Alinti žodžio reikšmė

Alinti - ãlinti,-ina, -ino ( гoлiць) 1. plėšti žemę, niokoti, liesinti:Svėrės žemę ãlina ^ Beržas daržą ãlina, kumelys – klėtį, o merga – namus | Netręšiant ãlinasi žemė 2. varginti, kamuoti:Kam ãlini tokį jauną vaiką prie tokio sunkaus darbo? 3.niokoti, naikinti:Pasileido jų visi gyvuliai ir ãlina mūsų lauką išliesinti:Kaimynas netręšia dirvų ir išalintoj žemėj sėja javus 1. nuliesinti, nuplėšti:Kai jis ten pagyveno, tai ir nuãlino žemę | : Be dobilų žemė labiau nusialina 2.nuvarginti, nukamuoti:Ponas savo vergą nuãlino Jo arkliai visai nuãlinti Septynios dešimtys gyvenimo metų nenualino tvirtos senio Martyno sveikatos | Kad nusiãlino arkliai, tai kap tik eina | Reikia tep ir nusiãlint(nusigyventi),kad nė duonos neturi 3.nunešioti, nudėvėti, nuplėšti:Ar čia seniai pasiuvai tą švarką, o jau visas nuãlintas

Žodžio alinti sinonimai

Žodžio alinti sinonimai

Žodis alinti kitomis kalbomis

Rusiškai: исчерпывать
Angliškai: exhaust
Estiškai: agotar
Lenkiškai: wyczerpać
Latviškai: iztukšot
Lietuviškai: alinti
2013-04-21 08:46:33
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž