Apželdinimas žodžio reikšmė

Apželdinimas - žéldinimas žéldinimos → želdinti 1: Dirbtiniu želdinimu ir ugdymu atkuriami eglynai, uosynai ir ąžuolynai Komplektuojamos želdinimo darbininkų brigados, priskiriami joms želdinamieji plotai | Iš kur ta plaukų žéldinimo mada atejo – kaip laumės eina | Tas žéldinimos vaikesų – eina kaip baidyklos Kitų žéldinimos nežmoniškas, akės tik spinda → apželdinti 2: Aš daug metų pri apžéldinimo dirbu Atsimenu Lietuvos apželdinimo vajų 1923 metais Iškirstų pušynų apželdinimas Smiltynų apželdinimas | Apsiželdinimas mišku → atželdinti 1: Atželdinimas – naujos miško kartos kūrimas vietoj senosios Savaiminis atželdinimas | Juodalksnynų atsiželdinimas → įželdinti 1: Pagrindinėmis racionalios dirvos dirbimo sistemos grandinės yra: juodasis pūdymas, sideratai ir dalinis kultūrinis įželdinimas

Žodis apželdinimas kitomis kalbomis

Rusiškai: Насаждение
Angliškai: Planting
Estiškai: La plantación
Lenkiškai: Sadzenie
Latviškai: Stādīšanas
Lietuviškai: apželdinimas
2013-04-10 22:31:05