U žodžiai

ūbauti - ūb|auti, ūbauja, ūbavo tarpais ūbti, ūkauti: Storas balsas ūbavo šilų gilumoje. prk.: ūbauja, plėšosi rudens vėjai. ūbavimas: Pelėdos ūbavimas.
ūbavimas - ū́bavimas. 1. → ūbauti 1: Iš laukų sklido ryškūs balsai: kerdžiaus ūbavimas, paskutinė šieno grėbėjų daina. Iš ganyklų aidėjo išdykėliškas piemenų ūbavimas. 2. → ūbauti 3: Gražiomis mėnesienos naktimis dabar galima išgirsti pelėdų ūbavimą. Kazitiškio girininkijos rezervate girdėti didžiųjų apuokų ūbavimas. Zuikio ūbavimas. 3. → ūbaut...
ubikvistai - ubikvìstai [lot. ubique — bet kur, visur], augalai, galintys augti bet kokiuose dirvožemiuose, beveik visur; visuraugiai augalai.
ūbti - ūbti, ūbia, ūbė šaukti, ūkti (apie pelėdą, apuoką). ūbimas.
ūda - ūda žem. ilga virvė, nusagstyta meškerėmis žuvims gaudyti: Ędas mesti, imti.
ūdyti - ūdyti, ūdija, ūdijo ntk. = 1. barti. 2. raginti [raginti].
udmurtas - votyak
ūdra - ūdra zool. plėšrus kailinis vandens žvėrelis (Lutra lutra).
ūdrena - ūdrena ūdros kailis.
ūdrinis - ūdrin|is, ūdrinė -> ūdra: ūdrinė kepurė.
ufologas - Dirbantis su marsieciais
ufologija - Neatpažintas skraidantis objektai tyrimas
Uganda - respublika El Afrikos N Viktorijos ežero; narys Tautų sandraugos * Kampala plotas 91.134 kvadratinių mylių (236.037 kvadratinių kilometrų), pop 24.748.977
Ugaritologija - ugaritològija, mokslas, tiriantis ugaritų k. (dantiraštiniai įrašai molio lentelėse išlikę iš XIV—XIII a. pr. m. e.).
ugdymas - ugdymas -> ugdyti.
ugdyti - ugdy|ti, ugdo, ugdė 1. auginti: Du sūnus ugdo. Ugdyti mišką. 2. auklėti: Vaikus, jaunimą ugdyti. 3. plėtoti: Jėgas ugdyti. Kalbą ugdyti. 4. kelti, žadinti: Tėvynės meilę, viltį ugdyti. .
ugdytojas - kvalifikacijos mokymo mokytojų aa studentas teorijos ir praktikos švietimo pedagogas 2 b švietimo administratoriaus
ugija - ùgija, Mauritanijos piniginis vienetas.
ūgis - ūg|is 1. augumas, dydis: Jie užaugę savo ūgį. Jis mažo ūgio. Išsitiesti visu ūgiu. 2. tarm. augimo laikas: Mano ūgyje to žodžio nebuvo girdėti. 3. žr. ūglis.
ūglis - ūgl|is per metus išaugusi šakelė: Obelies ūgliai.
ugnelė - Kenneth Lauren 1953 - pak. režisierius
ugniadeze - kamera (kaip iš krosnies ar garo katilas), kuriame yra A Fire dėžutė, kurioje yra prietaisas, perduoti pavojaus signalus į gaisrinį postą
ugniadėžė - kamera (kaip iš krosnies ar garo katilas), kuriame yra A Fire dėžutė, kurioje yra prietaisas, perduoti pavojaus signalus į gaisrinį postą
ugniagesyba - ugniagesyb|a gaisrų gesinimas: ugniagesybos sportas.
ugniagesys - ugniages|ys gaisrininkas: ugniagesių komanda.
ugniakuras - ugniakuras 1. vieta, kur kūrenta ugnis. 2. sukrautos malkos ugniai kurti, laužas; deganti šakalių krūva.
ugniasienė - ugniasienė aklina mūro siena tarp dviejų namų.
ugniaspalvis - ugniaspalv|is, ugniaspalvė ryškiai raudonas: ugniaspalvės aguonėlės.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž