Apdangstyti žodžio reikšmė

Apdangstyti - dangstýti,dañgsto, dañgstė, dángstyti, -o, -ė 1. dengti 1: Aš dangstaũ puodus su puoddangtėmis, o jūs nudañgstote Kvietkas prieš šaltį dangstýti Skrynias dangstysi, drobes rėžysi Kodėl nesėji žalių rūtelių, dėl ko nedangstaĩ gulbių sparneliais? Meirūnėliais lubos iškaišytos, kartūnėliais stalužiai dangstýti ║ O motriškosios praeidamos dangstė jaunąją marškinių stuomenimis ║ Šiandieną dangsto karo dūmai man tavo veidą šviesų Dangstė su rankomis akis 2. dengti 4 Savo drabužių nieko nenusivežiau, tai dangsčiaũsi kitų Brolis globstos, dañgstos, kad nebūtum plikas kūnas matytis Šernų kailiais daros ir jais nu speigų ir visokių darganų dangstos Audžia pačios žičkuotus raiščius ir dangstos drobulėmis 3. dengti 5: Karo kurstytojai veidmainiškai dangsto savo grobikiškus planus Dangstyk niekšystę, kurios esi pilnas | Negalima nepykti, kai matai, kad niekšybė dangstosi įvairiomis kaukėmis Jis dangstėsi įvairiomis pavardėmis Tuojag vardu ginamės ir dangstomės prieš visus buklumus šatono | Ji visą gyvenimą vyru dañgstėsi(buvo vyro vaduojama) 1. apdengti 1: Apdangstýk vaiką [lopšyje], kad nesušaltų Šiaudais apdangsčiaũ rasodą Širmieji žirgeliai užkinkyti, plonojom drobelėm apdangstyti | Apsidangstýk kojas [rogėse], bus šilčiau 2. apdengti 3: Kursai gyvolius ir medžius apdangsto, ir mane apdengs | Koks jau jos apsirengimas, tik nuo žmonių akių skarmalais apsidañgsčius atidengti 1: Visas medus atidangstýtas | Atsdangstýk visus langus, tai bus šviesiau viduje uždangstyti:Įdañgstė [į skardines formas] popierio, kad nepridegtų bandelės sunaudoti dangstant, klostant:Išdangsčiaũ visas šakas, o dvi ežios liko neapdengtos nudengti 1: Nudangstýk puoddangčius nuo puodų Nudangstýk rugius, tegul bent kiek apsausėja | padengti 1: Reik padangstýti naktimis daigus Eikit padangstýkit pėdus – lietus ateido 1. pridengti 1: Reik pridangstýti agurklus, galia šią naktį šalna būti 2. pridengti 4 Nedorėlis slėpėsi nuo žmonių akių, prisidangstydamas doru žmogumi 1. suklostyti dangstant; apdangstyti:Pietums sudangstyti buvo kailis įdėtas 2. sudengti: Visus šiaudus sudangsčiaũ, o agurkų dar liko uždengti 1: Uždangstýk duoną, kad geriau rūgtų Balti stalai uždangstyti | Užsidangstýkit langus, jei vakarosit
2013-03-24 08:09:53
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž