aikste, aciu, apmušalai, apmušti, aprengti, aprūkti, apsauga, apsiaustas, apsidairyti, apsiimti, apsileidėlis, apsileisti, apsimesti, apsimetėlis, apsiniaukti, apsiprasti, apsiuva, apsiūti, apskritas, apskritimas, apskųsti, apsukrus, apsupti, apsvaiginti, apsvaigti, apteršti, aptilti, aptingti, aptraukti, aptvaras, apuokas, apvadas, apvalkalas, apvogti, apvynioti, apyaušris, apygeris, apygirtis, apynasris, apynynas, apysaldis, apytamsis, apyvaras, apyšiltis, apyžalis, apšašti, apšlubti, apžioti, apžiūrėti, apžėlėlis, apčiuopomis, ar, arbitras, archaizmas, ardyti, areštas, arklas, arkliauogė, arklidė, arklys, arsenalas, arti, artipilnis, artojas, asilėnas, asiūklis, asla, asmenys, ataka, atara, ataudai, atbulas, atdaras, ateivis, atgabenti, atgal, atgal!, atgrasinti, atgrubnagis, atgyti, atidaryti, atitrūkti, atkaklus, atkarus, atkeršyti, atkrytis, atlankai, atlašus, atliekamas, atlipdyti, atlupti, atlyginimas, atlyginti, atmenus, atminti, atmokėti, atodaira, atodrėkis, atodūsis, atokaita, atolas, atoslūgis, atostogos, atpainioti, atpjauti, atprasti, atpratinti, abejaip, abejingas, abejonė, abreviatūra, abstrakcija, abstraktus, advokatas, afektas, aforizmas, agonija, agrastas, agresija, agresyvus, agurklė, ai, ai!, aidas, aidėti, aikštytis, aikštė, aistra, aitvaras, aiškus, aiškėti, aižus, aižyti, akibrokštas, akidangčiai, akinti, akiplėša, akiratis, akistata, akivaras, aklas, aklumas, aklys, akmenskaldys, akmentašys, akmenširdis, akmuo, akordas, akstinas, akti, aktyvus, akylas, akytas, akyti, akėtvirbalis, albatrosas, alioti, alkanas, alkinti, alkis, alksnynas, alkti, alpinistas, alpti, alpuliuoti, alus, amalas, ambasadorius, amfibija, amžinybė, analogija, anapus, anarchija, anglis, ankstus, ankštis, antakis, antausis, antežis, antinas, antis, antledis, antlubis, antpilas, antramitys, antskrydis, antsnukis, anyta, anūkas, anūkė, anąkart, apakinti, apakti, apalpimas, apalpti, apaugti, apavas, apdarai, apdaras, apdengti, apdžiūti, apdėti, apdėvėti, apetitas, apgamas, apgaulingas, apgaulioti, apgaulė, apgauti, apgavikas, apgrobti, apibarti, apimti, apimtis, apipavidalinti, apiplyšti, apkabinti, apkalba, apkalbėti, apkalbėtojas, apkantus, apkarstyti, apkibti, apkloti, apkraiglioti, apkurtinti, apkvaišinti, aplankas, aplieti, aplink, aplink!, aplinkui, aplošti, apmargti, apmatai, atrajoti, atriekti, atrodyti, atsakyti, atsarga, atsargus, atsibastyti, atsidėti, atsigręžti, atsigulti, atsikosėti, atsikvėpti, atsilikti, atsilupti, atsilyginti, atsiminimai, atsimušti, atsipeikėti, atsiprašau, atsiprašau!, atsiskyrėlis, atsisėsti, atsitikimas, atsitiktinis, atskiesti, atskiras, atskirti, atskleisti, atsklęsti, atspalvis, atspindys, atspindėti, atstovas, atstumas, atuoriečiai, atvartas, atviras, atvykti, atšipinti, atšipti, atžalynas, atžvalgus, atžvilgis, audra, audringas, augalas, augalija, auginti, auglys, augti, auklė, aukšlys, aukšlė, aukštas, ausinė, austi, autas, aušra, aušti, aviacija, avikailis, avilys, Avinas, avižė, ašmenys, aštrinti, aštrus, aštuntas, ačiū, ačiū!, badadvėsys, badmiriauti, badmirys, baduolis, badyti, baidyklė, baigti, bailus, bailys, baimė, baisus, baksnoti, balionas, balnas, balsvas, balti, baltinti, balzganas, balzganuoti, balžienas, bambalius, bambėti, banalus, banda, bandotakis, bandvikis, banga, banguotas, banguoti, baras, baravykas, barikada, barnininkas, barnis, barnus, barstyti, barti, bartis, barškalas, barškesys, barškinti, barškus, barškutis, barškėti, barža, baseinas, basnirčia, bastytis, batai, batsiuvys, baublys, baubti, baudžiauninkas, baudžiava, bausmė, bebras, bedugnė, beglobis, begėdis, belaisvis, belsti, belstis, bemat, benagis, bendravardis, beprasmiškas, beprotis, beragis, berankis, bėdinas, bėdulis, bėdžius, bėgioti, bėgiotis, bėglys, bėgomis, bėgti, bėgčia, bėralas, chalatas, cieksėti, ciepsėti, cilindras, cingsėti, cypti, čerškinti, čia, čiaupas, čiauškalius, čiepsėti, čiobrelis, čirkšlys, čirkšti, čirškėti, čiulbesys, čiulbėti, čiulpti, čiulptukas, čiuožinėti, čiupinėti, čiupinėtis, čiupt, čiurkšlė, čiurkšėti, čiurlenti, čiužinys, čypti, dabartinis, dabita, dagišius, dagys, daiga, daigas, daigstas, daina, dainuoti, dairytis, dalba, dalgutis, dalyti, dangoraižis, dangtis, dangus, darbas, darbastalis, darbininkas, darbymetis, darbštus, dargana, darganotas, darganoti, daržinė, dauba, daug, dauginti, daugvyrystė, daugybė, daugėti, daužyti, daužėti, davinėti, dažai, debesis, debesuotas, deginti, degti, degtinė, degtukas, degėsis, deivė, dejuoklis, dejuoti, dekretas, delbti, delsti, demaskuoti, denis, derinti, derlingas, derlius, derva, dervingas, dervuotas, dervuoti, derėti, diafragma, didelis, didikas, didingas, diduomenė, didžiažemis, didžiuoklis, didžiuotis, dieglys, diegti, diemedis, diendaržis, dienoti, dievagotis, dievaitis, Dievas, dievažytis, difteritas, dilba, dildė, dilgėlynas, dilgėlė, dingtelėti, dingti, dinguonis, dirbti, dirva, dirvenis, dirvonas, diržingas, dizenterija, doklas, domesys, dominti, domus, domėtis, dosnus, dovana, drabstyti, drabužininkas, draikyti, draikytis, draskūnas, draugas, draugauti, draugystė, drausmingas, drausmė, drausti, draustinis, drebulynas, drebulys, drebulė, drebus, drebėti, drevė, drignė, drimbinėti, driskius, drobė, drovus, drožinys, drumsti, drumzlinas, dryžas, dryžinys, drąsa, drąsuolis, drąsus, drėgmė, drėgnas, drėkinti, drėkti, drįsti, dubuo, duburys, dukrelė, duktė, dulkėtas, dunksnoti, duobti, duona, duonkubilis, durklas, durnaropė, durti, dusas, dusinti, duslus, dusna, dusulys, dušas, dužti, dvailyti, dvarininkas, dvasia, dvejetas, dvejinti, dvejopas, dvelkčioti, dvigubas, dvikova, dvilypis, dvokti, dvokus, dvėsena, dvėsti, dygliuotas, dyglys, dyglė, dygus, dykaduoniavimas, dykaduonis, dykuma, dzingsėti, dūda, dūduoti, dūlus, dūlėti, džiaugsmas, džiaugtis, džiaustyti, džingučiai, džiova, džiovinti, džiuvėsis, džiūsna, džiūti, dėdė, dėklas, dėkoti, dėlioti, dėlė, dėmesingas, dėmė, dėslus, dėti, dėvėti, egoistas, eigulys, eiguva, eikvoti, eikvotojas, eiliakalys, eiliuoti, eisena, eiti, eižėti, ekskursuoti, elgeta, elgetauti, entuziazmas, epitetas, erdvus, erdvė, eretikas, erezija, erudicija, erzinti, eržilas, esmė, faktas, fanatikas, flegmatikas, fonetika, formuliaras, fotografuoti, furunkulas, gabalas, gabana, gabenti, gabija, gabumas, gabus, gadinti, gagėti, gaidys, gailestingas, gailestis, gailėti, gailėtis, gairė, gaisrena, gaivinti, gaivus, gaišinti, gaišlus, gaišlys, gaišti, gaištis, gaišus, gajus, gal, galutinis, galva, galvijas, galvoti, galvotrūkčiais, galąstuvas, gamtovaizdis, gana, gana!, gandas, gandralizdis, ganykla, garankštis, garbanius, garbanotas, garbanotis, garbingas, garbinti, garbė, gardžiuotis, gardėti, garinė, garnys, garsenybė, garsus, garsėti, gaublys, gauja, gaujotis, gaurius, gauruotas, gausus, gauti, gašlumas, gašlus, gašlybė, gašlys, gegnė, gegutė, gelbėti, geldutė, geležuonys, gelmė, gelsti, gelsvas, geltena, geluonis, genėti, geologija, geras, gerbti, gerintis, gerklė, gerovė, gerti, geruoju, gervuogė, gesinti, gesti, giedras, giedrytis, giltinė, gilus, gimda, gimdyti, gimdyvė, giminaitis, giminingas, giminiuotis, giminė, ginklinė, ginti, gintis, ginčas, ginčytis, gira, girgždėti, girtas, girtauti, girtuoklis, girtuoklė, glamonėti, glamžyti, glaustas, glaustytis, glebnas, glebti, gleivės, globėjas, gluodenas, gluosnis, glūduma, gnaibyti, gnybti, gobšas, gobšauti, gobšus, gobšybė, godas, gomurys, grabalius, graibstyti, graibyti, graibštus, grandas, grandiozinis, grasinti, graudinti, graudus, graukšėti, graužtas, graužti, grazūs, gražinti, gražus, gražėti, greimas, greitai, greitas, greitinti, greitis, greitėti, greta, gretimas, griausti, griaustinis, griauti, griaučiai, griebti, grienė, griežlė, griežtas, grimasa, griozdas, griozdiškas, gripas, griuvinėti, griuvėsiai, grobis, groti, grotos, grožis, grubus, grumstas, grumšėti, gruntas, gruodas, gruzdas, gružlys, grybas, grybauti, grynuoti, grynėti, grūstuvas, grąža, grėbstės, gręžioti, gręžti, grįžas, guba, gudobelė, gudruolis, gudrus, gulti, gulti!, gulėti, gumbas, gumbuotas, gumulas, gumuliuoti, guolis, guosti, guostis, gurgutis, gurklys, gurkšnis, gurnas, gusti, gvazdikas, gverinti, gverti, gvildukai, gydyti, gyliava, gynėjas, gyrimasis, gyslotis, gyvatė, gyvenimas, gyventi, gyvybė, gyvūnija, gūduma, gūsis, gūžta, gąsdinti, gąslus, gėda, gėda!, gėdinti, gėdytis, gėrikas, gėrimas, gėrėtis, harmonija, hipotezė, idealizuoti, identiškas, ietis, ieškoti, iešmas, iki, iki!, ikrai, ilgas, ilgesys, ilgšis, ilgėtis, ilsėtis, imlus, impozantiškas, imtis, imtynininkas, imtynės, indelis, injekcija, inspektas, instinktas, inteligentas, inteligentija, intriga, invazija, irgi, irti, išaiškinti, išaiškėti, išaižyti, išakyti, išalkti, išauga, išaugti, išausti, išaušinti, išaušti, išbadėjėlis, išbalti, išbalėlis, išdaga, išdaiga, išdaigauti, išdaigininkas, išdaužti, išdidumas, išdidus, išdroža, išduoti, išdykauti, išdykti, išdykėlis, išdėvos, išeikvoti, išgalvoti, išgaląsti, išgana, išgarsėti, išgeltėlis, išgerti, išgirsti, išgrauža, išgriauti, išgriūti, išgręžti, iširti, iškalbus, iškalti, iškeikti, iškirptė, išklibinti, išklibti, iškoryti, iškunigis, išlaidos, išlaidus, išlaikymas, išlaikytinis, išlauža, išlepinti, išlepti, išlepėlis, išliežis, išlipti, išmesti, išmindyti, išmokyti, išmėtyti, išnaikinti, išnaudoti, išnaudotojas, išnaša, išnašos, išnirti, išorė, išpainioti, išplakti, išplauti, išplėstakis, išplėsti, išplėšti, išprotėti, išpuikti, išpustyti, išradingas, išrankus, išrengti, išriesti, išrūgos, išsamiai, išsamus, išsaugoti, išsibrauti, išsigelbėti, išsigiedryti, išsigąsti, išsikvėpti, išsiperėti, išsituokėlis, išsiversti, išsišokimas, išskyros, išspirga, išsrėbti, ištaigus, ištekliai, ištinti, ištisai, ištižti, ištižėlis, ištrūkti, ištrėmimas, ištuoka, ištvermingas, ištvermė, ištvirkti, ištvirkėlis, išvaduoti, išvaikyti, išvaizda, išvakarės, išvara, išvarta, išvaryti, išvesti, išviršinis, išžudyti, išėdos, ižti, įbausti, įbesti, įdomus, įdrąsėti, įduobti, įgrasinti, įgumuliuoti, įgąsdinti, įjunkis, įjuosti, įkaisti, įkaištis, įkalinti, įkeisti, įkirsti, įkiršti, įkišti, įknibti, įkristi, įkvėpti, įkyruolis, įkyrus, įkyrėti, įlaidas, įlanka, įlipti, įlįsti, įmaišalas, įmirkti, įmėšluoti, įnirtėlis, įnoriais, įnoriauti, įpainioti, įprasti, įpratinti, įprotis, įpykdyti, įpykti, įpėdinis, įrankis, įrengti, įsakyti, įsausti, įsibrauti, įsibrovėlis, įsibėgėti, įsidrąsinti, įsidėmėti, įsigalėti, įsikišti, įsipainioti, įsipenėti, įsismarkauti, įsismelkti, įsiusti, įsižiūrėti, įskausti, įspėti, įstrižas, įsukti, įsėlinti, įtaka, įtikti, įtūžėlis, įvadas, įvaikis, įvarginti, įvynioti, įvyturiuoti, įžiūrėti, įžvalgus, įžūlus, įžūlybė, ydingas, yldeginis, ypač, jaudinti, jaudintis, jaudrus, jaukas, jaukti, jaukus, jaunas, jaunikis, jaunimas, jaunoji, jaunystė, jaunėlis, jaura, jausmingas, jautiena, jautis, jei, jerubė, jis, jog, jonvabalis, judinti, judra, judrus, judėti, junkti, juodadarbis, juodalksnis, juodžolė, juokas, juokdarys, juokingas, juoktis, juosta, juosvas, jura, jūreivis, Jūsų, jėga, kablys, kabėti, kad, kad..., kadaise, kailiamautis, kailiniai, kaimietis, kaipalioti, kaisti, kaitulys, kaityti, kaišena, kaišti, kaištis, kakta, kalafioras, kalakutas, kalakutė, kalba, kalbininkas, kalbinti, kalbotyra, kalbus, kalbėti, kalbėtojas, kalenti, kalinys, kalinėti, kaltas, kalti, kaltininkas, kaltinti, kalva, kalėjimas, kaminas, kaminkrėtys, kampuotas, kamuolys, kamuoti, kamšatis, kamštis, kanabėkas, kandus, kandžioti, kankorėžis, kanopa, kantrus, kantrybė, kančia, kapoti, kaprizas, kaprizingas, kapstyti, kapstytis, kardelis, karglioti, kariuomenė, karkalas, karkuoti, karkvabalis, karoliai, karosas, karpyti, karstelėti, karsti, karstyti, kartais, kartas, kartelis, kartis, kartojimas, kartu, kartus, karvelis, karvė, karšis, karšti, karštuolis, karščiuotis, kasa, kasinėti, kaspinas, kaspinuotis, kasti, kastis, kastratas, kastruoti, kastuvas, kasytis, katarakta, kategoriškas, katilėlis, katėti, kauburys, kaukaspenis, kaukesys, kaukti, kaupas, kaustyti, kazlėkas, keiksmas, keikti, keistas, kekė, keleivis, kelias, kelionė, kelis, kelmas, kelmutis, keltas, keltis, kenksmingas, kepalas, keras, keroti, kerynas, kerštas, kerštingas, keršyti, kerėpla, ketinimas, ketinti, ketus, keverzoti, kiaukutas, kiaulidė, kiaulpienė, kiaulė, kiaurai, kiaušinienė, kiaušinis, kibirkštis, kibirkščiuoti, kiekvienas, kiekybė, kiemas, kietas, kietmedis, kietėti, kikilis, kilimas, kilnus, kilpa, kimus, kinivarpa, kinivarpoti, kinkytinis, kirkšnis, kirmyti, kirmytžolė, kirstukas, kirtimas, kirvis, kisielius, kisti, kiužis, kišti, klaida, klaidinti, klaidus, klaidžioti, klajoklis, klampus, klampynas, klanas, klasta, klastingas, klastininkas, klastyti, klausti, klausus, kledaras, klevas, klevinis, klibikščiuoti, klibinti, klibėti, kliedas, kliedesys, klijuotis, klingsėti, klišas, klišis, kliūtis, klonis, klostas, klostė, kluonas, klusnus, klyktelėti, knaisioti, knarkti, knebinys, knebinėti, kniaubtis, kniaukti, knibždėti, knibčius, knisius, kobinys, kodėl, kodėl...?, kodėl?, kojokai, kojos, koktus, kokybė, koldūnai, kolektyvinis, kolektyvus, kompresas, konfliktas, konkurencija, konkurentas, konkuruoti, kosulys, kosėti, kova, kovingas, kovoti, koziris, košė, kočėlas, krabždesys, krabždėti, kraikas, kramtyti, krankesys, kranklys, krankti, krapštiklis, krapštyti, krateris, kratus, kraujažolė, kraujosruva, kreditas, kregždė, kreivinti, kreivūzas, krenkšėti, krepšys, krevezoti, krešulys, krešėti, kriaukšlys, krijelis, krioklys, krislas, kristi, krituliai, kriūkti, krosniadangtė, krosniakaištis, krosnis, krovinys, kruša, kryptis, kryžkaulis, krūmai, krūmas, krūpčioti, krūva, krėktis, krėna, krėslas, krėsti, kudakuoti, kuilys, kukulis, kultuvė, kumelė, kumpanosis, kumpas, kuosa, kupeta, kupra, kuprintis, kuprys, kupstas, kurapka, kurklys, kurmiarausis, kurčius, kutenti, kutulys, kvailas, kvailinti, kvailioti, kvailys, kvailystė, kvailėti, kvapas, kvapus, kvarkti, kvaršinti, kvepalai, kviečiai, kvėpuoti, kyšininkas, kyšis, kyšoti, kūjis, kūkčioti, kūltupis, kūlė, kūlės, kūrinys, kėdė, kėliklis, kęsti, labai, labdarys, lagaminas, laibakaklis, laibakojis, laibėti, laidoti, laidotuvės, laiduoti, laimingas, laipioti, laisinti, laistyti, laisvalaikis, laisvas, laižyti, laka, lakišius, lakštingala, lakūnas, lancetas, landuonis, landus, landynė, landyti, landūnas, lankas, lankstus, lanktis, lankyti, lasas, lasioti, laukinis, laukti, lauminėti, laumžirgis, laužtuvas, laužyti, lazda, lašas, lašinti, lašiša, laščioti, lašėti, lažintis, lažybos, leipėti, leisgyvis, leisti, leketas, lengvabūdis, lengvas, lepinti, lepus, lepšė, lesti, liautis, liekana, liemeningas, liemuo, liepsnelė, liesas, liesinti, liesti, lietus, liga, ligonis, ligotas, lijundra, likimas, lindėti, lingė, linksmas, linksmėti, linkti, linkčioti, lipdyti, lipti, literatūra, liumpsėti, liurbis, liūdesys, liūdėti, liūnas, lopas, lopeta, lopinys, lopyti, lopšys, lota, loti, lovys, lošti, lubos, lukutis, lukštas, lunatikas, luobas, lupenos, lupus, lydeka, lygiagretis, lyguma, lygus, lysti, lyti, lūgnė, lūšna, lūžis, lūžtvė, lėbautojas, lėkis, lėpti, lėtabūdis, lėtapėdis, lėtas, lėtūnas, mada, mainikauti, mainininkas, mainus, maistas, maitinti, maitintojas, maivytis, maišiklis, maištas, maišė, maliarija, malinys, malkos, malonė, malti, mamaitė, mankštinti, manyti, margas, marginti, margis, margti, marguliuoti, margulys, marka, marsas, maršas, marškiniai, masalas, maskatuoti, maskuoti, matomas, matyti, maudytis, maurai, mazgotė, mašalas, mažai, mažas, mažmožis, medžiaga, medžiokai, medžiotojas, meilus, meilužis, meilužė, meilė, melagis, melsvas, meluoti, melžtuvė, mentikaulis, merdėjimas, merdėti, mergina, mergininkas, mergintis, mestelėti, metalas, metėlė, mezginiai, miegalius, miegas, miegoti, mieguistas, migis, migla, miglotas, mikčioti, mikčius, milinys, milžinas, mindyti, miražas, mirgėti, mirkčioti, mirti, mirtingas, mirtis, mirusysis, misti, mityba, mišinys, miškas, mišrūnas, mišti, moderninti, mojuoti, mokyti, mokytis, mokėti, moliuskai, mostaguoti, moteris, motina, mova, muistytis, mulvynas, murkti, murzinas, murzinti, murzius, mutinys, muturiuoti, mušeika, mušimas, mušti, muštynės, mylėti, mūsų, mąslus, mėgdžioti, mėgti, mėlynas, mėlynuoti, mėlynė, mėnesinės, mėnulis, mėsa, mėtyklė, mėtyti, mėšlavabalis, mėšlungis, męsti, naikinti, naktibalda, namisėda, namiškis, narsa, nartus, narša, nauda, naujadaras, naujasėdija, navikas, našlaitė, našta, naščiai, neapykanta, neatidus, nebylys, nedarnus, nederlingas, nedoras, negalima, negalimas, negrabus, negyvas, neigimas, nekaltas, nekantrauti, nekęsti, nelabasis, nelaimingas, nelaimė, nelaimėlis, nelaisvė, nelygus, nemokamai, nemokša, nenaudėlis, nendrė, nenuorama, nepadorus, nepagrįstas, nepaisyti, nepakenčiamas, nepermatomas, nerangus, neregys, nerti, nertis, nertėti, nesantaika, nesti, nesubrendęs, nesuvaldomas, nesvarus, nesąmonė, nesąmonė!, nesėkmingas, neteisėtas, netekti, neturtas, neturtingas, netvarka, nevaleika, nevikrus, neviltis, nešdintis, nešioti, nešti, neštuvai, nešvarus, neūžauga, niauktis, niekada, niekada!, niekaip, niekalas, niekinti, niekšas, niekšybė, niežai, niežėti, niokoti, nirti, nirtuliuoti, niuksas, niurzgus, niša, niūrus, noras, noromis, nors, norėti, nosinė, nosis, nualinti, nualsinti, nublykšti, nubrėžti, nudurti, nudvėsti, nudvėsėlis, nudėvėti, nufotografuoti, nugabenti, nugalėti, nugirdyti, nugožti, nugrubnagis, nukristi, nuleisti, nulemti, nulenkti, nulipti, nuliūsti, nulupti, nulėpausis, numalšinti, numatyti, numesti, nuniokoti, nuobaigos, nuobodulys, nuobodus, nuobodžiauti, nuobrukos, nuodai, nuogalius, nuolaidžiauti, nuolat, nuolydis, nuomininkas, nuorašas, nuoseklus, nuostabus, nuostolis, nuosėdos, nuotaikingas, nuotaka, nuotakus, nuovargis, nuovoka, nuošaliai, nuošalus, nupenėti, nuplauti, nuplikti, nuplikyti, nusenėlis, nusibosti, nusigyvenimas, nusigyventi, nusikalsti, nusikaltimas, nusiminti, nusistoti, nuskandinti, nuskristi, nuskursti, nuskęsti, nusmailinti, nusmelkti, nustebinti, nustebti, nustelbti, nusviesti, nutildyti, nutilti, nutukėlis, nuvalyti, nuvarginti, nuvargti, nuvaryti, nuvirsti, nuvokti, nuvykti, nušaldyti, nušauti, nušveisti, nušviesti, nužudyti, nėščia, oblius, obuolmušis, odininkas, oi, oi!, okupacija, okupantas, originalas, orlaidė, ožekšnis, ožiuotis, ožka, ožys, paviešėti, pavilga, pavilnė, paviršutiniškai, pavogti, pavojingas, pavydas, pavyduolis, pavydus, pavykti, pavyti, pavyzdingas, pavyzdys, pazadas, pažadas, pažeisti, pažiūrėti, peikėtis, peilis, pelkynas, pelkė, pelkėtas, peludė, pelėdgalvis, pelėsiai, pelėti, pelėžirnis, pempė, penimis, pentinas, pentinius, penėti, perai, perbrėžti, perdurti, perdėti, perekšlė, perkopti, perkristi, perkūnsargis, perlavištė, perlipti, permaina, permainingas, permesti, pernelyg, peronas, persileisti, personifikacija, persvara, pertaras, perteklius, pertrauka, pertrauktis, pertvara, pervaryti, perversmas, pervirš, peršlapti, peržiūrėti, petingas, piemuo, piesta, pietys, pieva, pigus, pikis, piktadagis, piktadarybė, piktadarys, piktas, piktžolė, pikčiurna, pilkas, pilnas, pilstyti, pilti, pilvas, pinigai, pinklės, pinti, pirklys, pirma, pirmaveršė, pirmesnis, pirmtakas, pirmuonys, pirmykštis, pirtis, piršlys, pjaustinys, pjaustyti, pjauti, pjuvenos, pjūtis, plaišioti, plakis, plakti, plaktukas, plasnoti, platinti, platus, plaukai, plaukioti, plaukti, plaukėti, plautas, plauti, plaušas, plaušoti, pleiskana, pleiskanoti, pleištas, pleišėti, plekas, plekšnė, plepalas, plepus, plepys, plevėsuoti, pliaukšti, pliaukšėti, pliauska, pliauškalas, pliauškalius, plikis, plikti, plikyti, plikšala, plikė, pliuškenti, pliūpčioti, plokštuma, plokštė, plonas, ploninti, plonis, plonėti, plotis, plukė, pluoštas, pluoštingas, plušus, plyšti, plyšys, plūduriuoti, plūšinti, plėsti, plėšikauti, plėšrus, plėšrūnas, plėšti, plėšyti, plėšūnas, pobūvis, podagra, poetas, pogrindis, poguliauti, pogulis, poilsis, pokalbis, pokylis, pokšėti, polaidis, poligamija, polinkis, politūra, pomėgis, pora, poruoti, poruotis, posmas, potvynis, prabanga, prabilti, pradantė, pradaras, pradaryti, pradžia, pradėti, pragaras, pragerti, prakeikimas, prakeikimas!, prakurai, pramankštinti, praminti, pramuša, pramušti, pranašus, prapuolenis, prarėžas, prasibrauti, prasitarti, praskiepas, prastuolis, praturtinti, praturtėti, praujenė, pravardė, pravirkti, prašom, prašom!, prašyti, prašytojas, pražilti, pražiūrėti, pražūtingas, pražūtis, prekiautojas, prekyba, presas, pretekstas, prialsinti, pridaryti, pridedamasis, pridegti, pridusinti, pridėti, priedainis, priedanga, priedas, priegalvis, prieglauda, priekabiauti, priekabininkas, priekabus, priekabė, priekaištas, priekaištauti, priekaktis, priemenė, priepuolis, prieraišus, prieranga, priesaikauti, priesmėlis, priespauda, prietema, prievarta, prievartus, priešingas, priešintis, priežastis, priežda, priežiūra, prigerti, prigesinti, prigesti, prigimtis, prigrasinti, prigriebti, prigąsdinti, priilsinti, priilsti, prijuostė, prikamuoti, prikibti, prikišti, prilipdyti, prilipti, prilyti, primušti, pripilti, pririnkti, prirūkti, prisidėti, prisigerinti, prisigrūsti, prisipažinti, prisitaikymas, prisitaikyti, priskinti, prispausti, pritarti, priteršti, pritilti, pritrenkti, pritrūkti, privalgyti, privargti, priversti, prišiukšlinti, prižiūrėtojas, proga, progymė, properša, prorėtmė, prosenelė, prostitutė, protas, protingas, provėža, prozektorius, prošvaistė, prožektorius, prunkšti, publika, pudelis, pukšnoti, puldinėti, pulsas, pulsuoti, pulti, pumpotaukšlis, pumpuras, puodžius, puotautojas, puošnus, pupalaiškis, puriena, purus, purvas, purvinas, purvinti, pusalkanis, pusamžis, pusbernis, pusbrolis, puskvailis, pusnis, pusseserė, pustyti, putoklis, putos, putpelė, puvėsis, pušnis, pykdyti, pykti, pyktis, pylimas, pypkininkas, pypkius, pyragas, pūdymas, pūgžlys, pūkai, pūkštyti, pūliai, pūliuoti, pūpsoti, pūsti, pūti, pėdsakas, pėstininkai, radinys, ragana, ragas, ragauti, raginti, raibuliai, raida, rainė, raistis, raitelis, raitininkai, raivytis, raizgalai, raizginys, raišioti, raišti, raištis, raičioti, raktas, raktažolė, rakštis, ramentas, ramstis, ramstyti, ramunė, ramybė, randas, randėti, rangytis, rankena, rankpinigiai, rankšluostis, rantas, rantuotas, rantytas, rasyti, ratilis, ratinė, ratlankis, raudoklė, raudonas, raudonuoti, raudonviršis, raudus, raudė, raugalas, rauginti, raugulys, raugė, raugėti, raukšlė, raukšlėtas, raukšlėti, rausti, rausvas, rašeiva, raškyti, rašyti, rašytojas, račius, reakcija, reakcionierius, reaktyvus, regresyvus, reikalauti, reikšmingas, reliktas, rengti, rengtis, rentinys, resvas, retymė, retėti, reveransas, rezginės, rezultatas, riaugčioti, ribotis, riebalai, riebaluotas, riebaluoti, riebulis, riebus, riedėti, riekė, riestas, rietas, rieškučios, rikdyti, riksmas, rimbas, rimti, rinkinys, rinkliava, rinkti, rioglinti, riogsoti, risti, risčia, ritinis, ritė, rišti, rogutės, rogės, roplys, ropomis, ropoti, rubuilis, rudas, rudmėsė, rugiagėlė, rugstis, ruletas, rumbė, runkelis, ruoša, ruplė, ruplėtas, rupus, rupšnoti, rupūžė, rusmenė, rutulys, rykštė, ryti, rytojus, ryšulys, ryšys, ryžtingas, rūgti, rūgtis, rūgštelėti, rūgštis, rūgštus, rūgštynė, rūklys, rūkti, rūkuoti, rūkykla, rūkyti, rūkytojas, rūpestis, rūpintis, rūpėti, rūsys, rėkauti, rėklus, rėksnys, rėkti, rėmai, rėtis, sagstyti, sagtis, saidra, sakykla, saldumynas, salti, sambūris, samdinys, samstyti, sandalai, sandara, sankryža, santaupos, santuoka, santūrus, sapalas, sargas, satyrikas, saugoti, saulašarė, saulutė, saulėgrąža, saulėlydis, saulėtas, sausiukas, sausokas, sausra, sausuma, sausuolis, savavaliauti, savavalis, savimoka, savistaba, scena, seilius, sekluma, seklus, sekti, sektis, semti, semtuvas, senas, senatvė, senelė, senis, senmergė, senokas, senti, senvagė, senyvas, senė, septintas, serbentas, servetė, sesuo, siauras, siausti, siaustis, siautulys, sidabražolė, sietynas, sijonas, silpnaprotis, silpnas, silpti, siluma, simbolis, sirgti, siurkstus, siuvinys, siuvinėti, siūlas, siūlyti, siūlė, siūlėti, siūti, skabenti, skabyti, skaidrinti, skaistinti, skaičiuoti, skala, skalauti, skalbiniai, skaldyti, skalsė, skalus, skambesys, skambinti, skambus, skambutis, skambėti, skandinti, skanus, skanėstas, skara, skardis, skarelė, skarmalas, skarotas, skarti, skaudinti, skaudus, skaudėti, skausmas, skelbimas, skelbti, skeldėti, skenduolis, skendėti, skeptikas, skerdėti, skersinė, skerssnukis, skersvėjis, skeveldra, skiaurė, skiautė, skiedinys, skiedra, skiesti, skinti, skirsti, skirstyti, skirtingas, skirtumas, sklastas, skleisti, sklembti, sklidus, sklypas, skląstis, skobti, skraiduolis, skraidyti, skraidūnas, skraistė, skrajoti, skrajus, skrajūnas, skrepliai, skresti, skriauda, skridinys, skristi, skrosti, skruostas, skuba, skubomis, skubus, skubėti, skudutis, skundikas, skursti, skusti, skvarbus, skvernas, skylmušys, skylė, skyrium, skystakošis, skystalas, skystimas, skėsti, slaptas, slapūnas, slaugyti, slenksčiuotas, Slibinas, slidinėti, slidus, slidės, sloga, slogutis, sluogas, slėgti, slėnus, smaguriauti, smaguris, smailinti, smailuma, smailus, smardinti, smarkauti, smarkuolis, smarkus, smarvė, smilkinys, smiltė, smirdžius, smogti, smuikas, smulkus, smūgis, smėlis, smėlynas, smėlžemis, snaigė, snapas, snaputis, snarglius, snarglys, snaudalius, snaudulys, snausti, sniegena, snieginas, snieguolė, snieguotas, snigti, snukis, sofa, spalva, spanguolė, spaudas, spektras, spengti, spiečius, spindesys, spindulys, spindėti, spingsulė, spirginti, spirgutis, spraga, sprangus, sprigtas, sproginėti, sprukti, sprunklis, spuogas, spuoguotas, spuoguoti, spurdėti, spyglys, spyruoklė, spūstis, spąstai, spėti, sraujymė, sraunuma, sraunus, sriuba, srove, sroventi, srutos, srėbti, stabas, stadionas, staiga, staigmena, staigus, staklės, staltiesė, stangrus, stangrėti, staras, statiniai, statinis, statinė, statmenas, status, stačiagalviais, stačiatikis, stebuklas, stebėtis, stelbti, stengtis, sterblė, stiebas, stilbti, stipinas, stipruolis, stiprus, stirna, stirninas, stogas, stogdengys, stoka, stokoti, storulis, storėti, stovykla, stovėti, strazdas, strimelė, strimgalviais, stropus, strykas, stuburas, stuburkaulis, stuksenti, suaugti, suaugėlis, subarškinti, subarškėti, subelsti, subliauti, subligzti, sublogti, subrandinti, subręsti, sudaužyti, sudaužėti, sudeginti, sudegti, sudejuoti, suderėti, sudie, sudie!, sudrebėti, sudribėlis, sudundėti, suduoti, sudužti, sudvejinti, sudvisti, sudūlėti, sudėvėti, sueižėti, sugaišti, sugiedoti, suglamžyti, suglebti, sugyventi, sugėdyti, sujaudinti, sujaukti, sujusti, sukietėti, sukinėti, suklastotas, suklupti, suklysti, sukrešėti, sukriošėlis, suktas, sukutis, sulaužyti, sulipdyti, suloti, sultinys, sulyginti, sulysti, sumaišyti, sumanyti, sumauroti, sumedėti, sumindyti, sumirgėti, sumisti, sumišti, sumušti, suniukas, sunkus, suopis, supainioti, supelėti, supjaustyti, supleišėti, suplyšti, suplėšyti, suprantamas, suprasti, supti, suraukšlėti, suriaumoti, surikti, suristi, surišti, surūgti, susidrovėti, susigėsti, susikauti, susipainioti, susirgti, susirinkimas, susivaldymas, susivaldyti, susivokti, susivėlėlis, suskambėti, suskaudėti, suskeldėti, suskerdėti, suskirsti, suskretėlis, suskubti, sustingti, sutapimas, sutema, sutemti, sutingti, sutirštėti, sutrūkinėti, suulbėti, suvalyti, suvešėti, suvynioti, sušalti, sušaudyti, sušelpti, sušiugždėti, sušlamti, sušlapinti, sušlapti, sušnarėti, sužavėti, suželti, sužibėti, sužvangėti, sužvejoti, sužviegti, sučežėti, sučiulbėti, sučiužėti, svaiginti, svaigti, svaigulys, svaigus, svainė, svajingas, svajonė, svajoti, svajotojas, svarus, sveikinti, sveikti, sverdėti, svetimšalis, svečias, svidrė, sviesti, sviestmušė, svilinti, svilti, svilėsiai, svirplys, svyruoklis, svyruoti, sūkis, sūkuriuoti, sūkurys, sūpuoklės, sūrmaišis, sąjūdis, sąlytis, sąmatas, sąmojingas, sąmokslas, sąmonė, sąmyšis, sąnašos, sąsiauris, sėdmenys, sėdynė, sėja, sėjikas, sėlenos, sėlinti, sėslus, sėsti, sėtuvė, šaipytis, šaipūnas, šakotas, šakumas, šakys, šalikas, šalinė, šalna, šalpusnis, šaltakraujis, šaltas, šalti, šaltiena, šaltinis, šaltis, šaltėsiai, šapalas, šapas, šarka, šaudyti, šauklys, šauti, šašas, šašti, šeimynykštis, šeivakojis, šerkšnas, šerkšnyti, šermenys, šiandieninis, šiaurrytys, šiaurvakaris, šiaurys, šiaušti, šiauštis, šienapjūtė, šikšnosparnis, šilokas, šiltas, šilti, šiltinė, šiluma, šipinti, šipti, širmas, širšė, šiukšlinti, šiukšlynas, šiupinys, šiurkštus, šlaitas, šlakas, šlakstyklė, šlakstytuvas, šlakys, šlamesys, šlaminti, šlamutis, šlamėti, šlapdriba, šlapias, šlapinti, šlapti, šlapuma, šlaunis, šliaužti, šliaužyti, šliurkšėti, šliurės, šlubas, šlubis, šluota, šluoti, šlyžys, šmaikštuoti, šmėkla, šnarpšlys, šnibždesys, šnibždomis, šnipas, šniurkščioti, šnypšti, šokdinti, šokiai, šokinėti, šoklus, šoklys, šoktelėti, šokti, šokuoti, šonkaulis, šriftas, štabas, štai, štai!, šukuosena, šukės, šuniukas, šunkelis, šuo, šuoliais, šuolis, šuoliuoti, šutinys, švarus, švendras, šventadagis, šventeiva, šventykla, šventė, šveplas, švepliuoti, šveplys, šviesti, švilptelėti, švilpti, švirkšlys, švirkšti, švirkštynė, švisti, švylys, šykštuolis, šykštus, šykštėti, šūkis, šėlas, šėlti, tabakius, tada, taika, taika!, taikus, taisyklė, takažolė, taksėti, talpinti, talpus, tampyti, tamsa, tamsus, tankynė, tapatinti, tapatus, tarakonas, taranas, tardyti, tariamas, tarkšti, tarpas, tarpkojis, tartis, tas, taukai, taukė, taupa, taupus, taupyti, tautietis, tavo, tegul, tekinas, tekinti, tekiuotis, tekti, tekėti, telkinys, telkšoti, temti, tenkintis, tepnus, terlioti, terlius, teršti, tesla, tetervinas, teškenti, teškėti, tešla, tešlius, tiesiai, tiesus, tik, tikrai, tikrai!, tikrai?, tikras, tikriausiai, tikriausiai!, tikriausiai..., tikrovė, tikslus, tikšti, tikėtis, tilpti, tilti, tinginiauti, tinginys, tingulys, tingus, tingėti, tinkamas, tinklainė, tinti, tirštas, tirštimai, tirštėti, tobulas, todėl, tolerantingas, tolerantiškas, toli, tolimas, toluma, tramplinas, trapus, tratesys, traukti, traškesys, trejinti, treškesys, trešti, trigubas, trinka, trinkčioti, trinti, triukšmas, triukšmauti, triušti, triūsti, troba, trobelninkas, trukdyti, trumparegis, trumpas, trumpauodegis, trumpikė, trumpinti, trupinti, trupinys, truputis, trupėti, trykšti, trynys, trynė, trypsėti, trūkinėti, trūkčiagalviais, trūnėsiai, tu, tukti, tunelis, tuoj, tuoktis, tuopa, tuosyk, tupėti, turgus, turtas, turtingas, turtuolis, turtėti, tuščias, tvanka, tvankus, tvardyti, tvarstis, tvarstyti, tvartas, tvenkinys, tvirkti, tvora, tvykstelėti, tyla, tyliai, tylūnas, tylėti, tymai, tyrinti, tyvuliuoti, tūnoti, tūpsnis, tūpčioti, tėvas, tėvynė, ugniažolė, ungurys, uodas, uodega, uogienė, uostyti, upelis, upėtakis, urgzti, urvas, urzgus, usai, utėlė, uzdrausti, užburti, uždaras, uždarbiauti, uždarbis, uždegti, uždirbti, uždrausti, užduotis, uždusinti, užgaidauti, užgalis, užgaulioti, užgaulus, užgaulė, užgauti, užgesinti, užgesti, užginti, užgožti, užguiti, užkampis, užkamuoti, užkandis, užkardas, užklupti, užkulnis, užkurys, užmarša, užmaršus, užmigti, užmirštis, užnarvis, užpakalis, užpavėsinti, užsidegti, užsigulti, užsispirti, užsispyrėlis, užsižiūrėti, užtat, užtektinai, užtrinalas, užuojauta, užuolaida, užuomarša, užuovėja, užvalgyti, užvalkas, užvaryti, užvėja, užšalti, ūgis, ūglis, ūkis, ūsorius, ūžautojas, ūžesys, ūžlė, vabzdys, vadeiva, vadelės, vadinti, vadovauti, vadžios, vadėtis, vagiliauti, vagis, vaidentis, vaikas, vaikinas, vaikuotis, vaikystė, vaikyti, vaikytis, vaikščioti, vaikėzas, vaisingas, vaisinti, vaiskinti, vaiskus, vaistas, vaivorykštė, vaizduotė, vaišingas, vaišinti, vaišės, vakaronė, vakarop, valgus, valgyti, valkata, valkiotis, valkčiai, valtis, valyti, vandenynas, vapsva, vargas, vargingas, vargti, vargšas, varložis, varlė, varnalėša, varnauogė, varnėnas, varovas, varpas, varstas, varstotas, varstyti, vartai, vartoti, varveklis, varykla, varyti, varškė, varža, varžytynės, vasarnamis, vaziuoti, važiuoti, važta, veidmainiauti, veiksmingas, velnias, veltui, velėklė, velėna, vemti, vengti, ventiliatorius, verkauti, verksmas, verksmingas, verksnys, verkti, verpetingas, verpetuotas, verpti, verstuvė, verti, vešlus, vešėti, vežimas, vežėčios, viadukas, vidinis, vidurdienis, vidurnaktis, vidurvasaris, vidurys, viduržiemis, vidutiniškas, vienatvė, viengubas, viengungis, vienintelis, vienišas, vienkiemis, vienodas, vienturtis, vienumas, vietomis, vietovardis, vieversys, vijoklis, vijurkas, vijūnas, vikrinti, vikrus, vikrėti, vilioti, viliotojas, vilkauogė, vilkelis, vilkikas, vilktakas, viltis, vingis, vingiuotas, vingiuoti, virbas, virinti, virkdyti, virpėti, virti, virtuvas, virš, viršukalnė, viršunamė, viršutinis, viršūnė, viržis, vis, visada, visai, visaip, visapusis, vizija, višta, vištidė, viščiukas, vogis, vogti, volas, volė, vos, voveraitė, vynioti, vyniotinis, vypsoti, vyras, vyris, vysti, vystyklas, vystyti, vyti, vyžočius, vėdrynas, vėduoklė, vėduoti, vėjarodis, vėl, vėlus, vėmulys, vėsa, vėtyti, vėzdas, zirinti, zirzlus, ziureti, zmones, zuikbaravykis, zvimbtelėti, zyliojimas, zylioti, zylė, žaginys, žagrė, žagsulys, žagsėti, žaibuoti, žaiginys, žaislas, žaismingas, žaizda, žaizdras, žalias, žaltvykslė, žalumynai, žalvaris, žalvarnis, žarija, žarstyti, žavumas, žavus, žavėti, žeberklas, želti, žemas, žemdirbys, žemenė, žemys, žemėvilka, žiauruolis, žiaurus, žibinčius, žibuoklė, židinys, žigas, žilstelėjęs, žilsvas, žiogas, žioplas, žioplys, žiovauti, žioveinis, žiovulys, žiurkėnas, žiurlys, žiužis, žiūrėti, žlaugtai, žliaugti, žliugė, žmogžudys, žmogėdra, žmogėnas, žmona, žmonės, žnyplės, žolė, žolės, žudynės, žudyti, žuobris, žvairakis, žvairuoti, žvangsėti, žvangčioti, žvejoti, žvejys, žvengti, žviegesys, žvieglys, žviegti, žvigdyti, žvilgsnis, žvirbliarūtė, žvynas, žvyras, žvyrynas, žygis, žūklė, žąsinas, žąsis, žąslai, a, dabar, e, ėdrūnas, ėdrus, ėdžios, ėriukas, ėsti, i, yda, o, suo, aiskus, aizyti, akibrokstas, amzinybe, apciuopomis, apkvaisinti, aplosti, apmusti, apslubti, apzioti, apziureti, astrus, astuntas, atlasus, atsigrezti, atsipinti, atsiprasau, atzalynas, atzvilgis, aukstas, barsketi, barskinti, baudziauninkas, baudziava, begcia, beprasmiskas, ciaupas, ciobrelis, cirksti, cirsketi, ciulbeti, ciulptukas, ciupineti, ciupinetis, ciurksle, ciurlenti, dangoraizis, darbstus, dauzeti, dauzyti, didziuotis, diendarzis, dievazytis, drozinys, dryzas, dziaugtis, dziova, dziovinti, dziusna, dziuti, dziuvesis, edzios, gaisinti, gardziuotis, gaslumas, gaslys, gincas, gincytis, girgzdeti, glamzyti, gobsas, gobsus, grazinti, griauciai, grieztas, grozis, gurksnis, identiskas, ieskoti, iesmas, ikaistis, imaisalas, isaisketi, isaiskinti, isaugti, isausinti, isdaiga, isdidumas, isdidus, isdroza, isdykauti, isdykelis, isedos, isgalasti, isgalvoti, isgerti, isgrezti, isgriauti, isgriuti, isikisti, isirti, isiziureti, iskalti, iskeikti, isklibti, islaidus, islaikytinis, islepelis, islepti, ismesti, ismetyti, isnasa, isnasos, isnaudotojas, isore, ispainioti, isplakti, isplesti, isproteti, ispuikti, ispustyti, isrankus, isriesti, isrugos, issamiai, issaugoti, issipereti, issituokelis, issiversti, isspirga, issrebti, istaigus, istekliai, istinti, istizelis, istverme, istvermingas, istvirkelis, isvaizda, isvarta, isvaryti, isvesti, isvirsinis, iszudyti, izti, izulus, izvalgus, kaistis, kamsatis, kamstis, kancia, kandzioti, kankorezis, karsciuotis, karstuolis, kerstas, kerstingas, kiausiniene, kibirkstis, klaidzioti, knibzdeti, kocelas, krabzdeti, kregzde, krepsys, kriaukslys, krupcioti, kryzkaulis, kvieciai, kysoti, laizyti, lakstingala, lasinti, lauzyti, lazybos, liesti#, lopsys, luzis, maisiklis, mankstinti, mazai, mazmozis, medziotojas, megdzioti, meslungis, mikcius, milzinas, mirazas, mirkcioti, misinys, miskas, misrunas, museika, musimas, naslaite, nasta, nescia, nesdintis, nesioti, nestuvai, neuzauga, nieksas, niezai, niezeti, nisa, numalsinti, nuolaidziauti, nuorasas, nusauti, nusveisti, nuzudyti, ozka, ozys, pavieseti, pazeisti, paziureti, pelezirnis, pirmykstis, pirslys, plausas, plausoti, pleistas, plesrunas, plesrus, plesyti, pliaukseti, pliuskenti, plokste, plokstuma, plysys, pokseti, pradzia, pramusa, pramusti, raktazole, ranksluostis, raseiva, rauksleti, reiksmingas, riscia, rodos, rugstus, ruosa, rupsnoti, rupuze, rykste, rysulys, rysys, salikas, saline, saltas, saltinis, saltis, sasas, saudyti, sauklys, saulegraza, sauti, selti, sermenys, siltas, silti, siltine, sipinti, sirse, siukslinti, skaiciuoti, skylmusys, slakstykle, slamesys, slameti, slapdriba, slapias, slapinti, slaunis, sliauzti, sluota, smekla, smirdzius, sokdinti, sokiai, sokineti, soklys, sokti, spiecius, sriftas, sudauzyti, suduzti, sueizeti, sukreseti, sumaisyti, sumusti, sunkelis, suoliais, suolis, supleiseti, suplysti, surauksleti, susalti, suselpti, suslapinti, suslapti, suzaveti, svecias, svendras, svente, sventeiva, svepliuoti, svilpti, svirkslys, sykstuolis, sykstus, teskenti, tiksti, tirstas, tirsteti, tolerantiskas, tresti, triuksmas, trukciagalviais, tuščiaĩs, tuscias, uzburti, uzdaras, uzdarbiauti, uzdegti, uzdirbti, uzesys, uzgalis, uzgaule, uzgaulioti, uzgauti, uzgesinti, uzgesti, uzginti, uzgozti, uzkampis, uzkandis, uzkardas, uzklupti, uzmarsus, uzmigti, uzpakalis, uzpavesinti, uzsispyrelis, uztektinai, uzuomarsa, vadzios, vaikscioti, vaises, vaivorykste, vargsas, varnalesa, veseti, vezimas, vidurziemis, vidutiniskas, vienisas, virs, virsukalne, virsutinis, virzis, vistide, zagseti, zaibuoti, zaismingas, zaizda, zalias, zalumynai, zalvaris, zalvarnis, zasinas, zasis, zaslai, zavumas, zavus, zeberklas, zelti, zemas, ziaurus, zibuokle, zilstelejes, zilsvas, ziogas, zioplys, zlaugtai, zmogedra, zmogzudys, zmona, znyples, zole, zudynes, zudyti, zukle, zvairuoti, zvejoti, zvengti, zviegti, Grinda, lektūra, reproduktyvus, vyžos
Žodžio reikšmė
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž