Apdailinti žodžio reikšmė

Apdailinti - dáilinti(-yti), -ina, -ino daĩlinti 1. daryti dailų, gražinti, puošti:Kam tep dáilini, ne į parodą veši Gali nedáilint [kirvakočio], aš pats apsidáilinsiu Pamatė žmogų mindžiojant grumstus, dailinant vietą | Merga, eidama į prašmintinį, dáilinas, t. y. šukuojas, prausias, tiškuojas 2. lyginti, glotninti:Brolis dáilina su abliu, su leistuvu lentą ║laidyti su laidyne:Iki šiol Onytė sau ir motinai pati plovė ir dailino apykakles, nosines ir kitus baltinius ║ daryti gerą, taikingą:Čia gamta siūlo žmogui vien tik dalykus, sušvelninančius jausmą, dailinančius dvasią | Kai pradėjo dáilinti(teisinti, aiškinti),tai, rodos, ir teisybe pavirto 3.penėti,tukinti:Reik bekonus dáilinti su bulvėms, geriau užmokės 4. gerintis, meilintis, plaktis, taikytis:Jau tas dáilinas prie tėvo, bene gaus kokį saldainį Dáilinosi dáilinosi, o nieko gero nelaimėjo Karuonis, ne arklys tas palšelis: kai ištrūks iš rankų, tai visą dieną varinėkis jį, dáilinkis prie jo, kol prisidáilinsi Katė dáilinas prie mėsos Pavinta(meilikautojas)dáilinsis, kol ką išgaus nuo tavęs, t. y. lydysis Dailinasi kaip bykšas prie vagies Ir dailinsies kaip bajoras pri ožkos mušti:Spėriai sugavęs žiužį, sėdaus ir kitų nugaras tvinkt tvinkt dailinau apgražinti, dailiai apdirbti:Kad tavo šaukštai nei kiek neapdáilinti, baisu burnon imt | Aptašiau šiap tep: jei negerai, pats apsidáilyk | Reikia da daug laiko ir darbo, kol [lietuviška terminologija] apsitašys, apsidailins apmušti:Apdáilink jam gerai šónus 1. išgražinti, dailiai išdirbti:Kiekvienas norįs gali rašyti lietuviškai kaip ir kita išdailinta jau kalba Barbariški dar tebėra mūsų žmonės, nėra juose jausmai nei mažumą išdailinti | Visi išsipuošę, išsidailinę 2. išlyginti. 1. padaryti dailų, pagražinti:Jau padariau kotą, tik da nenudáilinau | Aš tik aptašiau klumpes, o nusidáilyt tegu pats nusidáilina 2.nulyginti, nuglotninti:Ant upelio dugno atradau akmenį, pailgą ir labai nudailintą | Jau jis dabar nudáilino tą atsitikimą Kieno pasielgimą nudáilinti, ką patogesniu padaryti kiek pagražinti.| Vienas nukala, antras padailina, trečias dar prideda – ir kyla kalbos Žmonės patys tyčia tą istoriją padailino | Ans padáilindamos kalba dailiai perdirbti:Párdailink su peiliu, ir puikus būs šaukštas | Párdailinsi tu pats pasaką, o aš neturiu laiko parpasakoti 1. priglotninti:Kunigaikštytė su ilgu liemeniu ir pridailintais kaip lėlės plaukais 2. prisimeilinti, prisitaikyti:Jau tas prisidáilino pri mergos Šiaip ne taip prisidáilino pri to piningio, mislija, bene išgvilbs kokią šimtinę 1.dailiai sutaisyti, padaryti:Terplysius iškasė, lysiukes sulygino, sudáilino Plaukus sudailinusi jau išeiti norėjo 2.atšerti:Sudáilink arklį, ir senas jaunas paliekta Sudáilinti karvę tegal su miltais 3. susiglausti, susitraukti:Gula zuikis susidailinęs, paplokštęs ir klausos šunų lojimo 4. sulysti:Na ir susidáilinai, ar sirgai? užlyginti.| Nori uždailinti visus nelygumus, kurių labai daug buvo pažintyje

Žodis apdailinti kitomis kalbomis

Rusiškai: заканчивать
Angliškai: finish
Estiškai: terminar
Lenkiškai: zakończyć
Latviškai: apdare
Lietuviškai: apdailinti
2013-04-05 22:49:48
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž