V žodžiai puslapis 5

vaidentis - vaid|entis, vaidenasi, vaidenosi 1. tariamai rodytis dvasioms, vaiduokliams: vaidenasi šmėklos. Sako, seniau toje vietoje vaidenosi. 2. neaiškiai rodytis, matytis: Kas tau vaidenasi akyse? Man vaidenosi jos liūdnas veidas. vaidenimasis.
vaidyba - vaidyb|a vaidinimo menas: vaidybos studija.
vaidybinis - vaidybin|is, vaidybinė -> vaidyba: vaidybinė kalba. Vaidybinis kinas.
vaidila - vaidila v. 1. prūsų kunigas, žynys. 2. senovės lietuvių, prūsų dainininkas, kanklininkas. 3. senoviškai aktorius, vaidintojas.
vaidilutė - vaidilutė senovės lietuvių, prūsų šventosios ugnies kurstytoja, žynė.
vaidilutis - vaidilutis senovės lietuvių, prūsų kunigas, aukuro prižiūrėtojas.
vaidinga - 1 laiškas anglų abėcėlės ba grafinio šį laišką, apie kalbos kolega rašybos šeštoji C-dur masto tonas vaizdo grotuvai atkūrimo raidę, vienas paskirtas ypač dėl to, kad arba klasė AA Grade 1. įvertinimas studento darbas kaip Superior kokybės b rūšiuojami arba vertinta yra A kažką formos kaip kad laiške didžioji su 4 ABO kraujo grupių būdingos yra antige...
vaidingas - vaiding|as, vaidinga mėgstantis vaidytis: vaidinga moterėlė. Girdėi vaidingi riksmai. vaidingai prv.: vaidingai priekabiauti. vaidingumas.
vaidinimai - vykdymo veiksmų b kažkas atliktą veiką, feat reikalavimo, pažadas arba prašymą, būtų įgyvendinusi atstovauti žaisti ba viešo pristatymo ar parodoje pobūdžio veiksmų vykdymas
vaidinimas - vykdymo veiksmų b kažkas atliktą veiką, feat reikalavimo, pažadas arba prašymą, būtų įgyvendinusi atstovauti žaisti ba viešo pristatymo ar parodoje pobūdžio veiksmų vykdymas
vaidininkas - vaidinink|as, vaidininkė dkt. kas kelia vaidus: Jis didelis vaidininkas, su juo sunku sugyventi.
vaidininkė - rietenos disputo [arklių Wrangler, tikriausiai dalis vertimas Meksikos Ispanijos caballerango jaunikis], kurie rūpinasi jojamųjų žirgų ranča rankų; plačiai kaubojus
vaidinys - Szermierka b archajiškas žaidimas, sporto c elgesys, žinoma, ar veiksmų žaidimo da konkretaus teisės akto ar manevro į žaidimą (1) metu bando anksto kamuolys futbolo (2) veiksmai, kuriuose žaidėjas, veiksmų , išleistos beisbolo e ieškinį, kuriame kortelės grojo po pasiūlymus kortų žaidimas f gabalas juda stalo žaidimas (šachmatai) G eilė į žaidimą
vaidint - Szermierka b archajiškas žaidimas, sporto c elgesys, žinoma, ar veiksmų žaidimo da konkretaus teisės akto ar manevro į žaidimą (1) metu bando anksto kamuolys futbolo (2) veiksmai, kuriuose žaidėjas, veiksmų , išleistos beisbolo e ieškinį, kuriame kortelės grojo po pasiūlymus kortų žaidimas f gabalas juda stalo žaidimas (šachmatai) G eilė į žaidimą
vaidinti - vaidin|ti, vaidina, vaidino 1. scenoje vaizduoti: Šioje pjesėje jis vaidina pagrindinį vaidmenį. prk.: Svarbų vaidmenį vaidinti (turėti didelę reikšmę). 2. dėtis, vaizduoti: Vaidinti neaišku ką. vaidinimas: Radijo vaidinimas. vaidintojas, vaidintoja dkt.
vaidintis - vaidin|tis, vaidinasi, vaidinosi žr. vaidentis.
vaidintojas - (1) priskiriamos arba numanomą simbolis
vaidytis - vaid|ytis, vaidijasi, vaidijosi vaidus kelti, ginčytis, bartis: Jiedu vaidijasi dėl niekų. Tarp savęs vaidytis Su kaimynais vaidytis vaidijimasis.
vaidmuo - vaidm|uo, vaidmens vaidmuo 1. veikiamojo asmens vaidinamas paveikslas ir sakomas ar dainuojamas tekstas: Kurti, mokėti, atlikti vaidmenį. 2. dalyvavimo reikšmė, svarba, poveikis: Mokyklos auklėjamasis v.
vaiduokliai - gyvenimo ar žvalgybos sielos buveinė
vaiduoklis - vaiduokl|is, vaiduoklė dkt. vaizduotės regimas daiktas ar asmuo, šmėkla, baidyklė: Jam vaiduokliai vaidenasi, rodosi.
vaiduokliskas - vaiduoklišk|as, vaiduokliška -> vaiduoklis: vaiduokliški šešėliai. vaiduokliškai prv.: vaiduokliškai mirksi žvakės.
vaiduokliškas - vaiduoklišk|as, vaiduokliška -> vaiduoklis: vaiduokliški šešėliai. vaiduokliškai prv.: vaiduokliškai mirksi žvakės.
vaikagalys - vaikagalys menkinamai paaugęs, išdykęs vaikas.
vaikai - negimęs arba neseniai gimęs asmuo b tarmė Moteriška kūdikiams aa jaunas žmogus, ypač tarp kūdikystėje ir jaunimo ba vaikišku ar vaikiška asmens ca asmuo, kuris nėra dar amžiaus paprastai Childe \ chi (-ə) LD \ archajiškas kilmingas aa sūnaus jaunimo ar žmogiškieji tėvai b palikuonis viena dukra stipriai įtakoja kitą arba vietos ar valstybės reikalų produk...
vaikaičiai - savo sūnus ar dukra vaikas
vaikaitis - vaikai|tis, vaikaitė dkt. vaiko vaikas, anūkas: Jo ne tik vaikai, bet ir vaikaičiai užaugę.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž