Valgyti sinonimai

sotintis, Kąsti, kąsniuoti, kramtyti, krimsti, ėsti, Nėmnioti, Žėbėti, Kandaroti, Kanduoti, kąsnoti, Keventi, Žiaunenti, Dyžti, drožti, Dubyti, Grukliuoti, gurkti, kabliuoti, kamžloti, karšti, kimšti, kirsti, kišti, krušti, kuopti, Legoti, makoti, mangūryti, Mantoti, Maukšnoti, Maukšlioti, Mugoti, murkti, Mutoti, Paisyti, Pankšlioti, Pankuoti, Pantaroti, Pantoti, Pauryti, Pinoti, Puntaroti, Purkoti, Pusti, pustyti, Rainoti, Ratyti, Ramoti, rantyti, ręsti, ryti, skaptuoti, skusti, Smaugyti, sprogti, šlamšti, šlemšti, šluoti, šniaukšti, šukuoti, šutinti, šveisti, taisyti, taršyti, tašyti, Tepėti, teršti, tinti, Vanguryti, Vašuoti, žanduoti, žiaumoti, žiaunoti, Burzloti, Čelnyti, čempoti, čėploti, čiaumoti, Čiaupoti, maumoti, murkšlioti, vatuloti, Vobuliuoti, Votuloti, zelnioti, Zyzlioti, Želėti, Ževernoti, Žiauberioti, Žiauturoti, Žiaužuruoti, žlebenti, žleberioti, Žlebnoti, žlebsėti, Žlioburiuoti, Čekoti, Čekšnoti, Čeksėti, Čeksenti, Čepsenti, Čepsėti, čiaukšėti, Čiaukšnoti, čiaukšti, Paukšti, Triaukšti, karsti, kasti, kiršti, kisti, pūsti, raityti, sutinti, šmaukšti, tąsyti, cempoti, krusti, slamsti, slemsti, sniauksti, sukuoti, sveisti, tarsyti, ziaumoti
Žodžio valgyti reikšmė
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž