žemyn žodžio reikšmė

žemyn - žẽmyn. žemỹn. Jau reik rauti su striokais žẽmyn [bulves]. Prisės daugybę, raus raus žemỹn tus linus mergos. Kiti liuob tokius sauskulus linus kuls žẽmyn. Ka linai prieję buvo, reikėjo rauti žẽmyn. Ganė javus žemyn, visiaip vargino žmonis grapas, kad išsikeltų iš savo žemės į smiltis. Įeis į trobą, kepurę žemỹn. Jau nenoriu begyventi, noriu griauties žemỹn, eiti į miestą. Kirskiat koją žẽmyn, lei vel [nia] s atema, bile gyvas paliksiu. Laikas karšinties žemỹn. Žinai tas patalkis: biškį pašokai, parejai, darais žemỹn (nusirengi) . Šuo žemyn šeras kas pavasarį. Nu ir mes juokamos, sprogstam žemỹn. Nebatsigaunu, sergu žemỹn. Ubagės patalų netura – šala žemỹn. Šalk šalk, bet ka mirsi žẽmyn, nesarginsiu. Sakau, ka aną žaltį tokį reik šauti žemỹn. Tokius [žmogžudžius] reiktum pilti žemỹn, ne, šers užsidarę lig stipšenos. Kam reikėtum teip kits kitą šaudyti žemỹn. Tėvas sako, reik tą žmogų užmušti visai žẽmyn. Nu kad i dabar tas pats: kits kitą žudo, muša, kara žemyn.

Žodis žemyn kitomis kalbomis

Rusiškai: вниз
Angliškai: down
Estiškai: abajo
Lenkiškai: w dół
Latviškai: uz leju
Lietuviškai: žemyn
2013-03-18 00:44:54