T žodžiai

ta - naudojamas kaip funkcija žodžio, rodo, kad po daiktavardžio arba daiktavardis ekvivalentas yra neabejotinas arba anksčiau buvo nurodyta ar dėl šios aplinkybės
tabakas - tabak|as 1. bot. bulvinių šeimos labai nuodingas rūkomasis augalas (Nicotian): Paprastasis tabakas (N. tabacum). 2. to augalo smulkinti lapai rūkyti, kramtyti ar uostyti: Rūkomasis, uostomasis tabakas tabako dūmai. Stiprus, silpnas tabakas Prisikimšti pypkę tabako.
tabakinė - tabakinė krepšelis ar dėžutė tabakui laikyti.
tabakininkas - tabakinink|as, tabakininkė dkt. tabako pramonės specialistas ar darbininkas.
tabakininkystė - tabakininkystė tabako auginimo teorija ir praktika.
tabakinis - maža dėžutė ūkiui uostomasis paprastai vyksta apie asmenį
tabaluoti - tabal|uoti, tabaluoja, tabalavo 1. kabančiam maskatuoti. 2. judinti į šalis, maskatuoti: Ji tabalavo basomis kojomis. Netabaluok kojų. tabalavimas.
tabaskas - Naudojami aštraus pagardų padažas pagamintas iš karšto pipirai
tabelininkas - tabelinink|as, tabelininkė dkt. kas sudaro tabelį.
tabelis - tabelis buvimo darbe apskaitos lentelė.
tabernakulis - dažnai kapitalizuotos palapinė šventovė izraelitams per Exodus b archajiško būsto c archajiškas laikiną prieglobstį palapinė už pašvęstojo Eucharistijos elementų talpykla, ypač dekoratyvinių užrakinta dėžutė, naudojama rezervuoti Komunija vyksta maldos namus; ypač didelis pastatas ar palapinė evangelistinių paslaugų
tabldotas - tabletė 1a daugiskaitos nardai b vienas iš dviejų lapų nardai valdybos ar abiejų lapų AA baldas, kurį sudaro lygaus plokščio plokštės ant kojų, B (1) tiekimas ar maisto šaltinis (2) akto nustatyta pusė arba , pavyzdžiui montavimas valgyti valgį
tableau_vivant - tableau vivant [sk. tablio vivan; pranc.], gyvasis paveikslas.
tabletė - tabletė presuotų vaistų ritinėlis.
tabletėmis - aa butas plokštė arba apnašas tinka arba kurios yra užrašas "ba plonas plokštė arba vienas iš nešiojamų lapų, naudojami rašyti C įpasirinktus 4 AA suslėgtųjų arba iš formuoto bloką kietos medžiagos ba maža medikamentais medžiagos masės,
tablinumas - tablinumas [lot. tablinum], sen. romėnų gyv. namo patalpa (dažn. kvadratinė) tarp atriumo ir peristilio.
tablo - didelis lenta rodyti rezultatą žaidimas, ar suderinti
taboka - taboka žr. tabakas.
tabokinė - genties (Nicotiana) daugiausia Amerikos Bulvinių šeimos augalų su Viscid lapija ir kanalėlių gėlės; ypač aukštas stačias metinis atogrąžų Amerikos žolė (Šiaurės tabacum) auginami jo lapai dirbamos tabako lapai, paruošti naudoti rūkyti ar kramtyti, arba uostomasis tabakas gaminamiems produktams, tabakui (kaip cigarų ar cigarečių), taip pat rūkymo, kaip pra...
taboras - taboras kartu klajojančių čigonų grupė, jų stovykla.
taboritai - taboritai [pagal Taboro (ček. Tábor) kaimo Čekijoje pavadinimą], husitų judėjimo radikalioji grupė (daugiausia valstiečiai, miesto varguomenė, amatininkai, nusigyvenę riteriai, žemesnieji dvasininkai).
tabu - tabu nkt. dkt. v. 1. pirmykščių tautų religinis draudimas. 2. draudžiamasis daiktas, asmuo, žodis ar kt.
tabula_rasa - tabula rasa [sk. tabulia raza; lot.], švari lenta, t. y. švarus lapas, neliestas, tyras dalykas; vaiko siela.
tabulatūra - tabulatūrà [vok. Tabulatur < lot. tabula — lentelė]: 1. XV—XVII a. instrumentinės muzikos kūriniams užrašyti vartota ženklų, raidžių ir skaitmenų sistema; 2. šia sistema užrašytų kūrinių rinkiniai.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž