Žodžių zeruoti reikšmės

zeruoti - žėr|uoti, žėruoja, žėravo vos degti, rusenti, žioruoti: Židinyje anglys, ugnelė žėruoja. Vakaruose žėravo pašvaistė. prk.: Skruostai ugnimi žėruoja. Pažvelgė į mane žėruojančiomis akimis. žėravimas.
dekoruoti - dekor|uoti, dekoruoja, dekoravo teikti gražią išvaizdą puošimu, puošti: Dekoruoti salę. dekoravimas: Kambarių dekoravimas. dekoruotojas, dekoruotoja dkt.
centruoti - centr|uoti, centruoja, centravo nustatyti kūnų centrus į bendrą geometrinę ašį, sutapdinti kūnų sukimosi ašis. centravimas.
dezertyruoti - dezertyr|uoti, dezertyruoja, dezertyravo 1. pabėgti iš kariuomenės. 2. prk. vengti pareigų. dezertyravimas.
deklaruoti - deklar|uoti, deklaruoja, deklaravo iškilmingai pareikšti, skelbti. deklaravimas.
dehidruoti - Susijusi vanduo arba vandenilio ir deguonies (cheminis junginys), kurią jie sudaro, vandens b pašalinti vandenį iš (kaip ir maisto produktai) atimti gyvybingumo ar pasigardžiuoti pašalinti Susijusi vanduo arba vandenilio ir deguonies (cheminė medžiaga yra proporcinga pašalinti junginių) proporcingai, kurią jie sudaro, vandeniu, kad pašalintumėte vandens (kaip ir ma...
dezintegruoti - sulūžti arba suyra į sudėtinių elementų, dalių ar smulkių dalelių, kurias sunaikinti vienovei ar vientisumą nutraukti arba atskirti į sudedamųjų elementų ar jų dalių prarasti vienybę arba vientisumą, arba jei įsibrovus į dalis, atlikti sudėties pasikeitimą
dešifruoti - dešifr|uoti, dešifruoja, dešifravo žr. iššifruoti.
dezodoruoti - dezodor|uoti, dezodoruoja, dezodoravo šalinti blogą kvapą. dezodoravimas.
degeneruoti - degener|uoti, degeneruoja, degeneravo išsigimti. degeneravimas.
čyruoti - čyr|uoti, čyruoja, čyravo 1. prastai griežti: Smuiku čyruoti 2. čirenti, čiulbėti: Vieversys čyruoja. 3. prk. neaštriu įrankiu pjauti, dzirinti: Pjauk, kad pjauni, nečyruok! čyravimas.
cukruoti - cukr|uoti, cukruoja, cukravo barstyti, vilgyti cukrumi. cukravimas.
cenzūruoti - cenzūr|uoti, cenzūruoja, cenzūravo atlikti cenzūrą: Laikraštį cenzūruoti cenzūravimas.
amaruoti - amarúoti,-úoja, -ãvo1. amaru gadinti.2. amaru gesti:Karšta vasara, bulvės amarúoja 1. amaru nugadinti:Nuamarãvo bulves baisiausiai 2. nugesti amaru:Avižos nuamaravo amaru apgadinti:Vikiai paamarúoti, nor trąšų pylė eilę amaru aptraukti:Šįmet suamarãvo kviečius, be laiko privarė, nepriėjo gera...
denatūruoti - denatūr|uoti, denatūruoja, denatūravo įmaišyti į produktą priemaišų, darančių jį netinkamą įprastai vartoti: Spiritą denatūruoti denatūravimas.
demonstruoti - demonstr|uoti, demonstruoja, demonstravo 1. viešai rodyti (filmus, madas, bandymus, mašinų veikimą ir pan.). 2. dalyvauti demonstracijoje. 3. tyčia, pabrėžiamai ką daryti: Demonstruoti jausmus, gerą valią, galią, jėgą. demonstravimas.
chloruoti - chlor|uoti, chloruoja, chloravo dezinfekuoti chloru: Ch. vandenį. chloravimas.
aspiruoti - nepriklausoma garso \ h \ ar simbolis (Raidė H), atstovaujantys priebalsis galutinės komponento siekį
drapiruoti - drapir|uoti, drapiruoja, drapiravo puošti klostytomis užuolaidomis. drapiravimas.
čiviruoti - čivir|uoti, čiviruoja, čiviravo čirenti (apie vieversį).
buksyruoti - buksyr|uoti, buksyruoja, buksyravo traukti, vilkti buksyru. buksyravimas.
apcukruoti - cukrúoti,-úoja, -ãvo1. barstyti, tepti, vilgyti cukrumi.2. virsti cukraus kristalais:Geras medus visados cukrúojasi Medus žiemą koriuose greičiau cukruojasi kaip cukrus apcukrúoti apibarstyti, aptepti cukrumi:Neapcukrúok su cukrum stalo | Lūpos apsicukrãvo pacukrúoti pabarstyti cukrumi:Pyragaičių...
balotiruoti - balotirúoti,-úoja, -ãvo 1.balsuoti.2. iškelti savo kandidatūrą per rinkimus.
blanširuoti - deginti arba jei su karšto skysčio ar garų Atsižvelgiant į veiksmų verdančiu vandeniu arba garais b duoti šiek tiek žemiau virimo taško temperatūros
brošiūruoti - brošiūr|uoti, brošiūruoja, brošiūravo siūti spausdintus lankus į knygas. brošiūravimas.
administruoti - administrúoti,-úoja, -ãvo 1.valdyti, tvarkyti ką nors.2. biurokratiškai, nesigilinant į dalyko esmę, konkrečiai nevadovaujant, tvarkyti ką nors.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž