ūbavimas žodžio reikšmė

ūbavimas - ū́bavimas. 1. → ūbauti 1: Iš laukų sklido ryškūs balsai: kerdžiaus ūbavimas, paskutinė šieno grėbėjų daina. Iš ganyklų aidėjo išdykėliškas piemenų ūbavimas. 2. → ūbauti 3: Gražiomis mėnesienos naktimis dabar galima išgirsti pelėdų ūbavimą. Kazitiškio girininkijos rezervate girdėti didžiųjų apuokų ūbavimas. Zuikio ūbavimas. 3. → ūbauti 4: Iš kavinės veržėsi pratisas saksofono ūbavimas. 4. → ūbauti 6: Atbėgdavo noru, ligu tik po parką pasigirsdavo Lėlės ūbavimai. 5. → ūbauti 10: Garvežio ūbavimas. Girdėti tik pro vėjo ūbavimą iš anapus upės sklindąs balsas. Viešpatavo tokia gili tyla, kad galėjai girdėti tylų ugnies ūbavimą krosnyje.

Žodis ūbavimas kitomis kalbomis

Rusiškai: гудок
Angliškai: hoot
Estiškai: ululato
Lenkiškai: gwizdać
Latviškai: brēkt
Lietuviškai: ūbavimas
2013-03-25 00:19:10
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž