Žodžių zaslas reikšmės

zaslai - Tai žirgo pakinktų dalis, esanti snukyje.
Oslas - Miestas * N Norvegijoje Oslo fiordą pabaigoje (įtekėjimas iš Skagerako) pop 507.831
žaislas - žaisl|as 1. daiktas, su kuriuo žaidžiama: žaislų parduotuvė. Nupirkti vaikui kokį žaislelį (žaisliuką). 2. žaidimas: Katei žaislas, pelei verksmas (folkloras).
meslas - mėšl|as 1. su kraiku sumintos gyvulių išmatos, vartojamos trąšoms: Daug mėšlo gyvuliai pristovėjo. Arklių, karvių mėšlas Vežti, kuopti mėšlą. Kabina mėšlą (su) šakėmis. mėšlą (mėšlus) krato lauke. Laukas mėšlo nematęs. Obuolių kaip mėšlo (daug). 2. išmatos: Paukščių mėšlas tinka gėlėms. 3. b. niek. prk. apsileidėlis, netikėlis, tingin...
pamokslas - pamoksl|as 1. bažn. kunigo sakoma religinio turinio kalba: Išklausė kunigo pamokslo (pamokslą). Kunigas dukart pamokslo nesako (folkloras). 2. pamokoma kalba: Tu čia man pamokslų nesakyk. Tėvas jam gerą pamokslą išdrožė.
paveikslas - paveiksl|as 1. dailės kūrinys plokštumoje: Spalvotas paveikslas Paveikslas tapytas aliejiniais dažais. Paveikslas su rėmais. paveikslų paroda. Knyga su paveikslais, paveiksliukais. 2. vaizdas: Jūros paveikslas nuolat mainėsi. 3. šnek. nuotrauka. 4. lit. literatūrinis ko nors vaizdas, vaizdavimas: Buities paveikslas 5. lit., teatr. dramos veikalo veiksmo dalis papras...
verslas - versl|as (2, 4) 1. užsiėmimas, darbas: Reikia imtis kokio verslo. Pasirinkti verslą. Medžioklės verslas 2. smulki gamyba, amatas; Smulkusis verslas.
tikslas - tiksl|as norimas pasiekti dalykas, siekimas: Kelionės tikslas Kuriam tikslui tai darai? Siekti tikslo. Pasiekti tikslą. tikslo aplinkybė (gram.).
mokslas - moksl|as 1. pažinimo rezultatų sistema; jos atskira šaka: Gamtos mokslas Kalbos mokslas mokslų akademija. mokslo laipsnis, vardas. Mokslas tarnauja žmonijos pažangai. 2. išsimokslinimas, išsilavinimas: Didelio mokslo vyras. Be mokslo tai kaip aklas. Aukštasis, vidurinis mokslas 3. mokymasis: Teisė į mokslą. Mokslas jam sekėsi. Baigėsi mokslo metai. Tėvai išleid...
kėslas - kėsl|as piktas, nedoras ketinimas, planas, sumanymas: Jo galvoje sukasi kėslas Turėti kėslų. Stoti prieš kėslus.
krislas - krisl|as 1. mažas kas įkritęs kur: Vanduo krislų prikritęs. Į akį krislas įkrito. Blogas kaimynas kaip krislas akyje (nemalonus). 2. prk. truputis: Per kelias dienas neliko sniego nė krislo. Neparodė nė krislelio gailestingumo.
girslas - girslas žr. girdas.
agroverslas - pramonė užsiima ūkyje, ūkio įrangos ir reikmenų gamyba ir platinimas ir perdirbimo, saugojimo ir paskirstymo ūkio prekių gamybos operacijų
veikslas - veiksl|as 1. gram. veiksmažodžio kategorija, kuri rodo veiksmą vykstant arba jau įvykus, pasibaigus: Veiksmažodžiai yra eigos ar įvykio veikslo. 2. žem., ryt. pavidalas, išvaizda.
prėslas - prėslas ntk. = šalinė 1 Žiūrėk: [šalinė].
krėslas - krėsl|as 1. kėdė su antkalte, kartais ir su ranktūriais: Svečią pasodink į krėslą. krėsle sėdi. 2. vežimo dalis, į kurią įstatomi rungai. 3. ratelio dalis, į kurią įstatomos kojos ir kitos dalys.
sąmokslas - sąmoksl|as slaptas susitarimas prieš ką nors politiniais ar kitais tikslais: Rengti, daryti sąmokslą.
pseudomokslas - pseudomokslas netikras, tariamas mokslas.
kontrsąmokslas - sklypas, skirtas sutrukdyti priešininko sklypas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž