Apšlėkti žodžio reikšmė

Apšlėkti - šlė̃kti,šlẽkia, -ė 1. lieti, laistyti, taškyti:Kam čia šlekì (tą žolynėlį)? Kartais nuo rytų perbėgo koks debesėlis šlėkdamas storais lašais Mergė šlė̃kė paplavoms vaikiuo į akis Šlekù su vandenimi bitis, kad nelėktum Imkiat su [v]andeniu šlėkti ant spietliaus ir ant bičių, aplinkui dar lakiojančių Ka pradėjo šlė̃kti švęstą vandenį, ligonas pradėjo raukyties Šlėk mane izopu, o būsiu čystesnis | Šlė̃kėsi šaltu vandeniu .2. plauti:Šlė̃kti puodus 3. plaukioti:Įtako[je] šlėkti añtšlekia, añtšlėkė užlieti, užpilti:Antšlėk vieną kipį [v]andens ant krosnės: nebėr garo àpšlekia, àpšlėkė aplaistyti, aplieti:Apšlėkė, apìšlėkė (vandeniu) Visas krikštas tuomi buvo: apšlėkti [v]andiniu būrį vyriškų ar motriškų Apšlėk mus, Dieve, izopu | Mazgok mūsump bjaurybes, apšlėk širdies sausybes | į̃šlekia, į̃šlėkė įlašinti, įpilti:Įšlė̃k man biškį taukų į košę | Viešpatie, teikies įšlėkti mylestą tavo į širdis mūsų Tasai šimtinykas, įšlėktas Dvasia Š., intikėjo | Įsišlė̃k praustuvėn šlaką vandens ir nusiprausk Miegalius pastoja žmogus per tai, jei, arkliui čiaudant, jam akysna tos purslos įsišlekia ìššlekia, ìššlėkė išlieti. nùšlekia, nùšlėkė 1.nulieti, nupilti:Visus taukus nùšlėkė ana ir paliko strovą su posnyku Nùšlėkė vandens iš stiklinės, kad nebūtų sklidina 2. aplaistyti:Nebreiks jau šio mindo tretį kartą parlieti, o tik nušlė̃kti 3.apiplaukti:Nušlėkė jūrmales Peleponezų .4. nubyrėti, nuriedėti:Geriejai grūdai nusišleka toliau, berant par petį . pàšlekia, pàšlėkė 1. kiek pašlakstyti, palaistyti:Pašlėksi mane, Viešpatie, izopu 2. kiek paplauti, pateliūskuoti:Čia plauti nereik, biškį pašlė̃k, ir užteks 1. perlieti:Kad laumės neapsėstų jauno veršelio, reik jį paršlėkti penkis kartus šiltu [v]andiniu 2. liejant išskalauti, išplauti:Ben páršlėk bliūdalį, jei išpliuškurti negali pràšlekia, pràšlėkė perlieti vandeniu, perplauti:Prašlė̃k biškį i semk su tuo pačiu [kibiru] prìšlekia, prìšlėkė 1. prilaistyti, prilieti.2.įpilant ko uždaryti, paskaninti:Su pienu aguonų, riešuto kandalų, kanapių, karvės prišlėkė strovą ana, t. y. pribalino sùšlekia, sùšlėkė sušlakstyti, užtėkšti:Sùšlėkė sykį, pamirkęs šlakstyklę | ùžšlekia, ùžšlėkė užlieti, užtėkšti:Kam ùžšlėkei ant manęs su srutomis?

Žodžio apšlėkti sinonimai

Žodžio apšlėkti sinonimai
2013-03-30 00:42:09
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž