Apibarstyti žodžio reikšmė

Apibarstyti - barstýti,bar̃sto, bar̃stė1. berti 1: Kam barstaĩ grūdus po pirkčią? Vaikai bar̃sto žirnius, smėlį Barstýk atsijas ant ližės duoną kepant Kur sesutės nuvažiuota, rūtelės barstytos Kuris nerankioja su manimi, tas bar̃sto Lietų bar̃sto stačiai languosan Pelenais barstė ant savo galvos Tu pjauji, kur nesėjęs, ir renki, kur nebarstęs Jis pinigų veltui nebarstydavo ^ Kas sėja, tas pjauna, kas bar̃sto, tas renka | Žiūrėk, kad smėlys nesibarstýtų, kai veši | Aš nebarstáus(neleidžiu niekais, neeikvoju) –kas bar̃stos, tas nebsurankioja 2. sėti:Dar gerai nesušilo, o jis jau avižas bar̃sto 3. be laiko atsivesti, turėti negyvus Netikus kiaulė veislei – kaip pradėjo barstytis, tai kelinti metai paršų nebeatsiveda, vis išsibar̃sto verkti:Gromatėlę skaitysiu, ašarėles barstýsiu kipšùs barstýtikeikti:Jo burnos vidus buvo neplautas – barstė šimtais ir tūkstančiais kipšų užbarstyti:Kad turėtumi aguonų ant to pyrago antbarstýti, būtų gerai | Antsibarstýk ant silkės pipirų – būs skaniau apiberti 1: Užsitepiau riekę duonos, apibarsčiaũ druska ir šveičiu Aba pelenais apibarstytumbei plaukus tavo Kvietkomis apbarstyti | Vaikas apsibar̃stė duoną su cukrum ir valgo įberti 1: Įbarstýk kmynų į varškę Įbarsčiaũ saują miltų, tuoj geriau kiaulė ėda 1. išberti 1: Takeliai smėliu išbarstyti Neduok vaikui pinigų, dar išbarstỹs po žemę Kumelė išlakstė po visą svietą ir išbarstė raganos kaulus Rinkinį išbarsto | Jis ėmęs išsišlavė savo urvą, išsibarstė žolynais ir laukė svečių ateinant Kažin kur išsibar̃stė visos mano adatos | Tarp išsibarsčiusių žvaigždžių juodavo dangus ║iškrėsti, išpurtyti:Tokia vėtra išbarstys visus javus ║išblaškyti, išskirstyti, išgainioti:Vilkas gaudo ir išbarsto avis Išbarstyk, Viešpatie, visokius liežuvius bukluosius | Nebėr kas bedirba namie: jauni išsibar̃stė Kai pamirė tėvai, tai vaikai po viso pasaulio kraštelius išsibar̃stė Ištiksiu piemenį, ir išsibarstỹs avys kaimenės Išvydau, jog išsibarsto žmonės nuog manęs 2. išberti 3: Kai išbarstýsiu šitą maišelį zūperio, tai pareisiu 3. išberti 4: Išbar̃stė pučkais burną, nežinau ką daryti | Išsibarstė burna 4. be laiko atsivesti, turėti negyvus Nemušk paršingos kiaulės, išsibarstỹs Kiaulė pertelžta darže išsibar̃stė negyvais paršais, t. y. išsimetė Šaltais metais avys dažnai išsibar̃sto 5. išleisti, išeikvoti:Pinigus išbar̃stė, o nieko gero nenusipirko priverkti:Kiek ji išbar̃stė ãšarų, pakol sulaukė savo vaiko dantìs išbarstýtiprimušti:Dantìs vienam išbar̃stė Spirs arklys ir tau dantis išbarstys káulus išbarstýtiužmušti:Mes tavo kaulus išbarstysime, kad tu jų nė bliaudama nebesurankiosi Nebėr mano sūnelio: ar badu mirė, ar kaulelius išbarstė 1. nuberti 1: Kelelis nubarstytas žalių rūtų žiedeliais Rūtelę pasiskinčiau, leliją pasilaužčiau, nubarstýčiau visą kelelį į matutės dvarelį | Naktis taką žvaigždėm nubarsto Saulė spinduliais nubarstė žemę Nubarstyta strazdanom ranka | Nusibarstė taką smėliu 2. prapilti:Bepildami grūdus į maišus, daug pro šalį nubar̃stė | Kas nusibar̃stė, tegu vištos sulesa Jo niekas nenusibarsto(nepasimeta),visa kas priglausta 3. nusėti:Pelenais nubar̃stė laukus | Ka jau balandos nusibar̃stė(įsiveisė),tai jau tiek iš miežių 1. paberti 1: Oi mes pulsim, surūdysim ir plūksneles pabarstysim | A negali pati tako pelenais pasibarstýt? 2. papilti, paberti:Pabar̃stė kelias saujas grūdų vištom, tuoj visi paukščiai subėgo Pabar̃stė pinigų ant aslos 3. pasėti:Pabarstỹs kokių avižų ar vikių priberti 1: Avele, avele, pasikratyk ir pinigų pribarstyk | Prisibarsčiaũ galvą žemių, vežimą pildamas Galva prisibar̃stė niežu 1.supilti, suberti:Subarsčiaũ į šieną visą druską 2.sudaužyti:Kai kris bomba, subarstys visus langus 1. užberti 1: Eik, užbarstýk arkliui lovin avižų | Pasiėmiau saujelę miltų užsibarstýti arkliam 2. užsėti:Užbarsčiau plotelį avižomis, plotelį miežiais Liko varsnelės nesėtos, tai nors vikėm užbarstysiu

Žodis apibarstyti kitomis kalbomis

Rusiškai: посыпать
Angliškai: sprinkle
Estiškai: espolvorear
Lenkiškai: posypać
Latviškai: smidzināt
Lietuviškai: apibarstyti
2013-04-21 23:24:40
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž