Aklinti žodžio reikšmė

Aklinti - ãklinti,-ina, -ino1. daryti aklą.2. daryti nematantį, į akis šviečiant, akinti:Prožektoriaus spinduliai aklina žmogų Saulė aklino bėgančiuosius 3. vadinti,laikyti aklu:Tu manę neãklink, aš ne ãklas, aš matau! Aklai žiūrėjęs, kitą aklina 4. daryti tamsuoliu, nežinėliu, dumti akis:Kas juos gaivinti ir laiminti galėtų, tai juos dar kuo daugiau aklina ir naikina | Patsai jis tuo aklinasi, jeib tik nieko tikro nepamatytų, nenumanytų 5. eiti apgraibomis:Ir ãklins dar man per laukus lyg aklys 1. padaryti aklą, nematantį.2. dvasiškai apakinti:Apaklino ... juos piktybės jų išvadinti aklu:Išãklino mane, pati akla būdama 1.aklinai užtaisyti:Tuoj bulves supylusi, rūsį užãklino Užãklinti vamzdelį 2. dvasiškai apakinti:Neapykanta užaklino juos

Žodžio aklinti sinonimai

Žodžio aklinti sinonimai

Žodis aklinti kitomis kalbomis

Rusiškai: слепой
Angliškai: blind
Estiškai: ciego
Lenkiškai: ślepy
Latviškai: akls
Lietuviškai: aklinti
2014-06-25 22:29:05
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž