U žodžiai puslapis 6

ūmėti - ūmė|ti, ūmėja, ūmėjo darytis ūmiam, ūmesniam. ūmėjimas.
umformeris - umfòrmeris [vok. Umformer], el. lygintuvas — mašina kintamajai srovei versti nuolatine.
ūmiai - ūmiai prv. -> ūmus.
ūminis - ūmin|is, ūminė staiga pasireiškiantis, ūmusis: ūminės ligos.
ūminti - ūmin|ti, ūmina, ūmino 1. raginti, kad ūmiau dirbtų. 2. daryti ūmų, ūmesnį (apie ligos vyksmą). sngr. ūminimas.
umliautas - didelis ir pagrindinis pakeitimo pakeitimas Umlaut aa nuolatinis pokytis paveldima medžiaga, įskaitant fizinę chromosomos santykių pokyčius arba biocheminių pokyčių mutacija, kurie sudaro genus, taip pat B mutacija, asmuo, kamienas, ar bruožas, dėl procesas nuo mutacijos pokytis santykinai nuolatinis paveldimos medžiagos apimančias fizinio chromosomos santykių poky...
ūmumas - aa sumedėjusių pūzras punk b Tinderbox, narsa, naudojamų įvairių grybelių, skinti dvasia, gyvumą
ūmus - ūm|us, ūmi staigus, greitas, smarkus: Jis labai ūmus žmogus. Ū. būdas. Vaikas ūmus verkti. Ū. lietus. ūmiai prv. staiga. ūmumas.
un_poco - un poco [sk. un poko; it. nedaug], muz. truputį, šiek tiek, pvz., un poco andante — šiek tiek greičiau negu andante.
unanimizmas - unanimizm‖as [pranc. unanimisme], XX a. pr. pranc. literatūros srovė, kilusi kaip priešprieša simbolizmui; ~ui būdinga pastangos reikšti ne individo, o minios, kolektyvo (miesto, tautos) jausmus, mintis, siekius, vartoti ekspresyvų, tikroviškai natūralų stilių.
unbelievable - pernelyg neįtikėtina tikėti
uncija - 1. nesisteminis masės vienetas, D. Britanijos ir JAV prekybos uncija lygi 28,3495 g, vaistinės uncija ir juvelyrinė uncija — 31,1035 g, sen. Romos uncija prilygo 27,166 g. 2. nesisteminis skysčio tūrio vienetas. D. Britanijos skysčio uncija lygi 28,4123 ml, JAV — 29,5729 ml. 3. sen. romėnų varinė moneta. 4. senovinė Ispanijos, Italijos, Meksikos, Argentinos, B...
uncinariozė - uncinariòzė, visaėdžių gyvūnų, daugiausia šunų, helmintozė; sukelia nematodas Uncinaria stenocephala, parazituojantis plonosiose žarnose.
undecima - undècima [lot. vienuolikta], intervalas, apimantis vienuolika diatoninio garsaeilio laipsnių.
underneath - tiesiai po
undinė - undinė mit. vandens būtybė, nėrovė.
unforgettable - negali pamiršti įsimintina
unformal - neoficialus
unguriai - Turintys bet kurią iš daug rajus ištęsti snakelike kaulėtų žuvų (užsakymo Anguilliformes), kurie turi sklandžiai pasibjaurėtinas odą, trūksta dubens pelekus, ir mediana pelekai susiliejantis aplink uodegos - palyginti amerikiečių ungurių b kurią nors iš daugelio kitų atsistatyti žuvų (nuo užsakymo Synbranchiformes ) bet įvairių nematodų (kaip acto ungur...
ungurys - ungurys zool. gyvatės pavidalo labai vertinga žuvis: Paprastasis, arba upinis, u. (Anguilla anguilla). Jūrinis u. (Conger conger). Raitosi, slidus kaip u.
unguriukas - jauną ungurys, ypač mažas nesubrendęs katadrominių ungurys daugiausia šviežios ir sūrokas vanduo
ungzti - ungzti, unzgia, unzgė unkšti, cypti (apie šunį). unzgimas.
uni - uni... [lot. unus (naud. uni) — vienas], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, reiškianti, kad kas nors sudaryta iš 1 dalies, yra vienas, vienintelis.
unifikacija - unifikacija vienodinimas.
unifikavimas - unifikãvimas, unifikuoti 1. Technologinių procesų unifikavimas. 2. Kamienų mišimas ir paradigmų unifikavimo tendencija.
unifikuoti - unifik|uoti, unifikuoja, unifikavo daryti vienos normos, vienodos formos, vienodinti. unifikavimas.
unifiliarinis - unifiliãrinis [↗ uni... + lot. filum — siūlas], sudarytas iš 1 siūlo arba laido, pvz., Δ laidas.
uniforma - uniform|a nustatytos formos drabužis: Visi kariai dėvi uniformą (uniformomis).
uniforminis - uniformin|is, uniforminė -> uniforma: uniforminė kepurė.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž