Apie žodžio reikšmė

Apie - apiẽ ãpie, àpie1. aplink Vaikai apie stalą laksto Jis bėga apiẽ ežerą Vaikai laksto ãpie prūdą – da įkris Tie varnai tuoj apie akis, apie snukį ėmė kapot Jis vidury, vaikai ratu ãpie jį – ir žaidžia Gerai apvyniok autakojį apie koją Aprišk skepetą apie kaklą Apie (aplink) židinį buvo išdžiaustyti visoki skarmalai Apie sodą eglės žaliavo ║ Apie Kupiškį viškai nelijo Kur rasi soras ãpie mus(mūsų krašte) Apie Kruopius vėlei kokie prasti keliai: krūmai, balos Jau veža rugius àpie jūs kampus Dirbsime, kaip apie Lenčius žmonės dirba Apie Uteną geros žemės 2.ties, netoli Ko jie slankioja ãpie langus? Aikštėje apie kalvę jau sukinėjosi keletas šilėniškių Švaistos apie langus, beldžias į duris Žvirbliai kanaplesėliai linksmai čiurškauja apie gandralizdį Da mūsų tėvas šį tą dirbinėja apie namus 3. Jis vėl ėmė triūstis apie žuobrį Tėvas darbuojas apie namą – perniai nebaigė Gera ūkininkė nevaroma vaikščioja apie savo gyvulius Apie linus daug darbo Pati tik spėjo numirt, o jis apie kitas jau suka Tu eini apie bites(bitininkauji) Apie ją daug kas sukasi, bet ne visi gaus 4. Įvairiai žmonės kalbėjo apie įvykį dvare Kitąsyk užsimindavo taip pat ir apie sklypininkų žemeles Porina apie laumes, kurios pirtyse gyvena Į miškus mus išvijo apie pavogtą laimę svajot Ir apie algą tylėk! Miela Balsiui, apie tai prisiminus Nebus kam augint ir rūpintis apie juos Kadai jau ji triūsia apie tą savo reikalą(rūpinasi tuo reikalu) Dejuojam apie savo vargus Išburk apie lietų Man apie tai nei šilta, nei šalta Pasakyk pasaką apie vištytę ir gaidžiuką ^ Apie vilką daug sakyt, maža klausyt Alkanas dejuoja, kai apie mėsą sapnuoja Aš tave klausiu apie antis, o tu man nuo žąsų atsakymą duodi Nė ãpie šį, nė ãpie tą ėmė pasakotie Mudvi susėję nor pasišnekam ãpie savo bėdas Papasakojo ãpie savo avinėlį Ãpie pinigą nėr ką kalbėti Nesako àpie brolį nieko Àpie obuoliuką mudvi čia deramės Kad vis žmogui rūpi apie kitą, ne apie savo Pradėjo kaip per sapną atsimint àpie savo praėjusį gyvenimą 5. Apiẽ antrą [valandą] atvėso Ateik rytoj apie šį laiką Apie pusryčius parėjo namo ir Pečiūra Po to praėjo jau apie penketą metų Apiẽ mėnesį(kone mėnesį)važinėjo Prasirgau apie tris savaites Àpie dešimtą valandą patrankos kerta nuo Naravų Tik ãpie vidurdienį išsikrapštė iš namų Šis ... apie už pusės valandos sugrįžo 6. Kasdien apie siekelį [avižų] suliuobiam Įsipilk apiẽ tris pūrus, ir užteks Bus apie keturius vežimus šieno Apiẽ šimtą vyrų išvarė Gal to cukro ir buvo apie kokį porį kilogramų, o gal nė tiek Užmokėjo ãpie šimtą rublių Lig Skaisgirio apie vienuolika kilometrų Bus jau ãpie penkta valanda Jis dabar apie šimtą rublių laimėjęs Apiẽ mylią tenuvažiavęs, turėjo grįžt Dar buvo apie penketas kilometrų kelio Suėjo ãpie šimtas žmonių Virpša buvo apie trijų dešimtų metų vyras
Apie daiktų prigimtį – I a. pr. m. e. ateistinė, materialistinė poema, kurią parašė romėnų poetas Titas Lukrecijus Karas.

Žodžio apie sinonimai

Žodžio apie sinonimai

Žodis apie kitomis kalbomis

Rusiškai: о
Angliškai: about
Estiškai: sobre
Lenkiškai: o
Latviškai: par
Lietuviškai: apie
2013-04-20 18:38:14
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž