Apkaltinimas žodžio reikšmė

Apkaltinimas - káltinimas → kaltinti: Daug kaltinimų pateikė dirbantieji pramonės kombinato vadovybei dėl jos apsileidimo Kaltinimą teisme palaiko prokuratūra Kaltinimo iškėlimas, pareiškimas Jis pradeda jausti kaltinimą → apkaltinti: Rūstūs apkaltinimo žodžiai ėjo iš jo lūpų Tas apkaltinimas man visai nepelnytas Reik ..., idant ... byskupas ... būtų nenaujas, jeib pasipūtęs ig apkaltinimą neteisinykų neingipultų pasiteisinimas:Jos atsikaltinimo niekas negirdi Tai viens iš paprasčiausių atsikaltinimų → įkaltinti: Nusikaltusios šalies įkaltinimas → nukaltinti: Užgirdo nukaltinimą nekalto ir tam apmelavimui įtikėjo Randasi tarp tėviškainių daug nukaltinimų → pakaltinti: Objektyvinis pakaltinimas Indavinėjęs ing pakaltinimą valios

Žodis apkaltinimas kitomis kalbomis

Rusiškai: инкриминирование
Angliškai: incrimination
Estiškai: incriminación
Lenkiškai: oskarżenie
Latviškai: neliecināt
Lietuviškai: apkaltinimas
2013-04-21 01:13:06
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž