Aiskinti žodžio reikšmė

Aiskinti - áiškinti(-yti), -ina, -ino1. , daryti aiškų, suprantamą; dėstyti, komentuoti:Pamoką áiškina Įstatymą áiškina Viens áiškina, o kiti klauso Man áiškino, kaip eit per mišką, bet aš vis tiek pasiklydau Vieni vienaip, kiti kitaip tuos pačius dalykus aiškina | Áiškina dar čia man jis niekus! ^ Áiškyk neáiškyk – savo daro, i gana | Teisme galės áiškytis Tavo daržas, tavo višta – ko tu tei[p] áiškinies(garsiai šauki),lyg svetimo būtų | Tas, kas kaltas, aiškinasi tik kumščiais 2. tam tikrais chemikalais gauti fotografijoje negatyvinį ar pozityvinį vaizdą:Nuotraukos negatyvą reikia aiškinti tam tikrame skiedinyje, kuris vadinamas aiškalas gerai išaiškinti, įkalti į galvą:Vyčiuo įáiškinti negal – ano galva par sunki Įaiškino, įšnekėjo, o jis vis savo daro 1.padaryti visai aiškų:Tu jam išáiškyk nor paviršium Jam išáiškink ir pirštu parodyk | : Ar išsiáiškinai, kas pirma buvo neaišku? 2. išryškinti:Negerai išaiškintas negatyvas, neryškus vaizdas , negerai išaiškinti, beaiškinant nuklysti:Čia tai jau nuáiškinai | Daug beáiškydamas, visai nusiáiškino 1. padaryti aiškų:Kad nesupranta, paáiškink kitą kartą | Toliau nebeaiškinsiu, pasiaiškinkite patys, kas dar neaišku 2. šiek tiek aiškinti:Jam nereikia daug áiškinti – kiek paáiškinai, ir supranta 3. pasiteisinti:Jis turėjo pasiáiškinti savo vyresnybei pakartotinai aiškinti, iš naujo aiškinti:Tokiam aiškink ir péraiškink, vis tiek nieko nebus Aš jam viską nuo pradžios péraiškinau daug aiškinti:Daug jis mum viso ko prisakė, priáiškino

Žodžio aiskinti sinonimai

Žodžio aiskinti sinonimai

Žodis aiskinti kitomis kalbomis

Rusiškai: интерпретировать
Angliškai: interpret
Estiškai: interpretar
Lenkiškai: zinterpretować
Latviškai: interpretēt
Lietuviškai: aiskinti
2013-04-28 09:00:30
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž