Apdalinti žodžio reikšmė

Apdalinti - dalìnti(-ýti), -ìna, -ìno dalyti:1.Nelygiai dalią dalino | Jie dalìnas, ką gavo, ale nesutinka ir negali pasidalinti tarp savęs Ką turėsite, visados dalinkitės perpus ^ Pas gerus musę ir tą dalinasi per pusę Nejaugi triobą šakaliais dalìnsimės? Su kuo dalinas duona, su tuo ir druska 2. Sesuo dalìna sūrį Ant ateina tėvelis, šimtelius dalindamas Tada martele vadina, kada dovanas dalina | Tamstai dalinti ║ Dalinausi su draugais ir svajonėm, ir vargais toks žaidimas:Dainavom, žíedą dalìnom smerčiù dalìntismerdėti:Jau senė smerčiù dalìnasi apdalyti 2: Ana ubagus apdalìno Apdalino žmones žeme pakalbinti:Šeimininkas, visus namiškius geru žodžiu apdalinęs, glosto ir gerina šunelius rañką apdalìntipasisveikinti (iš eilės):Svečias visiems ranką apdalino atidalyti:1.Vienam broliui buvo atidalinta žemė, ir pragėrė | Broliai atsidalydavo ir gyvędavo 2.Atidalìnk įdalus žmonims Kol visiem velniam(skolininkams)atidalinì, tau ir nelieka įdalyti 2: Tąsyk mes buvom įdalýti išdalyti:1.Dvarus išdalino – visi velniai pas gaspadorius išėjo | Žemę [vaikai] išsidalìno 2.Davė ir antrą krepšį pinigų, o kvailys, parnešęs namon, vėl broliams išdalino 1. nudalyti 1: Eik pas dėdę, gal ir tau ką nors nudalys O nudalink mani kaip nevertamui šunyčiui tą trupučią mieloširdystės savo 2. blogai padalinti:Na jau ir nudalinaĩ padalyti:1.Išvirk [tą žuvį] ir padalink ją į 4 gabalus | Pasidalìnom su broliu Pasidalìno tais pinigais, ta žeme ^ Geri vyrai ir su rieškučiu pasidalìna Ir jiedu to grūdo nepasidalina Jamui mirus, vaikai palaikais jo pasidalino Nepasidalina lyg šunys kaulą 2.Padalýk, vaikeli, jiem po pusę obuolio Padalìna sūnams po arklelį, katinelį ir šunelį Einu kiaulėm skystimo padalýt(įpilstyti) ║ Diskusijose kalbėję gydytojai pasidalino savo darbo patyrimu perdalyti 1: Párdalink obalį pusiau | Pinigus jie persidalino, bet liko brangus kardas, kurio niekaip negalėjo persidalinti 1.pridėti dalinant:Dalina dvaro žemę, kad taip mum kiek pridalìntų 2.ištekti dalinant:Tiek turėdamas visiem nepridalýsi 3. prisidėti, prisiplakti:Ten sėdėjo trys mergaitės, ir aš prie jų prisidalinaũ Prisidalino jis prie galžudos sudalyti: Kariuomenė sudalinta į tris dalis | Bobos susdalìno duoną Keturi sūnai susdalìno žemę

Žodis apdalinti kitomis kalbomis

Rusiškai: раздавать
Angliškai: give out
Estiškai: repartir
Lenkiškai: rozdać
Latviškai: dodam no
Lietuviškai: apdalinti
2013-03-15 12:20:45
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž