sinonimai

aikste, aciu, apmušalai, apmušti, aprengti, aprūkti, apsauga, apsiaustas, apsidairyti, apsiimti, apsileidėlis, apsileisti, apsimesti, apsimetėlis, apsiniaukti, apsiprasti, apsiuva, apsiūti, apskritas, apskritimas, apskųsti, apsukrus, apsupti, apsvaiginti, apsvaigti, apteršti, aptilti, aptingti, aptraukti, aptvaras, apuokas, apvadas, apvalkalas, apvogti, apvynioti, apyaušris, apygeris, apygirtis, apynasris, apynynas, apysaldis, apytamsis, apyvaras, apyšiltis, apyžalis, apšašti, apšlubti, apžioti, apžiūrėti, apžėlėlis, apčiuopomis, ar, arbitras, archaizmas, ardyti, areštas, arklas, arkliauogė, arklidė, arklys, arsenalas, arti, artipilnis, artojas, asilėnas, asiūklis, asla, asmenys, ataka, atara, ataudai, atbulas, atdaras, ateivis, atgabenti, atgal, atgal!, atgrasinti, atgrubnagis, atgyti, atidaryti, atitrūkti, atkaklus, atkarus, atkeršyti, atkrytis, atlankai, atlašus, atliekamas, atlipdyti, atlupti, atlyginimas, atlyginti, atmenus, atminti, atmokėti, atodaira, atodrėkis, atodūsis, atokaita, atolas, atoslūgis, atostogos, atpainioti, atpjauti, atprasti, atpratinti, abejaip, abejingas, abejonė, abreviatūra, abstrakcija, abstraktus, advokatas, afektas, aforizmas, agonija, agrastas, agresija, agresyvus, agurklė, ai, ai!, aidas, aidėti, aikštytis, aikštė, aistra, aitvaras, aiškus, aiškėti, aižus, aižyti, akibrokštas, akidangčiai, akinti, akiplėša, akiratis, akistata, akivaras, aklas, aklumas, aklys, akmenskaldys, akmentašys, akmenširdis, akmuo, akordas, akstinas, akti, aktyvus, akylas, akytas, akyti, akėtvirbalis, albatrosas, alioti, alkanas, alkinti, alkis, alksnynas, alkti, alpinistas, alpti, alpuliuoti, alus, amalas, ambasadorius, amfibija, amžinybė, analogija, anapus, anarchija, anglis, ankstus, ankštis, antakis, antausis, antežis, antinas, antis, antledis, antlubis, antpilas, antramitys, antskrydis, antsnukis, anyta, anūkas, anūkė, anąkart, apakinti, apakti, apalpimas, apalpti, apaugti, apavas, apdarai, apdaras, apdengti, apdžiūti, apdėti, apdėvėti, apetitas, apgamas, apgaulingas, apgaulioti, apgaulė, apgauti, apgavikas, apgrobti, apibarti, apimti, apimtis, apipavidalinti, apiplyšti, apkabinti, apkalba, apkalbėti, apkalbėtojas, apkantus, apkarstyti, apkibti, apkloti, apkraiglioti, apkurtinti, apkvaišinti, aplankas, aplieti, aplink, aplink!, aplinkui, aplošti, apmargti, apmatai, atrajoti, atriekti, atrodyti, atsakyti, atsarga, atsargus, atsibastyti, atsidėti, atsigręžti, atsigulti, atsikosėti, atsikvėpti, atsilikti, atsilupti, atsilyginti, atsiminimai, atsimušti, atsipeikėti, atsiprašau, atsiprašau!, atsiskyrėlis, atsisėsti, atsitikimas, atsitiktinis, atskiesti, atskiras, atskirti, atskleisti, atsklęsti, atspalvis, atspindys, atspindėti, atstovas, atstumas, atuoriečiai, atvartas, atviras, atvykti, atšipinti, atšipti, atžalynas, atžvalgus, atžvilgis, audra, audringas, augalas, augalija, auginti, auglys, augti, auklė, aukšlys, aukšlė, aukštas, ausinė, austi, autas, aušra, aušti, aviacija, avikailis, avilys, Avinas, avižė, ašmenys, aštrinti, aštrus, aštuntas, ačiū, ačiū!, badadvėsys, badmiriauti, badmirys, baduolis, badyti, baidyklė, baigti, bailus, bailys, baimė, baisus, baksnoti, balionas, balnas, balsvas, balti, baltinti, balzganas, balzganuoti, balžienas, bambalius, bambėti, banalus, banda, bandotakis, bandvikis, banga, banguotas, banguoti, baras, baravykas, barikada, barnininkas, barnis, barnus, barstyti, barti, bartis, barškalas, barškesys, barškinti, barškus, barškutis, barškėti, barža, baseinas, basnirčia, bastytis, batai, batsiuvys, baublys, baubti, baudžiauninkas, baudžiava, bausmė, bebras, bedugnė, beglobis, begėdis, belaisvis, belsti, belstis, bemat, benagis, bendravardis, beprasmiškas, beprotis, beragis, berankis, bėdinas, bėdulis, bėdžius, bėgioti, bėgiotis, bėglys, bėgomis, bėgti, bėgčia, bėralas, chalatas, cieksėti, ciepsėti, cilindras, cingsėti, cypti, čerškinti, čia, čiaupas, čiauškalius, čiepsėti, čiobrelis, čirkšlys, čirkšti, čirškėti, čiulbesys, čiulbėti, čiulpti, čiulptukas, čiuožinėti, čiupinėti, čiupinėtis, čiupt, čiurkšlė, čiurkšėti, čiurlenti, čiužinys, čypti, dabartinis, dabita, dagišius, dagys, daiga, daigas, daigstas, daina, dainuoti, dairytis, dalba, dalgutis, dalyti, dangoraižis, dangtis, dangus, darbas, darbastalis, darbininkas, darbymetis, darbštus, dargana, darganotas, darganoti, daržinė, dauba, daug, dauginti, daugvyrystė, daugybė, daugėti, daužyti, daužėti, davinėti, dažai, debesis, debesuotas, deginti, degti, degtinė, degtukas, degėsis, deivė, dejuoklis, dejuoti, dekretas, delbti, delsti, demaskuoti, denis, derinti, derlingas, derlius, derva, dervingas, dervuotas, dervuoti, derėti, diafragma, didelis, didikas, didingas, diduomenė, didžiažemis, didžiuoklis, didžiuotis, dieglys, diegti, diemedis, diendaržis, dienoti, dievagotis, dievaitis, Dievas, dievažytis, difteritas, dilba, dildė, dilgėlynas, dilgėlė, dingtelėti, dingti, dinguonis, dirbti, dirva, dirvenis, dirvonas, diržingas, dizenterija, doklas, domesys, dominti, domus, domėtis, dosnus, dovana, drabstyti, drabužininkas, draikyti, draikytis, draskūnas, draugas, draugauti, draugystė, drausmingas, drausmė, drausti, draustinis, drebulynas, drebulys, drebulė, drebus, drebėti, drevė, drignė, drimbinėti, driskius, drobė, drovus, drožinys, drumsti, drumzlinas, dryžas, dryžinys, drąsa, drąsuolis, drąsus, drėgmė, drėgnas, drėkinti, drėkti, drįsti, dubuo, duburys, dukrelė, duktė, dulkėtas, dunksnoti, duobti, duona, duonkubilis, durklas, durnaropė, durti, dusas, dusinti, duslus, dusna, dusulys, dušas, dužti, dvailyti, dvarininkas, dvasia, dvejetas, dvejinti, dvejopas, dvelkčioti, dvigubas, dvikova, dvilypis, dvokti, dvokus, dvėsena, dvėsti, dygliuotas, dyglys, dyglė, dygus, dykaduoniavimas, dykaduonis, dykuma, dzingsėti, dūda, dūduoti, dūlus, dūlėti, džiaugsmas, džiaugtis, džiaustyti, džingučiai, džiova, džiovinti, džiuvėsis, džiūsna, džiūti, dėdė, dėklas, dėkoti, dėlioti, dėlė, dėmesingas, dėmė, dėslus, dėti, dėvėti, egoistas, eigulys, eiguva, eikvoti, eikvotojas, eiliakalys, eiliuoti, eisena, eiti, eižėti, ekskursuoti, elgeta, elgetauti, entuziazmas, epitetas, erdvus, erdvė, eretikas, erezija, erudicija, erzinti, eržilas, esmė, faktas, fanatikas, flegmatikas, fonetika, formuliaras, fotografuoti, furunkulas, gabalas, gabana, gabenti, gabija, gabumas, gabus, gadinti, gagėti, gaidys, gailestingas, gailestis, gailėti, gailėtis, gairė, gaisrena, gaivinti, gaivus, gaišinti, gaišlus, gaišlys, gaišti, gaištis, gaišus, gajus, gal, galutinis, galva, galvijas, galvoti, galvotrūkčiais, galąstuvas, gamtovaizdis, gana, gana!, gandas, gandralizdis, ganykla, garankštis, garbanius, garbanotas, garbanotis, garbingas, garbinti, garbė, gardžiuotis, gardėti, garinė, garnys, garsenybė, garsus, garsėti, gaublys, gauja, gaujotis, gaurius, gauruotas, gausus, gauti, gašlumas, gašlus, gašlybė, gašlys, gegnė, gegutė, gelbėti, geldutė, geležuonys, gelmė, gelsti, gelsvas, geltena, geluonis, genėti, geologija, geras, gerbti, gerintis, gerklė, gerovė, gerti, geruoju, gervuogė, gesinti, gesti, giedras, giedrytis, giltinė, gilus, gimda, gimdyti, gimdyvė, giminaitis, giminingas, giminiuotis, giminė, ginklinė, ginti, gintis, ginčas, ginčytis, gira, girgždėti, girtas, girtauti, girtuoklis, girtuoklė, glamonėti, glamžyti, glaustas, glaustytis, glebnas, glebti, gleivės, globėjas, gluodenas, gluosnis, glūduma, gnaibyti, gnybti, gobšas, gobšauti, gobšus, gobšybė, godas, gomurys, grabalius, graibstyti, graibyti, graibštus, grandas, grandiozinis, grasinti, graudinti, graudus, graukšėti, graužtas, graužti, grazūs, gražinti, gražus, gražėti, greimas, greitai, greitas, greitinti, greitis, greitėti, greta, gretimas, griausti, griaustinis, griauti, griaučiai, griebti, grienė, griežlė, griežtas, grimasa, griozdas, griozdiškas, gripas, griuvinėti, griuvėsiai, grobis, groti, grotos, grožis, grubus, grumstas, grumšėti, gruntas, gruodas, gruzdas, gružlys, grybas, grybauti, grynuoti, grynėti, grūstuvas, grąža, grėbstės, gręžioti, gręžti, grįžas, guba, gudobelė, gudruolis, gudrus, gulti, gulti!, gulėti, gumbas, gumbuotas, gumulas, gumuliuoti, guolis, guosti, guostis, gurgutis, gurklys, gurkšnis, gurnas, gusti, gvazdikas, gverinti, gverti, gvildukai, gydyti, gyliava, gynėjas, gyrimasis, gyslotis, gyvatė, gyvenimas, gyventi, gyvybė, gyvūnija, gūduma, gūsis, gūžta, gąsdinti, gąslus, gėda, gėda!, gėdinti, gėdytis, gėrikas, gėrimas, gėrėtis, harmonija, hipotezė, idealizuoti, identiškas, ietis, ieškoti, iešmas, iki, iki!, ikrai, ilgas, ilgesys, ilgšis, ilgėtis, ilsėtis, imlus, impozantiškas, imtis, imtynininkas, imtynės, indelis, injekcija, inspektas, instinktas, inteligentas, inteligentija, intriga, invazija, irgi, irti, išaiškinti, išaiškėti, išaižyti, išakyti, išalkti, išauga, išaugti, išausti, išaušinti, išaušti, išbadėjėlis, išbalti, išbalėlis, išdaga, išdaiga, išdaigauti, išdaigininkas, išdaužti, išdidumas, išdidus, išdroža, išduoti, išdykauti, išdykti, išdykėlis, išdėvos, išeikvoti, išgalvoti, išgaląsti, išgana, išgarsėti, išgeltėlis, išgerti, išgirsti, išgrauža, išgriauti, išgriūti, išgręžti, iširti, iškalbus, iškalti, iškeikti, iškirptė, išklibinti, išklibti, iškoryti, iškunigis, išlaidos, išlaidus, išlaikymas, išlaikytinis, išlauža, išlepinti, išlepti, išlepėlis, išliežis, išlipti, išmesti, išmindyti, išmokyti, išmėtyti, išnaikinti, išnaudoti, išnaudotojas, išnaša, išnašos, išnirti, išorė, išpainioti, išplakti, išplauti, išplėstakis, išplėsti, išplėšti, išprotėti, išpuikti, išpustyti, išradingas, išrankus, išrengti, išriesti, išrūgos, išsamiai, išsamus, išsaugoti, išsibrauti, išsigelbėti, išsigiedryti, išsigąsti, išsikvėpti, išsiperėti, išsituokėlis, išsiversti, išsišokimas, išskyros, išspirga, išsrėbti, ištaigus, ištekliai, ištinti, ištisai, ištižti, ištižėlis, ištrūkti, ištrėmimas, ištuoka, ištvermingas, ištvermė, ištvirkti, ištvirkėlis, išvaduoti, išvaikyti, išvaizda, išvakarės, išvara, išvarta, išvaryti, išvesti, išviršinis, išžudyti, išėdos, ižti, įbausti, įbesti, įdomus, įdrąsėti, įduobti, įgrasinti, įgumuliuoti, įgąsdinti, įjunkis, įjuosti, įkaisti, įkaištis, įkalinti, įkeisti, įkirsti, įkiršti, įkišti, įknibti, įkristi, įkvėpti, įkyruolis, įkyrus, įkyrėti, įlaidas, įlanka, įlipti, įlįsti, įmaišalas, įmirkti, įmėšluoti, įnirtėlis, įnoriais, įnoriauti, įpainioti, įprasti, įpratinti, įprotis, įpykdyti, įpykti, įpėdinis, įrankis, įrengti, įsakyti, įsausti, įsibrauti, įsibrovėlis, įsibėgėti, įsidrąsinti, įsidėmėti, įsigalėti, įsikišti, įsipainioti, įsipenėti, įsismarkauti, įsismelkti, įsiusti, įsižiūrėti, įskausti, įspėti, įstrižas, įsukti, įsėlinti, įtaka, įtikti, įtūžėlis, įvadas, įvaikis, įvarginti, įvynioti, įvyturiuoti, įžiūrėti, įžvalgus, įžūlus, įžūlybė, ydingas, yldeginis, ypač, jaudinti, jaudintis, jaudrus, jaukas, jaukti, jaukus, jaunas, jaunikis, jaunimas, jaunoji, jaunystė, jaunėlis, jaura, jausmingas, jautiena, jautis, jei, jerubė, jis, jog, jonvabalis, judinti, judra, judrus, judėti, junkti, juodadarbis, juodalksnis, juodžolė, juokas, juokdarys, juokingas, juoktis, juosta, juosvas, jura, jūreivis, Jūsų, jėga, kablys, kabėti, kad, kad..., kadaise, kailiamautis, kailiniai, kaimietis, kaipalioti, kaisti, kaitulys, kaityti, kaišena, kaišti, kaištis, kakta, kalafioras, kalakutas, kalakutė, kalba, kalbininkas, kalbinti, kalbotyra, kalbus, kalbėti, kalbėtojas, kalenti, kalinys, kalinėti, kaltas, kalti, kaltininkas, kaltinti, kalva, kalėjimas, kaminas, kaminkrėtys, kampuotas, kamuolys, kamuoti, kamšatis, kamštis, kanabėkas, kandus, kandžioti, kankorėžis, kanopa, kantrus, kantrybė, kančia, kapoti, kaprizas, kaprizingas, kapstyti, kapstytis, kardelis, karglioti, kariuomenė, karkalas, karkuoti, karkvabalis, karoliai, karosas, karpyti, karstelėti, karsti, karstyti, kartais, kartas, kartelis, kartis, kartojimas, kartu, kartus, karvelis, karvė, karšis, karšti, karštuolis, karščiuotis, kasa, kasinėti, kaspinas, kaspinuotis, kasti, kastis, kastratas, kastruoti, kastuvas, kasytis, katarakta, kategoriškas, katilėlis, katėti, kauburys, kaukaspenis, kaukesys, kaukti, kaupas, kaustyti, kazlėkas, keiksmas, keikti, keistas, kekė, keleivis, kelias, kelionė, kelis, kelmas, kelmutis, keltas, keltis, kenksmingas, kepalas, keras, keroti, kerynas, kerštas, kerštingas, keršyti, kerėpla, ketinimas, ketinti, ketus, keverzoti, kiaukutas, kiaulidė, kiaulpienė, kiaulė, kiaurai, kiaušinienė, kiaušinis, kibirkštis, kibirkščiuoti, kiekvienas, kiekybė, kiemas, kietas, kietmedis, kietėti, kikilis, kilimas, kilnus, kilpa, kimus, kinivarpa, kinivarpoti, kinkytinis, kirkšnis, kirmyti, kirmytžolė, kirstukas, kirtimas, kirvis, kisielius, kisti, kiužis, kišti, klaida, klaidinti, klaidus, klaidžioti, klajoklis, klampus, klampynas, klanas, klasta, klastingas, klastininkas, klastyti, klausti, klausus, kledaras, klevas, klevinis, klibikščiuoti, klibinti, klibėti, kliedas, kliedesys, klijuotis, klingsėti, klišas, klišis, kliūtis, klonis, klostas, klostė, kluonas, klusnus, klyktelėti, knaisioti, knarkti, knebinys, knebinėti, kniaubtis, kniaukti, knibždėti, knibčius, knisius, kobinys, kodėl, kodėl...?, kodėl?, kojokai, kojos, koktus, kokybė, koldūnai, kolektyvinis, kolektyvus, kompresas, konfliktas, konkurencija, konkurentas, konkuruoti, kosulys, kosėti, kova, kovingas, kovoti, koziris, košė, kočėlas, krabždesys, krabždėti, kraikas, kramtyti, krankesys, kranklys, krankti, krapštiklis, krapštyti, krateris, kratus, kraujažolė, kraujosruva, kreditas, kregždė, kreivinti, kreivūzas, krenkšėti, krepšys, krevezoti, krešulys, krešėti, kriaukšlys, krijelis, krioklys, krislas, kristi, krituliai, kriūkti, krosniadangtė, krosniakaištis, krosnis, krovinys, kruša, kryptis, kryžkaulis, krūmai, krūmas, krūpčioti, krūva, krėktis, krėna, krėslas, krėsti, kudakuoti, kuilys, kukulis, kultuvė, kumelė, kumpanosis, kumpas, kuosa, kupeta, kupra, kuprintis, kuprys, kupstas, kurapka, kurklys, kurmiarausis, kurčius, kutenti, kutulys, kvailas, kvailinti, kvailioti, kvailys, kvailystė, kvailėti, kvapas, kvapus, kvarkti, kvaršinti, kvepalai, kviečiai, kvėpuoti, kyšininkas, kyšis, kyšoti, kūjis, kūkčioti, kūltupis, kūlė, kūlės, kūrinys, kėdė, kėliklis, kęsti, labai, labdarys, lagaminas, laibakaklis, laibakojis, laibėti, laidoti, laidotuvės, laiduoti, laimingas, laipioti, laisinti, laistyti, laisvalaikis, laisvas, laižyti, laka, lakišius, lakštingala, lakūnas, lancetas, landuonis, landus, landynė, landyti, landūnas, lankas, lankstus, lanktis, lankyti, lasas, lasioti, laukinis, laukti, lauminėti, laumžirgis, laužtuvas, laužyti, lazda, lašas, lašinti, lašiša, laščioti, lašėti, lažintis, lažybos, leipėti, leisgyvis, leisti, leketas, lengvabūdis, lengvas, lepinti, lepus, lepšė, lesti, liautis, liekana, liemeningas, liemuo, liepsnelė, liesas, liesinti, liesti, lietus, liga, ligonis, ligotas, lijundra, likimas, lindėti, lingė, linksmas, linksmėti, linkti, linkčioti, lipdyti, lipti, literatūra, liumpsėti, liurbis, liūdesys, liūdėti, liūnas, lopas, lopeta, lopinys, lopyti, lopšys, lota, loti, lovys, lošti, lubos, lukutis, lukštas, lunatikas, luobas, lupenos, lupus, lydeka, lygiagretis, lyguma, lygus, lysti, lyti, lūgnė, lūšna, lūžis, lūžtvė, lėbautojas, lėkis, lėpti, lėtabūdis, lėtapėdis, lėtas, lėtūnas, mada, mainikauti, mainininkas, mainus, maistas, maitinti, maitintojas, maivytis, maišiklis, maištas, maišė, maliarija, malinys, malkos, malonė, malti, mamaitė, mankštinti, manyti, margas, marginti, margis, margti, marguliuoti, margulys, marka, marsas, maršas, marškiniai, masalas, maskatuoti, maskuoti, matomas, matyti, maudytis, maurai, mazgotė, mašalas, mažai, mažas, mažmožis, medžiaga, medžiokai, medžiotojas, meilus, meilužis, meilužė, meilė, melagis, melsvas, meluoti, melžtuvė, mentikaulis, merdėjimas, merdėti, mergina, mergininkas, mergintis, mestelėti, metalas, metėlė, mezginiai, miegalius, miegas, miegoti, mieguistas, migis, migla, miglotas, mikčioti, mikčius, milinys, milžinas, mindyti, miražas, mirgėti, mirkčioti, mirti, mirtingas, mirtis, mirusysis, misti, mityba, mišinys, miškas, mišrūnas, mišti, moderninti, mojuoti, mokyti, mokytis, mokėti, moliuskai, mostaguoti, moteris, motina, mova, muistytis, mulvynas, murkti, murzinas, murzinti, murzius, mutinys, muturiuoti, mušeika, mušimas, mušti, muštynės, mylėti, mūsų, mąslus, mėgdžioti, mėgti, mėlynas, mėlynuoti, mėlynė, mėnesinės, mėnulis, mėsa, mėtyklė, mėtyti, mėšlavabalis, mėšlungis, męsti, naikinti, naktibalda, namisėda, namiškis, narsa, nartus, narša, nauda, naujadaras, naujasėdija, navikas, našlaitė, našta, naščiai, neapykanta, neatidus, nebylys, nedarnus, nederlingas, nedoras, negalima, negalimas, negrabus, negyvas, neigimas, nekaltas, nekantrauti, nekęsti, nelabasis, nelaimingas, nelaimė, nelaimėlis, nelaisvė, nelygus, nemokamai, nemokša, nenaudėlis, nendrė, nenuorama, nepadorus, nepagrįstas, nepaisyti, nepakenčiamas, nepermatomas, nerangus, neregys, nerti, nertis, nertėti, nesantaika, nesti, nesubrendęs, nesuvaldomas, nesvarus, nesąmonė, nesąmonė!, nesėkmingas, neteisėtas, netekti, neturtas, neturtingas, netvarka, nevaleika, nevikrus, neviltis, nešdintis, nešioti, nešti, neštuvai, nešvarus, neūžauga, niauktis, niekada, niekada!, niekaip, niekalas, niekinti, niekšas, niekšybė, niežai, niežėti, niokoti, nirti, nirtuliuoti, niuksas, niurzgus, niša, niūrus, noras, noromis, nors, norėti, nosinė, nosis, nualinti, nualsinti, nublykšti, nubrėžti, nudurti, nudvėsti, nudvėsėlis, nudėvėti, nufotografuoti, nugabenti, nugalėti, nugirdyti, nugožti, nugrubnagis, nukristi, nuleisti, nulemti, nulenkti, nulipti, nuliūsti, nulupti, nulėpausis, numalšinti, numatyti, numesti, nuniokoti, nuobaigos, nuobodulys, nuobodus, nuobodžiauti, nuobrukos, nuodai, nuogalius, nuolaidžiauti, nuolat, nuolydis, nuomininkas, nuorašas, nuoseklus, nuostabus, nuostolis, nuosėdos, nuotaikingas, nuotaka, nuotakus, nuovargis, nuovoka, nuošaliai, nuošalus, nupenėti, nuplauti, nuplikti, nuplikyti, nusenėlis, nusibosti, nusigyvenimas, nusigyventi, nusikalsti, nusikaltimas, nusiminti, nusistoti, nuskandinti, nuskristi, nuskursti, nuskęsti, nusmailinti, nusmelkti, nustebinti, nustebti, nustelbti, nusviesti, nutildyti, nutilti, nutukėlis, nuvalyti, nuvarginti, nuvargti, nuvaryti, nuvirsti, nuvokti, nuvykti, nušaldyti, nušauti, nušveisti, nušviesti, nužudyti, nėščia, oblius, obuolmušis, odininkas, oi, oi!, okupacija, okupantas, originalas, orlaidė, ožekšnis, ožiuotis, ožka, ožys, paviešėti, pavilga, pavilnė, paviršutiniškai, pavogti, pavojingas, pavydas, pavyduolis, pavydus, pavykti, pavyti, pavyzdingas, pavyzdys, pazadas, pažadas, pažeisti, pažiūrėti, peikėtis, peilis, pelkynas, pelkė, pelkėtas, peludė, pelėdgalvis, pelėsiai, pelėti, pelėžirnis, pempė, penimis, pentinas, pentinius, penėti, perai, perbrėžti, perdurti, perdėti, perekšlė, perkopti, perkristi, perkūnsargis, perlavištė, perlipti, permaina, permainingas, permesti, pernelyg, peronas, persileisti, personifikacija, persvara, pertaras, perteklius, pertrauka, pertrauktis, pertvara, pervaryti, perversmas, pervirš, peršlapti, peržiūrėti, petingas, piemuo, piesta, pietys, pieva, pigus, pikis, piktadagis, piktadarybė, piktadarys, piktas, piktžolė, pikčiurna, pilkas, pilnas, pilstyti, pilti, pilvas, pinigai, pinklės, pinti, pirklys, pirma, pirmaveršė, pirmesnis, pirmtakas, pirmuonys, pirmykštis, pirtis, piršlys, pjaustinys, pjaustyti, pjauti, pjuvenos, pjūtis, plaišioti, plakis, plakti, plaktukas, plasnoti, platinti, platus, plaukai, plaukioti, plaukti, plaukėti, plautas, plauti, plaušas, plaušoti, pleiskana, pleiskanoti, pleištas, pleišėti, plekas, plekšnė, plepalas, plepus, plepys, plevėsuoti, pliaukšti, pliaukšėti, pliauska, pliauškalas, pliauškalius, plikis, plikti, plikyti, plikšala, plikė, pliuškenti, pliūpčioti, plokštuma, plokštė, plonas, ploninti, plonis, plonėti, plotis, plukė, pluoštas, pluoštingas, plušus, plyšti, plyšys, plūduriuoti, plūšinti, plėsti, plėšikauti, plėšrus, plėšrūnas, plėšti, plėšyti, plėšūnas, pobūvis, podagra, poetas, pogrindis, poguliauti, pogulis, poilsis, pokalbis, pokylis, pokšėti, polaidis, poligamija, polinkis, politūra, pomėgis, pora, poruoti, poruotis, posmas, potvynis, prabanga, prabilti, pradantė, pradaras, pradaryti, pradžia, pradėti, pragaras, pragerti, prakeikimas, prakeikimas!, prakurai, pramankštinti, praminti, pramuša, pramušti, pranašus, prapuolenis, prarėžas, prasibrauti, prasitarti, praskiepas, prastuolis, praturtinti, praturtėti, praujenė, pravardė, pravirkti, prašom, prašom!, prašyti, prašytojas, pražilti, pražiūrėti, pražūtingas, pražūtis, prekiautojas, prekyba, presas, pretekstas, prialsinti, pridaryti, pridedamasis, pridegti, pridusinti, pridėti, priedainis, priedanga, priedas, priegalvis, prieglauda, priekabiauti, priekabininkas, priekabus, priekabė, priekaištas, priekaištauti, priekaktis, priemenė, priepuolis, prieraišus, prieranga, priesaikauti, priesmėlis, priespauda, prietema, prievarta, prievartus, priešingas, priešintis, priežastis, priežda, priežiūra, prigerti, prigesinti, prigesti, prigimtis, prigrasinti, prigriebti, prigąsdinti, priilsinti, priilsti, prijuostė, prikamuoti, prikibti, prikišti, prilipdyti, prilipti, prilyti, primušti, pripilti, pririnkti, prirūkti, prisidėti, prisigerinti, prisigrūsti, prisipažinti, prisitaikymas, prisitaikyti, priskinti, prispausti, pritarti, priteršti, pritilti, pritrenkti, pritrūkti, privalgyti, privargti, priversti, prišiukšlinti, prižiūrėtojas, proga, progymė, properša, prorėtmė, prosenelė, prostitutė, protas, protingas, provėža, prozektorius, prošvaistė, prožektorius, prunkšti, publika, pudelis, pukšnoti, puldinėti, pulsas, pulsuoti, pulti, pumpotaukšlis, pumpuras, puodžius, puotautojas, puošnus, pupalaiškis, puriena, purus, purvas, purvinas, purvinti, pusalkanis, pusamžis, pusbernis, pusbrolis, puskvailis, pusnis, pusseserė, pustyti, putoklis, putos, putpelė, puvėsis, pušnis, pykdyti, pykti, pyktis, pylimas, pypkininkas, pypkius, pyragas, pūdymas, pūgžlys, pūkai, pūkštyti, pūliai, pūliuoti, pūpsoti, pūsti, pūti, pėdsakas, pėstininkai, radinys, ragana, ragas, ragauti, raginti, raibuliai, raida, rainė, raistis, raitelis, raitininkai, raivytis, raizgalai, raizginys, raišioti, raišti, raištis, raičioti, raktas, raktažolė, rakštis, ramentas, ramstis, ramstyti, ramunė, ramybė, randas, randėti, rangytis, rankena, rankpinigiai, rankšluostis, rantas, rantuotas, rantytas, rasyti, ratilis, ratinė, ratlankis, raudoklė, raudonas, raudonuoti, raudonviršis, raudus, raudė, raugalas, rauginti, raugulys, raugė, raugėti, raukšlė, raukšlėtas, raukšlėti, rausti, rausvas, rašeiva, raškyti, rašyti, rašytojas, račius, reakcija, reakcionierius, reaktyvus, regresyvus, reikalauti, reikšmingas, reliktas, rengti, rengtis, rentinys, resvas, retymė, retėti, reveransas, rezginės, rezultatas, riaugčioti, ribotis, riebalai, riebaluotas, riebaluoti, riebulis, riebus, riedėti, riekė, riestas, rietas, rieškučios, rikdyti, riksmas, rimbas, rimti, rinkinys, rinkliava, rinkti, rioglinti, riogsoti, risti, risčia, ritinis, ritė, rišti, rogutės, rogės, roplys, ropomis, ropoti, rubuilis, rudas, rudmėsė, rugiagėlė, rugstis, ruletas, rumbė, runkelis, ruoša, ruplė, ruplėtas, rupus, rupšnoti, rupūžė, rusmenė, rutulys, rykštė, ryti, rytojus, ryšulys, ryšys, ryžtingas, rūgti, rūgtis, rūgštelėti, rūgštis, rūgštus, rūgštynė, rūklys, rūkti, rūkuoti, rūkykla, rūkyti, rūkytojas, rūpestis, rūpintis, rūpėti, rūsys, rėkauti, rėklus, rėksnys, rėkti, rėmai, rėtis, sagstyti, sagtis, saidra, sakykla, saldumynas, salti, sambūris, samdinys, samstyti, sandalai, sandara, sankryža, santaupos, santuoka, santūrus, sapalas, sargas, satyrikas, saugoti, saulašarė, saulutė, saulėgrąža, saulėlydis, saulėtas, sausiukas, sausokas, sausra, sausuma, sausuolis, savavaliauti, savavalis, savimoka, savistaba, scena, seilius, sekluma, seklus, sekti, sektis, semti, semtuvas, senas, senatvė, senelė, senis, senmergė, senokas, senti, senvagė, senyvas, senė, septintas, serbentas, servetė, sesuo, siauras, siausti, siaustis, siautulys, sidabražolė, sietynas, sijonas, silpnaprotis, silpnas, silpti, siluma, simbolis, sirgti, siurkstus, siuvinys, siuvinėti, siūlas, siūlyti, siūlė, siūlėti, siūti, skabenti, skabyti, skaidrinti, skaistinti, skaičiuoti, skala, skalauti, skalbiniai, skaldyti, skalsė, skalus, skambesys, skambinti, skambus, skambutis, skambėti, skandinti, skanus, skanėstas, skara, skardis, skarelė, skarmalas, skarotas, skarti, skaudinti, skaudus, skaudėti, skausmas, skelbimas, skelbti, skeldėti, skenduolis, skendėti, skeptikas, skerdėti, skersinė, skerssnukis, skersvėjis, skeveldra, skiaurė, skiautė, skiedinys, skiedra, skiesti, skinti, skirsti, skirstyti, skirtingas, skirtumas, sklastas, skleisti, sklembti, sklidus, sklypas, skląstis, skobti, skraiduolis, skraidyti, skraidūnas, skraistė, skrajoti, skrajus, skrajūnas, skrepliai, skresti, skriauda, skridinys, skristi, skrosti, skruostas, skuba, skubomis, skubus, skubėti, skudutis, skundikas, skursti, skusti, skvarbus, skvernas, skylmušys, skylė, skyrium, skystakošis, skystalas, skystimas, skėsti, slaptas, slapūnas, slaugyti, slenksčiuotas, Slibinas, slidinėti, slidus, slidės, sloga, slogutis, sluogas, slėgti, slėnus, smaguriauti, smaguris, smailinti, smailuma, smailus, smardinti, smarkauti, smarkuolis, smarkus, smarvė, smilkinys, smiltė, smirdžius, smogti, smuikas, smulkus, smūgis, smėlis, smėlynas, smėlžemis, snaigė, snapas, snaputis, snarglius, snarglys, snaudalius, snaudulys, snausti, sniegena, snieginas, snieguolė, snieguotas, snigti, snukis, sofa, spalva, spanguolė, spaudas, spektras, spengti, spiečius, spindesys, spindulys, spindėti, spingsulė, spirginti, spirgutis, spraga, sprangus, sprigtas, sproginėti, sprukti, sprunklis, spuogas, spuoguotas, spuoguoti, spurdėti, spyglys, spyruoklė, spūstis, spąstai, spėti, sraujymė, sraunuma, sraunus, sriuba, srove, sroventi, srutos, srėbti, stabas, stadionas, staiga, staigmena, staigus, staklės, staltiesė, stangrus, stangrėti, staras, statiniai, statinis, statinė, statmenas, status, stačiagalviais, stačiatikis, stebuklas, stebėtis, stelbti, stengtis, sterblė, stiebas, stilbti, stipinas, stipruolis, stiprus, stirna, stirninas, stogas, stogdengys, stoka, stokoti, storulis, storėti, stovykla, stovėti, strazdas, strimelė, strimgalviais, stropus, strykas, stuburas, stuburkaulis, stuksenti, suaugti, suaugėlis, subarškinti, subarškėti, subelsti, subliauti, subligzti, sublogti, subrandinti, subręsti, sudaužyti, sudaužėti, sudeginti, sudegti, sudejuoti, suderėti, sudie, sudie!, sudrebėti, sudribėlis, sudundėti, suduoti, sudužti, sudvejinti, sudvisti, sudūlėti, sudėvėti, sueižėti, sugaišti, sugiedoti, suglamžyti, suglebti, sugyventi, sugėdyti, sujaudinti, sujaukti, sujusti, sukietėti, sukinėti, suklastotas, suklupti, suklysti, sukrešėti, sukriošėlis, suktas, sukutis, sulaužyti, sulipdyti, suloti, sultinys, sulyginti, sulysti, sumaišyti, sumanyti, sumauroti, sumedėti, sumindyti, sumirgėti, sumisti, sumišti, sumušti, suniukas, sunkus, suopis, supainioti, supelėti, supjaustyti, supleišėti, suplyšti, suplėšyti, suprantamas, suprasti, supti, suraukšlėti, suriaumoti, surikti, suristi, surišti, surūgti, susidrovėti, susigėsti, susikauti, susipainioti, susirgti, susirinkimas, susivaldymas, susivaldyti, susivokti, susivėlėlis, suskambėti, suskaudėti, suskeldėti, suskerdėti, suskirsti, suskretėlis, suskubti, sustingti, sutapimas, sutema, sutemti, sutingti, sutirštėti, sutrūkinėti, suulbėti, suvalyti, suvešėti, suvynioti, sušalti, sušaudyti, sušelpti, sušiugždėti, sušlamti, sušlapinti, sušlapti, sušnarėti, sužavėti, suželti, sužibėti, sužvangėti, sužvejoti, sužviegti, sučežėti, sučiulbėti, sučiužėti, svaiginti, svaigti, svaigulys, svaigus, svainė, svajingas, svajonė, svajoti, svajotojas, svarus, sveikinti, sveikti, sverdėti, svetimšalis, svečias, svidrė, sviesti, sviestmušė, svilinti, svilti, svilėsiai, svirplys, svyruoklis, svyruoti, sūkis, sūkuriuoti, sūkurys, sūpuoklės, sūrmaišis, sąjūdis, sąlytis, sąmatas, sąmojingas, sąmokslas, sąmonė, sąmyšis, sąnašos, sąsiauris, sėdmenys, sėdynė, sėja, sėjikas, sėlenos, sėlinti, sėslus, sėsti, sėtuvė, šaipytis, šaipūnas, šakotas, šakumas, šakys, šalikas, šalinė, šalna, šalpusnis, šaltakraujis, šaltas, šalti, šaltiena, šaltinis, šaltis, šaltėsiai, šapalas, šapas, šarka, šaudyti, šauklys, šauti, šašas, šašti, šeimynykštis, šeivakojis, šerkšnas, šerkšnyti, šermenys, šiandieninis, šiaurrytys, šiaurvakaris, šiaurys, šiaušti, šiauštis, šienapjūtė, šikšnosparnis, šilokas, šiltas, šilti, šiltinė, šiluma, šipinti, šipti, širmas, širšė, šiukšlinti, šiukšlynas, šiupinys, šiurkštus, šlaitas, šlakas, šlakstyklė, šlakstytuvas, šlakys, šlamesys, šlaminti, šlamutis, šlamėti, šlapdriba, šlapias, šlapinti, šlapti, šlapuma, šlaunis, šliaužti, šliaužyti, šliurkšėti, šliurės, šlubas, šlubis, šluota, šluoti, šlyžys, šmaikštuoti, šmėkla, šnarpšlys, šnibždesys, šnibždomis, šnipas, šniurkščioti, šnypšti, šokdinti, šokiai, šokinėti, šoklus, šoklys, šoktelėti, šokti, šokuoti, šonkaulis, šriftas, štabas, štai, štai!, šukuosena, šukės, šuniukas, šunkelis, šuo, šuoliais, šuolis, šuoliuoti, šutinys, švarus, švendras, šventadagis, šventeiva, šventykla, šventė, šveplas, švepliuoti, šveplys, šviesti, švilptelėti, švilpti, švirkšlys, švirkšti, švirkštynė, švisti, švylys, šykštuolis, šykštus, šykštėti, šūkis, šėlas, šėlti, tabakius, tada, taika, taika!, taikus, taisyklė, takažolė, taksėti, talpinti, talpus, tampyti, tamsa, tamsus, tankynė, tapatinti, tapatus, tarakonas, taranas, tardyti, tariamas, tarkšti, tarpas, tarpkojis, tartis, tas, taukai, taukė, taupa, taupus, taupyti, tautietis, tavo, tegul, tekinas, tekinti, tekiuotis, tekti, tekėti, telkinys, telkšoti, temti, tenkintis, tepnus, terlioti, terlius, teršti, tesla, tetervinas, teškenti, teškėti, tešla, tešlius, tiesiai, tiesus, tik, tikrai, tikrai!, tikrai?, tikras, tikriausiai, tikriausiai!, tikriausiai..., tikrovė, tikslus, tikšti, tikėtis, tilpti, tilti, tinginiauti, tinginys, tingulys, tingus, tingėti, tinkamas, tinklainė, tinti, tirštas, tirštimai, tirštėti, tobulas, todėl, tolerantingas, tolerantiškas, toli, tolimas, toluma, tramplinas, trapus, tratesys, traukti, traškesys, trejinti, treškesys, trešti, trigubas, trinka, trinkčioti, trinti, triukšmas, triukšmauti, triušti, triūsti, troba, trobelninkas, trukdyti, trumparegis, trumpas, trumpauodegis, trumpikė, trumpinti, trupinti, trupinys, truputis, trupėti, trykšti, trynys, trynė, trypsėti, trūkinėti, trūkčiagalviais, trūnėsiai, tu, tukti, tunelis, tuoj, tuoktis, tuopa, tuosyk, tupėti, turgus, turtas, turtingas, turtuolis, turtėti, tuščias, tvanka, tvankus, tvardyti, tvarstis, tvarstyti, tvartas, tvenkinys, tvirkti, tvora, tvykstelėti, tyla, tyliai, tylūnas, tylėti, tymai, tyrinti, tyvuliuoti, tūnoti, tūpsnis, tūpčioti, tėvas, tėvynė, ugniažolė, ungurys, uodas, uodega, uogienė, uostyti, upelis, upėtakis, urgzti, urvas, urzgus, usai, utėlė, uzdrausti, užburti, uždaras, uždarbiauti, uždarbis, uždegti, uždirbti, uždrausti, užduotis, uždusinti, užgaidauti, užgalis, užgaulioti, užgaulus, užgaulė, užgauti, užgesinti, užgesti, užginti, užgožti, užguiti, užkampis, užkamuoti, užkandis, užkardas, užklupti, užkulnis, užkurys, užmarša, užmaršus, užmigti, užmirštis, užnarvis, užpakalis, užpavėsinti, užsidegti, užsigulti, užsispirti, užsispyrėlis, užsižiūrėti, užtat, užtektinai, užtrinalas, užuojauta, užuolaida, užuomarša, užuovėja, užvalgyti, užvalkas, užvaryti, užvėja, užšalti, ūgis, ūglis, ūkis, ūsorius, ūžautojas, ūžesys, ūžlė, vabzdys, vadeiva, vadelės, vadinti, vadovauti, vadžios, vadėtis, vagiliauti, vagis, vaidentis, vaikas, vaikinas, vaikuotis, vaikystė, vaikyti, vaikytis, vaikščioti, vaikėzas, vaisingas, vaisinti, vaiskinti, vaiskus, vaistas, vaivorykštė, vaizduotė, vaišingas, vaišinti, vaišės, vakaronė, vakarop, valgus, valgyti, valkata, valkiotis, valkčiai, valtis, valyti, vandenynas, vapsva, vargas, vargingas, vargti, vargšas, varložis, varlė, varnalėša, varnauogė, varnėnas, varovas, varpas, varstas, varstotas, varstyti, vartai, vartoti, varveklis, varykla, varyti, varškė, varža, varžytynės, vasarnamis, vaziuoti, važiuoti, važta, veidmainiauti, veiksmingas, velnias, veltui, velėklė, velėna, vemti, vengti, ventiliatorius, verkauti, verksmas, verksmingas, verksnys, verkti, verpetingas, verpetuotas, verpti, verstuvė, verti, vešlus, vešėti, vežimas, vežėčios, viadukas, vidinis, vidurdienis, vidurnaktis, vidurvasaris, vidurys, viduržiemis, vidutiniškas, vienatvė, viengubas, viengungis, vienintelis, vienišas, vienkiemis, vienodas, vienturtis, vienumas, vietomis, vietovardis, vieversys, vijoklis, vijurkas, vijūnas, vikrinti, vikrus, vikrėti, vilioti, viliotojas, vilkauogė, vilkelis, vilkikas, vilktakas, viltis, vingis, vingiuotas, vingiuoti, virbas, virinti, virkdyti, virpėti, virti, virtuvas, virš, viršukalnė, viršunamė, viršutinis, viršūnė, viržis, vis, visada, visai, visaip, visapusis, vizija, višta, vištidė, viščiukas, vogis, vogti, volas, volė, vos, voveraitė, vynioti, vyniotinis, vypsoti, vyras, vyris, vysti, vystyklas, vystyti, vyti, vyžočius, vėdrynas, vėduoklė, vėduoti, vėjarodis, vėl, vėlus, vėmulys, vėsa, vėtyti, vėzdas, zirinti, zirzlus, ziureti, zmones, zuikbaravykis, zvimbtelėti, zyliojimas, zylioti, zylė, žaginys, žagrė, žagsulys, žagsėti, žaibuoti, žaiginys, žaislas, žaismingas, žaizda, žaizdras, žalias, žaltvykslė, žalumynai, žalvaris, žalvarnis, žarija, žarstyti, žavumas, žavus, žavėti, žeberklas, želti, žemas, žemdirbys, žemenė, žemys, žemėvilka, žiauruolis, žiaurus, žibinčius, žibuoklė, židinys, žigas, žilstelėjęs, žilsvas, žiogas, žioplas, žioplys, žiovauti, žioveinis, žiovulys, žiurkėnas, žiurlys, žiužis, žiūrėti, žlaugtai, žliaugti, žliugė, žmogžudys, žmogėdra, žmogėnas, žmona, žmonės, žnyplės, žolė, žolės, žudynės, žudyti, žuobris, žvairakis, žvairuoti, žvangsėti, žvangčioti, žvejoti, žvejys, žvengti, žviegesys, žvieglys, žviegti, žvigdyti, žvilgsnis, žvirbliarūtė, žvynas, žvyras, žvyrynas, žygis, žūklė, žąsinas, žąsis, žąslai, a, dabar, e, ėdrūnas, ėdrus, ėdžios, ėriukas, ėsti, i, yda, o, suo, aiskus, aizyti, akibrokstas, amzinybe, apciuopomis, apkvaisinti, aplosti, apmusti, apslubti, apzioti, apziureti, astrus, astuntas, atlasus, atsigrezti, atsipinti, atsiprasau, atzalynas, atzvilgis, aukstas, barsketi, barskinti, baudziauninkas, baudziava, begcia, beprasmiskas, ciaupas, ciobrelis, cirksti, cirsketi, ciulbeti, ciulptukas, ciupineti, ciupinetis, ciurksle, ciurlenti, dangoraizis, darbstus, dauzeti, dauzyti, didziuotis, diendarzis, dievazytis, drozinys, dryzas, dziaugtis, dziova, dziovinti, dziusna, dziuti, dziuvesis, edzios, gaisinti, gardziuotis, gaslumas, gaslys, gincas, gincytis, girgzdeti, glamzyti, gobsas, gobsus, grazinti, griauciai, grieztas, grozis, gurksnis, identiskas, ieskoti, iesmas, ikaistis, imaisalas, isaisketi, isaiskinti, isaugti, isausinti, isdaiga, isdidumas, isdidus, isdroza, isdykauti, isdykelis, isedos, isgalasti, isgalvoti, isgerti, isgrezti, isgriauti, isgriuti, isikisti, isirti, isiziureti, iskalti, iskeikti, isklibti, islaidus, islaikytinis, islepelis, islepti, ismesti, ismetyti, isnasa, isnasos, isnaudotojas, isore, ispainioti, isplakti, isplesti, isproteti, ispuikti, ispustyti, isrankus, isriesti, isrugos, issamiai, issaugoti, issipereti, issituokelis, issiversti, isspirga, issrebti, istaigus, istekliai, istinti, istizelis, istverme, istvermingas, istvirkelis, isvaizda, isvarta, isvaryti, isvesti, isvirsinis, iszudyti, izti, izulus, izvalgus, kaistis, kamsatis, kamstis, kancia, kandzioti, kankorezis, karsciuotis, karstuolis, kerstas, kerstingas, kiausiniene, kibirkstis, klaidzioti, knibzdeti, kocelas, krabzdeti, kregzde, krepsys, kriaukslys, krupcioti, kryzkaulis, kvieciai, kysoti, laizyti, lakstingala, lasinti, lauzyti, lazybos, liesti#, lopsys, luzis, maisiklis, mankstinti, mazai, mazmozis, medziotojas, megdzioti, meslungis, mikcius, milzinas, mirazas, mirkcioti, misinys, miskas, misrunas, museika, musimas, naslaite, nasta, nescia, nesdintis, nesioti, nestuvai, neuzauga, nieksas, niezai, niezeti, nisa, numalsinti, nuolaidziauti, nuorasas, nusauti, nusveisti, nuzudyti, ozka, ozys, pavieseti, pazeisti, paziureti, pelezirnis, pirmykstis, pirslys, plausas, plausoti, pleistas, plesrunas, plesrus, plesyti, pliaukseti, pliuskenti, plokste, plokstuma, plysys, pokseti, pradzia, pramusa, pramusti, raktazole, ranksluostis, raseiva, rauksleti, reiksmingas, riscia, rodos, rugstus, ruosa, rupsnoti, rupuze, rykste, rysulys, rysys, salikas, saline, saltas, saltinis, saltis, sasas, saudyti, sauklys, saulegraza, sauti, selti, sermenys, siltas, silti, siltine, sipinti, sirse, siukslinti, skaiciuoti, skylmusys, slakstykle, slamesys, slameti, slapdriba, slapias, slapinti, slaunis, sliauzti, sluota, smekla, smirdzius, sokdinti, sokiai, sokineti, soklys, sokti, spiecius, sriftas, sudauzyti, suduzti, sueizeti, sukreseti, sumaisyti, sumusti, sunkelis, suoliais, suolis, supleiseti, suplysti, surauksleti, susalti, suselpti, suslapinti, suslapti, suzaveti, svecias, svendras, svente, sventeiva, svepliuoti, svilpti, svirkslys, sykstuolis, sykstus, teskenti, tiksti, tirstas, tirsteti, tolerantiskas, tresti, triuksmas, trukciagalviais, tuščiaĩs, tuscias, uzburti, uzdaras, uzdarbiauti, uzdegti, uzdirbti, uzesys, uzgalis, uzgaule, uzgaulioti, uzgauti, uzgesinti, uzgesti, uzginti, uzgozti, uzkampis, uzkandis, uzkardas, uzklupti, uzmarsus, uzmigti, uzpakalis, uzpavesinti, uzsispyrelis, uztektinai, uzuomarsa, vadzios, vaikscioti, vaises, vaivorykste, vargsas, varnalesa, veseti, vezimas, vidurziemis, vidutiniskas, vienisas, virs, virsukalne, virsutinis, virzis, vistide, zagseti, zaibuoti, zaismingas, zaizda, zalias, zalumynai, zalvaris, zalvarnis, zasinas, zasis, zaslai, zavumas, zavus, zeberklas, zelti, zemas, ziaurus, zibuokle, zilstelejes, zilsvas, ziogas, zioplys, zlaugtai, zmogedra, zmogzudys, zmona, znyples, zole, zudynes, zudyti, zukle, zvairuoti, zvejoti, zvengti, zviegti, Grinda, lektūra, reproduktyvus, vyžos
Žodžio reikšmė
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž