Z žodžiai puslapis 6

zemiausias - naudojamas kaip funkcija žodžio, rodo, kad po daiktavardžio arba daiktavardis ekvivalentas yra neabejotinas arba anksčiau buvo nurodyta ar dėl šios aplinkybės
zeminantis - mažesnis rangą, rangas, arba būsenos pažeminti b juostelės rango ar pagyrimu c sumažinti prastesnės ar mažiau veiksmingas
zemynas - žemynas didžiulis žemės plotas, supamas vandenynų: Afrikos ž.
zeminimas - žẽminimas. 1. →. žeminti 1. 2. įžeminimas: Suvirinimo aparatams reikia žeminimo transformatorių. 3. →. žeminti 5: Žmogaus žẽminimas. Lazdynų Pelėda plačiai piešė ir sunkų kaimo bei miesto darbo žmonių gyvenimą, jų išnaudojimą ir žeminimą. Jokie įžeidinėjimai, jokie išjuokimai, žmogaus orumo žeminimas tardymo kabinete manęs jau nebeveikė. B...
zemyninis - žemynin|is, žemyninė -> žemynas: Žemyninis klimatas.
zeminti - žemin|ti, žemina, žemino 1. daryti žemą, žemesnį; leisti žemyn: Vežimo sėdynę žeminti 2. prk. menkinti, niekinti, peikti: Jis per daug kitą žemina. sngr.: Tu prieš jį nesižemink. žeminimas (is) žemintojas, žemintoja dkt.
zemintis - atlikti arba elgtis (save), paprastai tinkamu būdu
zemiskas - žemišk|as, žemiška susijęs su gyvenimu žemėje: žemiški reikalai. žemiški turtai. žemiškoji laimė. žemiškasis gyvenimas. žemiškai prv.
zemsiurbe - žemsiurbė tech. mašina, siurbianti žemes su vandeniu.
Zemstva - zemstvà [rus. zemstvo], carinės Rusijos gubernijų, apskričių savivaldybė.
zemuma - žemuma 1. geogr. žema lyguma. 2. žema vieta.
zemumas - turintis nedidelį augimo išplėtimas arba aukštį
zemutinis - žemutin|is, žemutinė 1. žemiau esantis, apatinis: Žemutinis aukštas. žemutiniai langai. žemutinė lentyna. 2. prk. nekilmingas; nevadovaujantis: žemutiniai visuomenės sluoksniai.
Zendavesta - Zendavestà, Avesta su komentarais.
zeneva - kantone SW Šveicarija plotas 109 kvadratinių mylių (282 kvadratinių kilometrų), pop 414.300 miesto, jo *, SW galo Ženevos ežero ant Ronos pop 175.998
zenevos - kantone SW Šveicarija plotas 109 kvadratinių mylių (282 kvadratinių kilometrų), pop 414.300 miesto, jo *, SW galo Ženevos ežero ant Ronos pop 175.998
zengti - zeng|ti, zengia, zengė šnek. ūžti, brungzti: Mašina zengdama eina. zengimas.
zenitas - zenit|as 1. astr. aukščiausias dangaus sferos taškas: Saulė pakilo į zenitą. 2. prk. ko nors aukščiausias laipsnis, pasiekimas ir kt.
zenitininkas - zenitinink|as, zenitininkė dkt. zenitinės artilerijos karys.
zenitinis - zenitin|is, zenitinė -> zenitas 1: Zenitinis teleskopas. zenitinė artilerija (kar. priešlėktuvinė) Žiūrėk: [zenitas].
zenito - iš dangaus sferos taškas, kuris yra tiesiai priešais ryškiausias ir vertikaliai virš stebėtojo azimuto iliustraciją aukščiausias taškas pasiektas dangų dangaus kūnas, baigiamą taško viršūnę
zenklas - ženkl|as 1. būdinga natūrali žymė: Pasirodė pirmieji sausumos ženklai. Persirgtos ligos ženklai. Ant veido jis turėjo ypatingą ženklą. 2. dirbtinė daiktinė ar vaizdinė žymė, žymuo: Valdžios, pasižymėjimo ženklas Pašto, prekės, fabriko ženklas Kelio, posūkio ženklai. Knygos ženklas (Draugijos) nario ženkliukas, ženklelis. 3. prasmingas judesys, si...
zenklelis - prietaisas arba žetonas ypač narystės visuomenės ar grupės, apibūdinantis savybę pažymėti emblema, sudaryta tam tikrą pasiekimas
zenklinimas - ženklo uždėjimas, patvirtinantis, kad produktas yra saugus, t. y. atitinka esminius reikalavimus.
zenklinta - pažymėti arba tarsi spaudimo įspūdį nustatyti neištrinamai arba visam laikui (atmintyje) b apmokestinti ar nesužadina pagal spauda
zenkliukas - prietaisas arba žetonas ypač narystės visuomenės ar grupės, apibūdinantis savybę pažymėti emblema, sudaryta tam tikrą pasiekimas
zensenis - ženšenis bot. tonizuojantis vaistinis augalas (Panax ginseng).
zerejimas - išmesti kibirkščių b skleidžia arba atspindi ryškių judančius taškus apšvietimas C atlikti puikiai būti gerai nusiteikusiam
zereti - žėrė|ti, žėri, žėrėjo spindėti, blizgėti: Ugnis, žarijos žėrėjo. Žiba, žėri aukso pentinėliai (d.). žėrėjimas: Stiklo, sidabro žėrėjimas. Akių žėrėjimas.
zerintis - šviesti arba, jei su intensyvaus karščio
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž