toje pačioje byloje yra kaltinami ir kariškiai, ir šiaip piliečiai Jei juos paniekinsi, jei juos užmuši, nekaltinkig nieko, tiektai patį save Kas iš jūsų gal mane grieko kokio kaltinti? Kaltink anus ... dėlei daugybės jų pražengimų | Jie kits kitą káltinas Jis kad kaltinos, kad gailinos, ko nevažiavo Nekaltinsis ir neturės širdgilo kaltu pavadinti, pripažinti, palaikyti:Apkáltina jis mane Medinčius pats pardavė medžius, o tu tą pavargėlį apkaltini pateisinti:Advė nori suprasti Dagienę, nori ją atkaltinti Pinigai kaltuosius atkaltina | Ji būtų atsikaltinusi tuo, kad esanti per daug užimta įrodyti kieno nors kaltumą:Įkáltinti ką nors vagyste Visi jį vieną įkáltino nabagą Įkáltinti ką melavus apkaltinti: Kunigus iškaltinom(kaltais išvadinom) apkaltinti: Aš aną nukáltinau Sopa širdį neteisingai nukaltintam žmogui Kaip jie bus nukáltinti(nuteisti),dar nežinia Nukáltino nekaltą tarną ir liepė jį pakart Padaryti nukaltinamąjį sprendimą | Reikia tiktai save nusikaltinti 1. apkaltinti:Piršlį sūdžios turėjo pakaltinti Nusikaltimai, padaryti bepročio, nelaikomi pakaltinami Kad norėsiu išsiteisinti, mano liežuvis pakaltins mane Kursai neingitikės, bus pakaltintas | Didžiai aš pasikaltinu be skaitliaus 2. nusikalsti:Po tam [žmogus] pasikáltino, ponas išpyko ir pravarė (= pavarė) prasikalsti:Labai prasikaltinau prieš tave apkaltinti:Ans ją užkaltino dideliai

Žodis apkaltinti kitomis kalbomis

Rusiškai: заряд
Angliškai: charge
Estiškai: cargo
Lenkiškai: opłata
Latviškai: maksa
Lietuviškai: apkaltinti
2013-04-10 00:08:46
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž