Abejoti žodžio reikšmė

Abejoti - abejóti,-ója, -ójo ãbejoti, -oja, -ojo; nebūti kuo, dėl ko tikram, neapsispręsti ką daryti, ką pasirinkti, dvejoti, svyruoti:Dėl manęs gali dirbti, bet abejóju, ar išeis Ką tu dar abejóji, tik eik, toks vyras! Ką čia ilgai ãbejoji – tark žodį a šiap, a tep Mano širdis už jo eiti labai abejójo Dabar ir mes kai kas imam abejoti Kuo (ko) jūs dar abejojat? Jis dėl to (jis tai) abejójo . Ilgas valandas abejojama pergale grūmės | Šiemet abejóju(ketinu)važiuoti į Kalvariją | Abejojąsis vyras netvirtai stovi visuose keliuose savo abejójamai Jis abejojamai žvilgterėjo abejójančiai Abejójančiai pasakė Neprivalančiai ir neabejojančiai ... prašymai tavo bus tavi išpildyti išbūti kurį laiką abejojant:Išabejójom visą naktį 1.paabejoti:Jis šiaip ir teip nuabejója Aš tik sau nuabejójau, o sakyt nieko nesakiau 2. nieko nepešti iš abejonių:Jei pradėsi abejot, tai ir nusiabejósi šiek tiek, neilgai abejoti:Žadėjo pirkti karvę, bet paãbejojo, ar duos pieno imti abejoti:Ne kartą buvo suabejójęs dėl ateities

Žodžio abejoti sinonimai

Žodžio abejoti sinonimai

Žodis abejoti kitomis kalbomis

Rusiškai: вопрос
Angliškai: question
Estiškai: cuestión
Lenkiškai: pytanie
Latviškai: jautājums
Lietuviškai: abejoti
2013-03-22 05:33:14
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž