Žodžių zybejimas reikšmės

zibejimas - Be žemos temperatūros šviesos emisija (kaip cheminių arba fiziologinis procesas); šviesos, pagamintos liuminescencija
ribėjimas - ribė́jimas → ribėti 1: Ką tas ribė́jimas rodo – a mirsu?
gebėjimas - gebė́jimas → gebėti 2: Gebėjimas(sugebėjimas)pastebėti Kalba susijusi su gebėjimu mąstyti Žmogus savo gebėjimu ir sumanumu daug ką padaro → sugebėti: Ir kalviuo reikia biskį sugebė́jimo Visi pritrūko arba noro, ar laiko, ar sugebėjimo Kiekvienas pagal sugebėjimus, kievienam pagal reikmes!
žibėjimas - žibė́jimas. → žibėti: 1. Kas tų lapų par žibė́jimas! [Mineralo butlerito] spalva oranžinė, žibėjimas stiklinis. [Brangiųjų akmenų] žibėjimas ir spalva ryškiausiai matyti tik tada, kai šviesa krinta [į] lygiai nugludintą ir nusvidintą plokštelę ir nuo jos atsispindi. Kad pažiūrėjai in ašmenis, kad neregėt baltumo, tokio žibė́jimo an ašmenų, ...
stebėjimas - stebė́jimas stebėjimos → stebėti:1.Stebėjimas yra jutimiškas tiriamo daikto suvokimas 2.Buvo įsteigtos kelios stebėjimo stotys šiaurėje Kenkėjų stebėjimai vasarą pradedami tuojau peržydėjus vaismedžiams 3. → stebėti 6: Tatai iš tiesos daiktas, stebėjimo vertas O anys stebėjos didžiu stebėjimu Idant ir mes su stebė́j...
skubėjimas - skubė́jimas 1. → skubėti 1: Į spaudos kalbą įvairių tipų klaidos ir netikslumai daugiausia braunasi dėl skubėjimo Tu per tą savo skubė́jimą ir galvą užmirši Visų veidai įkaitę nuo skubėjimo Toksai skubė́jimas ėsti – kur pulsi?! Kas yra skubė́jimas verpti, kad cyrulis neparlėktų į kuodelį(kad neužkluptų ...
klibėjimas - perkelti arba tęsti netaisyklingos arkliukas arba stulbinantis judesio arba netvirtai ir Niezgrabnie iš vienos pusės į Side B drebėti, tarti drebančiu balsu Waver, niezdecydowanym aa hobbling ar arkliukas nevienodu Motion "(netolygiai montuojamas rato) b neaiškumo nukreiptas judėjimo pertrūkiais variantas ( kaip garso ir)
kalbėjimas - kad kalba gali b kalbos, gyventojus, kad kalbama tam tikras kalbos paprastai vartojamas kartu
gelbėjimas - gélbėjimas → gelbėti 1. pasigelbėjimas:Sviesto broškimas iš viso pieno yra rods tikt kaip koks bėdos apsigelbėjimas → išgelbėti: Pasaulio išgelbėjimas nuo naujo karo – ne utopija, bet reali galimybė Jeigu jūs išgelbėjote mano dukteris, tai parodykite, kokius turite išgelbėjimo ženklus Prašom ... tavo išgelbėjimo | P...
drebėjimas - drebė́jimas → drebėti:1. Drebė́jimas rankų, kojų – tikras senukas! Drebė́jimas nuo šalčio, iš bailės Širdies lekiojimas, drebėjimas(mušimas) ║ Ir bus badai, ir marai, ir drebėjimai žemės 2. Su priešingomis nuomonėmis galima greta gyventi be drebėjimo Išsigąs tada kunigaikščiai Edomo, drebėjimas apims gali...
burbėjimas - burbė́jimas. →. burbėti: 1. Tai burbė́jimas – nieko negali suprasti nė tos kalbos! 2. Pagaliau Jurui iki skausmo įsikirto moters burbėjimas. 3. →. burbėti 5: Išgirdęs burbė́jimą, maniau, kad kažin kas pasidarė, o čia bulbų išsiversta [iš užtvaros].
bambėjimas - bet įvairių daugiausia žemės gyvenančių paukščių (šeimos Tetraonidae), kurios paprastai yra rausvai rudos ar kiti apsaugos spalvos ir plunksnuočių kojas ir kad yra daug svarbių medžiojamieji paukščiai
sugebėjimas - gebė́jimas → gebėti 2: Gebėjimas(sugebėjimas)pastebėti Kalba susijusi su gebėjimu mąstyti Žmogus savo gebėjimu ir sumanumu daug ką padaro → sugebėti: Ir kalviuo reikia biskį sugebė́jimo Visi pritrūko arba noro, ar laiko, ar sugebėjimo Kiekvienas pagal sugebėjimus, kievienam pagal reikmes!
skambėjimas - skambė́jimas → skambėti:1.Vokietėlis išgirdo pinigų skambė́jimą ir parsigando Dainingas galandamo metalo skambėjimas nuvilnija laukais Per atlaidus miesteliai gaudžia nuo dalgių ir puodų skambėjimo Taurių skambė́jimas Jis turėjo jautrią klausą ir spręsdavo apie medį iš jo skambėjimo Kažinkur bokšte vienodai storu skambėj...
negebėjimas - atsiradimo ar veiklos trūkumus; konkrečiai nesugeba atlikti pareigą arba numatomą veiksmų
surambėjimas - kokybė ar būsena yra surambėjęs
sudrebėjimas - drebė́jimas → drebėti:1. Drebė́jimas rankų, kojų – tikras senukas! Drebė́jimas nuo šalčio, iš bailės Širdies lekiojimas, drebėjimas(mušimas) ║ Ir bus badai, ir marai, ir drebėjimai žemės 2. Su priešingomis nuomonėmis galima greta gyventi be drebėjimo Išsigąs tada kunigaikščiai Edomo, drebėjimas apims gali...
pastebėjimas - aktas arba egzempliorių stebint papročius, valstybę ar teisėsaugos b laikymasis 3 pripažinti ir atkreipdamos dėmesį į faktą ar tikimybei aktas dažnai dalyvauja matavimas priemonės
įkalbėjimas - kalbė́jimas → kalbėti.1. minties reiškimas žodžiu; žodžių tarimas:Toks kalbėjimas tėvo su manimi, toks kalbė́jimas Be kalbėjimas ten ir buvo, kad tris valandas vienu trūkiu kalbėjo Tas žaidimas nereikalauja daug kalbėjimo, todėl labai tiko jo tyliam būdui Kalbėjimas mane vargina Nuo balso nenormalaus pastatymo kalbėjimo vyksme pare...
čiulbėjimas - čiulbė́jimas. → čiulbėti: 1. Menkai jau begirdėti paukščių čiulbėjimo. Paukščių čiulbėjimas pynėsi su žiedų kvapais. Prisiklausę čiulbėjimo, trenksmo, ūžimo. 2. O meilumas jos, o šnekėjimas, čiulbė́jimas – kap lakštutė!
apkalbėjimas - kalbė́jimas → kalbėti.1. minties reiškimas žodžiu; žodžių tarimas:Toks kalbėjimas tėvo su manimi, toks kalbė́jimas Be kalbėjimas ten ir buvo, kad tris valandas vienu trūkiu kalbėjo Tas žaidimas nereikalauja daug kalbėjimo, todėl labai tiko jo tyliam būdui Kalbėjimas mane vargina Nuo balso nenormalaus pastatymo kalbėjimo vyksme pare...
atkalbėjimas - kalbė́jimas → kalbėti.1. minties reiškimas žodžiu; žodžių tarimas:Toks kalbėjimas tėvo su manimi, toks kalbė́jimas Be kalbėjimas ten ir buvo, kad tris valandas vienu trūkiu kalbėjo Tas žaidimas nereikalauja daug kalbėjimo, todėl labai tiko jo tyliam būdui Kalbėjimas mane vargina Nuo balso nenormalaus pastatymo kalbėjimo vyksme pare...
užkalbėjimas - kalbė́jimas. → kalbėti. 1. minties reiškimas žodžiu; žodžių tarimas: Toks kalbėjimas tėvo su manimi, toks kalbė́jimas. Be kalbėjimas ten ir buvo, kad tris valandas vienu trūkiu kalbėjo. Tas žaidimas nereikalauja daug kalbėjimo, todėl labai tiko jo tyliam būdui. Kalbėjimas mane vargina. Nuo balso nenormalaus pastatymo kalbėjimo vyksme pareina gerklės ir...
nesugebėjimas - pakankamo galingumo, išteklių, arba pajėgumų trūkumas
išgelbėjimas - gélbėjimas → gelbėti 1. pasigelbėjimas:Sviesto broškimas iš viso pieno yra rods tikt kaip koks bėdos apsigelbėjimas → išgelbėti: Pasaulio išgelbėjimas nuo naujo karo – ne utopija, bet reali galimybė Jeigu jūs išgelbėjote mano dukteris, tai parodykite, kokius turite išgelbėjimo ženklus Prašom ... tavo išgelbėjimo | P...
pasikalbėjimas - pasenęs elgesys, elgesys (1) žodžiu keitimasis jausmų, pastabas, nuomones ar idėjas (2) toks valiutų keitimo aptarimas atvejis
padvigubėjimas - dvigubė́jimas → dvigubėti: Kokaino dėka asmenybės dvigubėjimas įvyksta → padvigubėti: Galima laukti jų skaičiaus padvigubėjimo
nusistebėjimas - ataka be įspėjimo ba nelauktai kažką, kad staigmenų nustebino nuostabą pulti netikėtai būklę; taip pat užfiksuoti netikėto užpuolimo imtis netikėtai
išsigelbėjimas - atidėti bausmes (kaip pasmerkė kalinio) atleidimą ar išlaisvinimo metu aktą reprieving (žr. 1reprieve) yra formalus reprieved ba sakinyje, ypač mirties užsakymo vykdymo laikinas sustabdymas narė arba orderį laikinai sustabdytas, bausmės vykdymo laikinas atokvėpis (nuo skausmo ar problemų)
žemės_drebėjimas - virpėjimas ar drebėjimo žemės, kuri yra vulkaninės arba tektoninės kilmės neramumų 2
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž