Apgalvojimas žodžio reikšmė

Apgalvojimas - galvójimas galvójimos → galvoti 1:1.Čia reikia galvójimo – bet kaip nepadirbsi Jis yra praktiško galvojimo žmogus Tu mažai esi varginęs save tais galvojimais! 2. Mantą be palūkų, be galvojimos jie paskolijo → apgalvoti: Duok man ... dvi nedėli ant apgalvojimo to viso | Dėl savo neapsigalvojimo žuvo Neturia apsigalvójimo(supratimo)žmogus → įsigalvóti: Įsigalvojimas ligų gimdo dvasios ir kūno negales → išgalvoti 4: Tavo išgalvojimas beprotiškas | Ta mašina taip neatsirado, reikėjo išsigalvójimo → pagalvoti 1: Galėčiau be jokio pagalvojimo nusidžiauti į patį žemės ašigalį → sugalvoti 2: Be didžio vargo šiaip taip įvykinau tą savo sugalvojimą Tą mano sugalvojimą atadavė universitetui nutarti

Žodis apgalvojimas kitomis kalbomis

Rusiškai: предусмотрительность
Angliškai: forethought
Estiškai: previsión
Lenkiškai: przezorność
Latviškai: tālredzība
Lietuviškai: apgalvojimas
2013-04-21 02:37:34
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž