žemė žodžio reikšmė

žemė - žem|ė 1. planeta, kurioje gyvenama (tikrinis pavadinimas): Žemė sukasi aplink Saulę. Žemės rutulys, pluta. 2. tos planetos paviršiaus sluoksnis; tą sluoksnį sudaranti medžiaga: žemės drebėjimas. Leisti šaknis į žemę. žemės sauja. Užversti duobę žemėmis. žemių pribiro į batus. Duonoje yra žemių. Girdėti kaip iš po žemių. Sulyginti su žeme. 3. vaikščiojamasis paviršius: Stovėti ant žemės. Lipti ant žemės. Avižos dar prie žemės (mažos). Jo drabužiai ligi žemės (ilgi). Gulėti žemėje (po žeme), ant žemės. Paguldyti ant žemės. Pašokti nuo žemės. 4. sausuma: Pagaliau jūreiviai išvydo žemę. 5. šalis, kraštas: Gimtoji žemė Žemaičių žemė Švedų žemė 6. dirva: žemės prie smėlio. Derlinga žemė 7. dirbamas bei naudojamas paviršiaus plotas: žemės ūkis. Dešimt hektarų žemės. žemės mokestis. 8. dugnas (vandenyje): Inkaras pasiekė žemę. Kaip žemę pardavęs (labai nusiminęs). Nors gyvas lįsk į žemę (nėra kur dėtis). Nors kiaurai į žemę smek (nėra kur dėtis). Saulė žeme ridinėja (ritinėjasi) (puikus oras). Skradžiai žemės prasmegti (dingti). Su žemėmis sulyginti (sunaikinti). Su žemėmis sumaišyti (visiškai įveikti; suniekinti). žemę arti nosimi (eiti svyruojant, griuvinėjant). Žemė dega po kojomis (darosi nesaugu). Žemė kvepia (artinasi mirtis). žemės nesiekti kojomis (kulnais) (greit bėgti). Žemė slysta iš po kojų (darosi nesaugu).
žem|ė (2)
1. planeta, kurioje gyvenama (tikrinis pavadinimas): Ž. sukasi aplink Saulę. Žemės rutulys, pluta.
2. tos planetos paviršiaus sluoksnis;
tą sluoksnį sudaranti medžiaga: ~ės drebėjimas. Leisti šaknis į ~ę. ~ės sauja. Užversti duobę ~ėmis. ~ių pribiro į batus. Duonoje yra ~ių. Girdėti kaip iš po ~ių. Sulyginti su ~e.
3. vaikščiojamasis paviršius: Stovėti ant ~ės. Lipti ant ~ės. Avižos dar prie ~ės(mažos).Jo drabužiai ligi ~ės(ilgi).Gulėti ~ėje (po ~e), ant ~ės. Paguldyti ant ~ės. Pašokti nuo ~ės.
4. sausuma: Pagaliau jūreiviai išvydo ~ę.
5. šalis, kraštas: Gimtoji ž. Žemaičių ž. Švedų ž.
6. dirva: ~ės prie smėlio. Derlinga ž.
7. dirbamas bei naudojamas paviršiaus plotas: ~ės ūkis. Dešimt hektarų ~ės. ~ės mokestis.
8. dugnas (vandenyje): Inkaras pasiekė ~ę. Kaip ~ę pardavęs(labai nusiminęs).Nors gyvas lįsk į ~ę(nėra kur dėtis).Nors kiaurai į ~ę smek(nėra kur dėtis).Saulė ~e ridinėja (ritinėjasi) (puikus oras).Skradžiai ~ės prasmegti(dingti).Su ~ėmis sulyginti(sunaikinti).Su ~ėmis sumaišyti (visiškai įveikti;
suniekinti).~ę arti nosimi(eiti svyruojant, griuvinėjant).Ž. dega po kojomis(darosi nesaugu).Ž. kvepia(artinasi mirtis).~ės nesiekti kojomis (kulnais)(greit bėgti).Ž. slysta iš po kojų(darosi nesaugu) ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodis žemė kitomis kalbomis

Rusiškai: земля
Angliškai: land
Estiškai: tierra
Lenkiškai: ziemia
Latviškai: zeme
Lietuviškai: žemė
2013-03-25 07:08:36