T žodžiai puslapis 4

taiklus - taikl|us, taikli 1. gerai pataikantis: Taiklus šūvis. Jo taikli ranka, akis. 2. prk. gerai apibūdinantis, tikslus: Taiklus palyginimas. taikli pastaba. taikliai prv. taiklumas.
taikoje - Naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis buvimą ar pasireiškimas, arba šalia
taikomas - praktiniu panaudojimu
taikomasis - praktiniu panaudojimu
taikomumas - taikomùmas. → taikomas (taikyti 4): Taikomùmo kriterijus. pritaikomùmas. → pritaikomas (pritaikyti 3): Lakštelių pritaikomumas darbui. Lietuviai, įeidami į kultūringųjų Europos tautų šeimą, kraičio įsineša tam dalykui savąjį originalų korektyvą: tautos kultūrą matuoti pritaikomumu. sutaikomùmas. → sutaikomas (sutaikyti 2): Donelaitis įstengė a...
taikos - ramybės būsenoje arba tyliai, kaip bendruomenei, kuri numatyta pagal įstatymą ar paprotį nuo pilietinių neramumų ba valstybės saugumo ar viešosios tvarkos laisvei
taikstymasis - gebėjimas į ištverti skausmą ar Išimtiniai ištvermę, tvirtybę, ištvermę užuojautą ar indulgencija įsitikinimų ar praktiką, besiskiriančių nuo ar prieštaraujančia savo pačių b leidžianti KAŽKO, toleration į leistiną nuokrypį nuo standartinio aktas; ypač variacijos diapazonas leidžiama palaikant tam tikras dimensija apdirbimo gabalas (1) organizmui iš...
taikstytis - taikst|ytis, taikstosi, taikstėsi 1. ieškoti progos, taikytis, rengtis: Jis taikstosi pabėgti. 2. stengtis prisitaikyti, įtikti: Taikstytis prie neišprusinto skonio. Taikstytis su esama padėtimi. taikstymasis.
taikstomasis - gauti (kaip prestižas) malonus aktų suderinama suderinti nuraminti
taikumas - ramiai be pertraukimo ar trikdymo
taikus - taik|us, taiki 1. nelinkęs kariauti ar kivirčytis: taiki šalis. taikaus būdo žmogus. 2. esantis ar vykstantis taikos sąlygomis; ne karo reikalams skirtas: taikusis revoliucijos laikotarpis. Taikus kūrybinis darbas. taikiai prv.: Taikus nusiteikęs žmogus. taikumas.
Tailandas - Tailando įlankos šalis Pietryčių Azija karalystė * Bankokas plotas 198.455 kvadratinių mylių (513.998 kvadratinių kilometrų), pop 66.000.000
tailandiečių - Tai 2 AA viena B Tailandas gimtoji arba gyventojas, kuris yra kilęs iš Tailando valstybine kalba Tailando
tailandietis - Tai 2 AA viena B Tailandas gimtoji arba gyventojas, kuris yra kilęs iš Tailando valstybine kalba Tailando
Tailando - Tai 2 AA viena B Tailandas gimtoji arba gyventojas, kuris yra kilęs iš Tailando valstybine kalba Tailando
taimeris - táimeris [angl: timer < time — žymėti laiką], kontrolės ir reguliavimo prietaisas technologinio proceso arba jo etapo laiko pradžiai ir pabaigai automatiškai nustatyti.
taip - taip jau dll. taip pat, irgi: Ir namie reikia taip jau rūpintis šeimos reikalais.
taip_pat - taip jau dll. taip pat, irgi: Ir namie reikia taip jau rūpintis šeimos reikalais.
taip! - Naudojamas kaip funkcija žodžio išreikšti pritarimą ar susitarimus,
taipingai - taipingai [kin. taiping — didžioji gerovė], Kinijos 1850—64 valstiečių antifeodalinio sukilimo dalyviai.
taipjau - tokiu būdu, arba niekaip nenurodė, ar siūloma
taipogi - taipogi dll. ntk. = 2 taip pat Žiūrėk: [2 taip pat].
taisykla - taisykla taisymo dirbtuvė: Avalynės, baldų, laikrodžių, elektros reikmenų t.
taisyklė - taisykl|ė 1. teiginys, reiškiantis dėsnį, principą, normą, savybę ir pan.: Kirčiavimo, rašybos taisyklė Nėra taisyklės be išimties. 2. paprastai dgs. nustatyta darymo tvarka: Eismo taisyklė Žaidimo taisyklė Laikytis taisyklių. Pažeisti taisykles. Tai neprieštarauja taisyklėms.
taisyklės - aa nustatytas vadovas elgesio ar veiksmo b įstatymai ar taisyklės, religinio ordino įkūrėjo nustatyti laikantis jos nariams c patvirtinta procedūra, paprotys, ar įprotis d (1) paprastai rašytinio nurodymo arba kryptis teismo reglamentuojančius teismą šalių praktika ar veiksmai (2) juridinis pamokymai ar doktrina ea reguliavimas arba steigimo akto valdymo procedūrą...
taisyklingai - skambinti arba nustatyti teisę iš dalies pakeisti
taisyklingas - taisykling|as, taisyklinga 1. sutinkantis su taisyklėmis: Taisyklingas žodis. 2. proporcingas, simetriškas: taisyklingi veido bruožai. Taisyklingas daugiakampis. taisyklingai prv.: taisyklingai kalbėti, rašyti. taisyklingumas.
taisyklingumas - skambinti arba nustatyti teisę iš dalies pakeisti
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž