žemas žodžio reikšmė

žemas - žem|as, žema priešingai aukštas. 1. turintis nedidelį mastą nuo apačios į viršų: žemos durys. Žemas kambarys, krantas, kalnelis. žema kakta. žemo ūgio žmogus. Man žema po galva. 2. nesiekiantis įprasto lygio, slėnus: žemi laukai. Žemas vanduo. Čia žemos vietos. 3. nedaug nutolęs nuo žemės į viršų: žemi debesys. Žemas skridimas. 4. kuris nedidelio kiekio, jėgos ir pan.: žema temperatūra. žemesnė rūšis. žemos kainos. Žemas oro slėgis. 5. prastas, menkas: žema kilmė. 6. paprastas, mažai išsirutuliojęs: žemesnieji organizmai. 7. nevadovaujantis: žemesnysis personalas. 8. storas (apie balsą): Užtraukė žemu balsu. 9. prk. negarbingas: Ž. darbas, elgesys. žemi motyvai. Meluoti žema. žemesnieji augalai (bot. augalai, kurie neturi stiebo, lapų ir šaknų, gniužuliniai augalai; Thallophyta). žemai prv.: Lėktuvas žemai praskrido. žemai nulenkti galvą. žemyn prv.: Lipk žemyn! žemybė žemumas.
žem|as, ~a (4) prš. aukštas.
1. turintis nedidelį mastą nuo apačios į viršų: ~os durys. Ž. kambarys, krantas, kalnelis. ~a kakta. ~o ūgio žmogus. Man ~a po galva.
2. nesiekiantis įprasto lygio, slėnus: ~i laukai. Ž. vanduo. ÄŒia ~os vietos.
3. nedaug nutolęs nuo žemės į viršų: ~i debesys. Ž. skridimas.
4. kuris nedidelio kiekio, jėgos ir pan.: ~a temperatūra. ~esnė rūšis. ~os kainos. Ž. oro slėgis.
5. prastas, menkas: ~a kilmė.
6. paprastas, mažai išsirutuliojęs: ~esnieji organizmai.
7. nevadovaujantis: ~esnysis personalas.
8. storas (apie balsą): Užtraukė ~u balsu.
9. prk. negarbingas: Ž. darbas, elgesys. ~i motyvai. Meluoti ~a. ^ ~esnieji augalai( bot. augalai, kurie neturi stiebo, lapų ir šaknų, gniužuliniai augalai;
Thallophyta). ~ai prv.: Lėktuvas ~ai praskrido. ~ai nulenkti galvą. ~yn prv.: Lipk ~yn! ~ybė (1) ~umas (2) Žiūrėk {aukštas} ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodis žemas kitomis kalbomis

Rusiškai: низкий
Angliškai: low
Estiškai: bajo
Lenkiškai: niski
Latviškai: zems
Lietuviškai: žemas
2013-03-23 01:29:23