Z žodžiai puslapis 9

zygiavimas - nuolat judėti išilgai paprastai su ritmine ramiai ir derinamas su kitais perkelti tiesioginiu kryptingu būdu tęsti b tvirtai daryti pažangą iš anksto
zygio - a eiti žygis b keliauti bet kokiomis priemonėmis, pakilti, ypač dirbti aukštyn iš vietos
zygiuojantis - nuolat judėti išilgai paprastai su ritmine ramiai ir derinamas su kitais perkelti tiesioginiu kryptingu būdu tęsti b tvirtai daryti pažangą iš anksto
zygiuote - žygiuotė žygiavimas: Sunki ž. karštą dieną.
zygiuoti - žyg|iuoti, žygiuoja, žygiavo 1. žygį daryti, keliauti: Kariuomenė žygiuoja į priekį. 2. eiti, vykti: žygiuosiu jau namo. žygiavimas žygiuotojas, žygiuotoja dkt.
Zigmantas - 1368-1437 Šventoji Rom. EMP. (1433-1437)
Zigogamija - zigogãmija [gr. zygon — pora + ↗ ...gamija], kai kurių dumbliagrybių lytinio dauginimosi būdas: susilieja ne lytinės ląstelės, o hifų spec. išaugų viršūninės ląstelės — gametangiai.
Zigomorfinis - zigomòrfinis [zygon + gr. morphē — forma], netaisyklingas, turintis tik vieną simetrijos plokštumą, pvz., Δ augalo žiedas.
Zigospora - zigosporà [zygon + gr. spora — sėkla], kai kurių dumbliagrybių spora, susidariusi iš zigotos, kuri apsitraukia dvisluoksniu arba trisluoksniu apvalkalu.
zigota - zig|ota, zigotos biol. ląstelė, susidaranti po apvaisinimo.
zigzagais - vienas iš trumpo staigiuose posūkiuose, kampuočiai, ar pakeitimų kurso serijos, taip pat ką nors formą ar pobūdį tokios serijos
zigzagas - zigzag|as 1. vingiuota, laužtinė linija, kripė, vingė: zigzagus brėžti. Žaibai zigzagais tvyksėjo. 2. prk. netiesi, vingiuota minčių, jausmų, poelgių kryptis, vingis.
zigzaginis - zigzagin|is, zigzaginė -> zigzagas 1: zigzaginės akėčios Žiūrėk: [zigzagas].
zykti - zyk|ti, zykia, zykė 1. šnek. zyzti: Uodas zykia. 2. šnek. verkti, verkšlenti: zykia kaip mažas vaikas. 3. šnek. įkyriai prašyti. zykimas.
zikuratai_ - kelių aukštų, laiptuotas statinys (bokštas ar piramidė), su aikštele viršuje, į kurią galėdavo patekti tik žyniai, skirtas religiniams tikslams. Simbolizavo laiptus, jungiančius žemę ir dangų. Būdingi Mesopotamijos kultūroms: šumerams, Asirijai ir Babilonijai.
zikuratas - Laiptuoto bokšto pavidalo kulto pastatas (dievo buveinė) su aklinomis sienomis ir aikštele viršuje; būdingas Mesopotamijos sen. tautų architektūrai.
zilas - žil|as, žila 1. baltas, nubalęs (ppr. apie plaukus): žila barzda. Žilas senelis. žila kiaulė, žili ir paršeliai (folkloras). prk.: žila migla. žili barščiai (kiek prabaltinti). 2. prk. siekiantis tolimą praeitį, senas: žila senovė (senų senovė).
zylė - zyl|ė 1. zool. vikrus paukštelis trumpais sparnais, puriomis plunksnomis (Parus): Didžioji zylė (P. major). Mėlynoji zylė (P. coeruleus). Kuoduotoji zylė (P. cristatus). Gražios zyliukės skraidžioja aplink langus. 2. šnek. karvė, kuri daug zylioja. 3. prk. išdykusi mergaitė, nenuorama: Ta zylė visur aplaksto. Uodeguotoji zylė (zylę primenantis paukštelis laba...
zyliava - zyliava gyliava.
zilinti - zilin|ti, zilina, zilino šnek. pjauti neaštriu pjūklu, peiliu, zirinti. zilinimas.
zylioti - zylio|ti, zylioja, zyliojo 1. gyliuoti (apie gyvulius): Vidurdienį karvės ėmė zylioti 2. prk. menkinamai be reikalo lakstyti, bėgioti (apie žmones): Ji po vakarėlius zylioja. zyliojimas.
zyliukas - zyliukas zylių jauniklis.
zilstelejes - druskos ir pipirų
zilsvas - žilsv|as, žilsva apyžilis, žilokas. žilsvai prv. žilsvumas.
zilti - žil|ti, žyla (žilsta), žilo darytis žilam: Jis nei žyla, nei plinka. žilimas 2 žil|ti, žyla, žilo tarm. trauktis (apie pieną). žilimas.
zilviciai - bet genties (Salix šeimos Salicaceae, gluosniai šeimos) su catkins iš apetalous gėlių ir formų medienos vertės osiers arba tanbark ir keletą dekoratyviniams objektas, pagamintas iš gluosnio medienos, įskaitant medžių ir krūmų, ypač kriketo bat
zimazė - fermentas arba mielių fermentų kompleksas, kuris skatina cukraus fermentacijai
Zimbabvė - archeologinės vietovės NE Zimbabvė (šalis) arba anksčiau Pietų Rodezija 1970-1979 Rodezija šalies S Afrika S Zambezės savivaldos britų kolonija, kuri pasiskelbė respublika 1970; priėmė dauguma taisyklė 1979 * Hararė plotas 150.820 kvadratinių mylių (390.624 kvadratinių km), pop 11.634.663
zimbti - zimb|ti, zimbia, zimbė žr. zvimbti.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž