Apšlapinti žodžio reikšmė

Apšlapinti - šlãpinti(-yti ), -ina, -ino 1. šlapti 1: Šlãpink audimą balindamas [V]andeniu šlãpink plutą duonos i dėk pečiun – pluta bus minkšta Jeigu nešlãpini, tie plaukai pasipūtę kai ežio i sto[vi] Kad jau vis verpi ir vis šlapini, del to lūpos teip storos pasto[ja] Kad duona neatšoktų, tai, ją minkant, nereikia rankų šlapinti ir per ližę neperžengti Lytus šlapina laukus ir daržus Neverk, panele, nešlapink kelio, an šlapio kelio bus nedalelė Jis plūsta ašaromis, jis šlãpina savo veidą (savo akis) ašaromis Ir pradėjo Jo kojas ašaromis savo šlapinti ir plaukais galvos savo džiovinti | Pirštą parsirišau i nenoriu šlãpytis rankų Kur ten šlãpytis važiuosit! .2. leisti šlapimą:Šlãpina į lovą Bėga, spiria i šlãpina arklys šlyrkš šlyrkš ^ Keturi broliai į vieną duobę šlapina | Dėl šlapimo latakų patologinių pakitimų ligonis negali šlapintis Sieninė kriauklė šlãpintis Vaikas į patalą šlãpinas, męža Kraujais šlãpinos – i pamirė ^ Keturi broliukai vienon duobelėn šlapinas 3. duoti gerti, girdyti:Da aš jį šlãpysiu(nieko negaus) išgerti alkoholio:Šlãpintis gómurį degtinėle Vyrai gerklių̃ nešlãpinęsys negalia būti, nora sprogti apšlapti:1. Nueini pašalėn, apšlãpini ryzą ir apisuki kojas Bitis reik apšlãpyti, kad jos neturia iš daržo, iš sodo išlėkti Stumdydavo, stumdydavo [piestoje] apšlãpintus miežius, tai biškį tie marškiniai(žievės)nusitrindavo | Visumet nusibridę, visumet apsišlãpinę [piemenys] 2. | 3. aplieti šlapimu:Atsisės [mergaitė], vaikas kelėnus apšlãpins, ir būs po mokslo | Apsišlãpino – tą drobulę paėmei, kitą padėjai, i kaip nebuvę 1. įšlapti 1. | Tu insišlãpinsi vandenin Tas žydas kap virto klanan, insišlãpino Nuej[o] vilkas upėn, insišlãpino, insimaudė 2. įleisti šlapimo. 1. sušlapinti 1. | 2. išleisti šlapimą:Buvau išejus išsišlãpint 1. nušlapti 1: Kalakutai su pylėms negerai y[ra]: pylės nušlãpina dideliai | : Pripuolė [vaikas] pri [v]andens, nusišlãpino, nusibuvo 2. išleisti šlapimą:Išėjo in lauką nusišlãpint i nukrito Kiaulės kur nusišlãpina, tai leki ir tupì, kad kojom baisiai šalta 1. pašlapti 1: Sūrmaišį pašlãpink, dėdamas varškę, kad neprikibtum Pamirkiu, pašlapinu Koks gi jo prausimas – pašlãpina nosį Reik pašlãpinti, ta geriau galandas Su tuo mišiniu pašlapinti skuduriuką ir stipriai tą vietą, kur grižas yra, aprišti Lietus palijo – pašlãpino kelią Daržas vandeniu pašlapytas Tu vandens kojoms mano nedavei, o ta kojas mano ašaromis pašlapino ir plaukais galvos savo džiovino Kuldavom kultuvais – pusantro pagalio [kultuvas]... padas būdavo kai pašlãpytas | Neturu su kum pašlãpinti(neturiu riebalų),nelenda [sausos] bulbės ^ Nepašlapinęs neįkiša | Pasišlãpinęs pirštus, varto knygelę Pasišlãpyk spenį užsimilždama, o nekišk pirštų į viedrą Virves pasišlãpinusi, išausčiu tokius velnius! 2. trumpai, truputį palyti:Tik pašlãpino, nelijo Galvokėliai nuėjo, i pašlãpino Vis kiek pašlãpina – ir vakar raselė buvo 3. išleisti šlapimą. | )pašlãpintikiek išgerti alkoholio:Sėdės ans tau [vaišėse] lū́pų nepašlãpinęs Prispyrėm, i bùrną pašlãpino pušìnę pašlãpintiišvaryti:Palauk, tuoj aš tau pašlãpinsiu pušìnę! peršlãpinti 1. peršlapti 1. | 2. peršlapti 3. | 3. lengvai palyti, pašlakstyti. galėti šlapintis:Pūslė[je] augo kaži kas – neprasišlãpino 1. padaryti šlapią, prilaistyti.| .2. daugelį sušlapinti.3. prileisti šlapimo:Vaikas tikras myžalis: kasnakt prišlãpina lovą Trepsi i dejuoja, tuoj prišlãpys kelnes | 1. sušlapti 2: Parvežė mane, lieja vandeniu, visą sušlãpino Ale kad sušlãpino, sulijo visą, tai ojojoi! Tai po doklu ne teip sušlãpina Sušlãpint [nesveikos kojos] negalima Aš misliau, šimto gramų kano kas – burbulas: burnos nesušlãpinsi! Kumet garbanojo plaukus, tumet iš vakaro anus sušlãpino ir supynė į daug mažų pynelių Rugius dengiam, kad lietus nesušlãpint Miežius sušlãpins, sudaigins, sudžiovins, sumals – padarys alų | Sušlãpino(leido sušlapti)tėvas ančiukus, tegu išdžiūs prieš saulutę | Susišlãpinam upėj skarytę, užsidedam an galvos Nupuoliau in upę i tik kojas susišlãpinau 2. išleisti šlapimą:Vaikas kasnakt susišlãpina Žmogui, kuris gulėdamas susišlapina, duoda kiaulės pūslę išvirę suvalgyt kiek išgerti alkoholio:Sėsk, kaimyne, sušlapink gomurį ir užkąsk Kad tik liežuvẽlį sušlãpinti tegal liežùvį sušlãpinti paplepėti, pataukšti. šlapinantis užlieti:Nesišlapink ant kelio – savo laimei akis užšlapinsi

Žodis apšlapinti kitomis kalbomis

Rusiškai: влажный
Angliškai: wet
Estiškai: húmedo
Lenkiškai: mokro
Latviškai: slapjš
Lietuviškai: apšlapinti
2013-04-21 02:34:56
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž