Apžabalti žodžio reikšmė

Apžabalti - žabálti, žabą̃la (žabal̃na, -sta), žabãlo. netekti regėjimo, akti: Dabar žabált mislia ir eina an daktarą. Jau ir aš baigiu žabált. Akys baigia žabált, tako nebematau. apžabálti. 1. pasidaryti žabalam, netekti regėjimo, apakti: In senystės apžabą̃la. Ant senatuvę jis apžabãlo. Aš baigiu apžabált viena akia. Viena akia apžabãlo, kita irgi menkai mato. Pristojo vištalaktis ir apžabãlo. Apžabãlus boba, tupėk, ne – rieja visus. In seniną apžabãlo boba. Ir apžabãlo, ir apkurto, bet da gyvena. Jeigu nukirps kaltūną, apžabálsi – ant akių pulna. Neraudok, bo visai apžabálsi. Mes ko neapžabãlom nuo išgąsčio. Mano brolis yr, ale apžabãlęs. Dabar vienas senis toks sako: miega miega [vaikai], nemato, kada saulė teka, tai kaipgi nebeapžabal̃s bemiegant, aišku, kad apžabą̃la. Varo tą samagoną, apžabálsma visi. Nu nėr tuplių, ar apžabąlù, ar kas. Vakar pradėjau kalbėt, kad Dručiūnas apžabãlo nuo arielkos, tai tuoj supyko. Imsiu, apžabálsiu visiškai, tai kuom tu mane išmaitinsi. Povilas atsiversdamas apžabalo ant kūno, bet dūšios regėjimą turėjo gerą. Šuva apžabãlo, nebemato, kurgi jį bedėsi. Kap palesa kanapių, vištos apžabą̃la. Šaly diendaržio durų, ant didžiulės spalių krūvos, guli senas Brisius – žilas apžabalęs. | Apžabą̃la akys, i kur dėtis? Aš čia. kaip apžabãlus, bloga čia. 2. neprimatyti: Gal jau apžabalęs, kad su akiniais vaikštai? Apžabálsi prie silpnos šviesos skaitydama. 3. pasidaryti neprotingam, nesuprantančiam: Kas ant tų griekų pripranta, apžabąla ant razumo. Jei taip apžabalęs, kad žvėries pėdų neskiri nuo naminio gyvulio, tai kaip gali tvarkyti miško reikalus? atžabálti. pradėti matyti, atakti: Da neatžabãlę kačiokai. pažabálti. pasidaryti neprimatančiam, žabalam:

Žodžio apžabalti sinonimai

Žodžio apžabalti sinonimai
2013-03-20 17:09:54
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž