įsimylėjimas žodžio reikšmė

įsimylėjimas - mylė́jimas → mylėti.1. meilės jutimas ar reiškimas:Toks jau jo te ir mylė́jimas, kad pačiai pinigų neduoda Mylėjimo daina Pritrauksiu savęsp visus daiktus ne smarkumu, bet mylėjimu Kaip ižpildysime ketvirtą prisakymą apie mylėjimą tėvo ir motinos? | 2.mėgimas:Šaknis viso pikto yra mylėjimas pinigų 3.svetingas priėmimas, vaišinimas:Nueik – neišpasakytas jų mylė́jimas Prastas mylė́jimas tat yr: ans spjaudos, nebtinka anam karšta tyrė 1. → atmylėti 1: Jo meilė pasiliko be atmylė́jimo | Mylėjimas atnegradytas būti negal, negu tiktai viens antro atsimylėjimu 2. → atmylėti 4. 1.įsitraukimas mylėti:Pačiame tame jų įsimylėjime šit į kiemą tarara gaspadorius ir įvažiavęs 2.→ įmylėti 2: Turime širdis, pakumpintas per įsimylėjimą tų žemiškų daiktų, ištaisyt → numylėti:1. O stebuklingas apie mus tavo numylėjimo susimilimas 2.Kur tas numylėjimas žemės? Numylėjimas darbo 1. meilikavimasis.2. pavaišinimas:Tokia diena verta pamylėjimo! | Pasišokimas tę buvo ir pasimylė́jimas → primylėti 3. → sumylėti:1. 2.Tu neturi žmogui nė kokio susimylėjimo Kas padaro susimylėjimą, tasai apturės susimylėjimą Smakas, būdamas bėdoj, prašė žmogaus susimylėjimo, t. y. kad išgelbėtų nu smerčio

Žodžio įsimylėjimas sinonimai

Žodžio įsimylėjimas sinonimai

Žodis įsimylėjimas kitomis kalbomis

Rusiškai: влюбленность
Angliškai: amorousness
Estiškai: enamoramiento
Lenkiškai: amorousness
Latviškai: iemīlēšanās
Lietuviškai: įsimylėjimas
2013-03-24 23:05:21
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž