Z žodžiai puslapis 3

zaluma - žaluma žalioji vieta, žaliasis paviršius, žalumas: Švelni vasarojaus ž.
zalumas - žalios lapijos arba augalų žalios 3a
zalumynai - žalumyn|ai dgs. 1. žali daiktai (žolės, gėlės, lapai): žalumynais papuošta bažnyčia. Vešliai sužėlė žalumynai 2. vaisiai, daržovės: Vasarą visokių žalumynų atsiranda.
zalvarinis - žalvarin|is, žalvarinė -> žalvaris: žalvariniai ginklai.
zalvaris - žalvar|is vario ir cinko lydinys: žalvario varteliai (d.). žalvario amžius (istorijos laikotarpis, kai buvo vartojami žalvario įrankiai).
zalvarnis - žalvarnis zool. kuosos dydžio rėksmingas paukštis žalsvo atspalvio galva ir pilvu (Coracias garrulus).
zalzganas - žalzgan|as, žalzgana žalsvas, apyžalis: žalzganos bangos. žalzgana arbata.
zambas - žamb|as 1. kampas, kertė: Dirvos, stalo, kirvio žambas 2. skvernas: Drabužio žambas Subraukti (paslėpti) po žambu.
zambatyti - zambat|yti, zambatija, zambatijo šnek. niekus taukšti zambatjimas.
Zambezė - upė AB 1700 km (2735 km) SE Afrika teka iš vakarų Zambija į Mozambiko sąsiauryje
Zambija - šalies S Afrika, anksčiau britų protektoratu Tautų sandraugos nepriklausoma respublika, kaip nuo 1964 m. * Lusaka plotas 290.585 kvadratinių mylių (752.615 kvadratinių kilometrų), pop 13.200.000
zambuotas - žambuot|as, žambuota kuris su žambais, kampuotas.
zamšas - zamšas žr. zomša.
zanavykai - zanavyk|ai dgs. vakarų aukštaičių pietiečių šiaurinė pašnektė. zanavykas, zanavykė dkt. jos žmogus.
zandas - žand|as apatinė šoninė veido ar snukio dalis: Nuo danties skaudėjimo žandas patinęs. žandai išsipūtę (riebūs). Pasakė puse žandų (neaiškiai). Gauti į žandą (per žandą). Drožti, duoti, skelti, tėkšti, trenkti į žandą (per žandą).
zandenos - žanden|os dgs. 1. žandų plaukai: Vyras su žandenomis. 2. gyvulio žandų oda.
zandikaulis - žandikaulis žando kaulas: Apatinis, viršutinis ž.
Zandras - zándras [islandų k. sandr < sand — smėlis], lyguma, susidariusi iš ledyno tirpsmo vandenų suklostytų fliuvioglacialinių nuosėdų, dažn. žvirgždo ir smėlio.
zanras - žanr|as meno kūrinių skirstymo pagal sandaros ypatybes skirstymo vienetas.
Zanzibaras - sala E Afrika off NE Tanzanijos žemyninėje rajone 600 kvadratinių mylių (1554 kvadratinių kilometrų), pop 700.000, anksčiau sultonatas, su Pemba
zardis - žard|is aptverta vieta gyvuliams: Suleido galvijus į žardį.
zargonas - žargonas lingv. kurios nors socialinės ar profesinės grupės kalba, kurioje apstu formų, žodžių ar posakių, nesutinkančių su nacionalinės kalbos dėsniais ir normomis.
zargoninis - žargonin|is, žargoninė -> žargonas: žargoniniai skoliniai.
zarijos - spindinčią anglies arba anglyti medienos pasninko medžio anglies 1 aa juodos arba rusvai juoda kietosios degiosios medžiagos, kurią sudaro augalinės kilmės medžiagos, dalinio skilimo be laisvos prieigos oro ir pagal drėgmės įtaką ir dažnai padidėja slėgis ir temperatūra gabalas, kad yra plačiai naudojamas kaip natūrali kuro b Val britų vienetų arba deginimas...
zarinas - zarinas [< vok.], nervų sistemą paralyžiuojanti kovinė nuodingoji medžiaga; bespalvis, bekvapis skystis.
zarna - žarn|a 1. vamzdelio pavidalo virškinimo trakto dalis, prasidedanti nuo skrandžio: Plonoji, storoji žarna žarnų uždegimas. 2. guminis vamzdis: Gaisrui gesinti žarna Leidžia vyną pro žarnelę. Žarna žarną ryja (labai norisi valgyti).
zarnynas - žarnynas žarnų sistema.
zarninis - žarnin|is, žarninė -> žarna 1: žarniniai taukai (nuo žarnų) Žiūrėk: [žarna].
zarnos - daugiskaitos žarna (1) audiniu kojų danga, kad kartais apima pėdą (2) gyvulių, kojinių b (1) aptemptas drabužis, apimantis kojų ir juosmens, kad paprastai yra pridedamas prie dubleto, kiekis (2) Trumpas bridžai pasiekti kelio transportavimo skysčių (nuo maišytuvas arba hidrantas) lankstus vamzdelis purslų, vandens ar nuplaukite žarna dažnai naudojamas kartu su ž...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž