Alkinti žodžio reikšmė

Alkinti - álkinti (-yti), -ina, -ino. alkìnti, -ìna, -ìno. alkti 1: Gerai aš jį álkinau. Per dieną ji mane álkina, neduoda valgyt. Kam alkinì paršelius par visą dieną? Arklius pagirdyk, nealkìnk. | Jį nealkina valgis. Álkinos keturias dešimtis dienų, paskui to išalko. Teálkinies ausis nuog klausymo neprivalomųjų daiktų. išálkinti. išalkti 1: Katiną reikia išálkinti ir palikt pernakt rūsy, kad išgaudytų žiurkes. Neišalkìnk tu jį kelionė [je]. Ir išalkino tave, ir penėjo tave mana. nuálkinti. nualkti: Prasti būreliai po jungu baudžiavos nužeminti ir nualkinti. paálkinti. paalkti: Kad ir paalkinaũ jus biskį, ale gerus pietus išviriau. péralkinti. peralkti: Ilgai neparvažiuosi, tai įsidėk arkliam pašaro, ka nepéralkytum. Persialkina, o pripuolę prie stalo sunkiai save apsikrauja. praálkinti. praalkti 1. priálkinti. prialkti 1: Na, tu mus šiandien ir prialkinaĩ – jau saulė pietūse, o tu pusryčius atneši. užálkinti. labai išalkinti: Užalkìno jis mus gražutukai.

Žodžio alkinti sinonimai

Žodžio alkinti sinonimai

Žodis alkinti kitomis kalbomis

Rusiškai: голодать
Angliškai: starve
Estiškai: morir de hambre
Lenkiškai: głodować
Latviškai: badoties
Lietuviškai: alkinti
2013-03-22 17:23:33
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž