Žodžių virst reikšmės

virsti - vir|sti, virsta, virto 1. griūti, pulti: Virsti aukštielninkam. Vežimas virsta. Medžiai iš šaknų virto. Į balą virtęs, sausas nekelsi (folkloras). 2. veržtis, grūstis pro tarpą: Dūmai virsta iš kamino. Žmonės virsta iš kino. prk.: Akys virsta iš kaktos (iš baimės). 3. trykšti: virsta šaltinis. 4. gulti: Virsti į lovą, į patalą. virsk, pagulėk. 5. da...
dirst - dirst išt. žvilgt: D. pro langą - gi gaisras!.
virdis - vird|is, virdies m. 1. palubėje įtaisyta kartelė drabužiams džiauti. 2. pašelmenėje įtaisyta kartelė lašiniams ar mėsai sukabinti. 3. daržinės ar klojimo sija: Daržinėje lig virdies prikrovėme rugių.
virbas - virb|as 1. žabas, žagaras, šakelė: virbus kapoti. virbų ryšulys. Gandrai į lizdą virbus neša. Virbas lūžta, virbų šluota nelūžta (folkloras). 2. žr. virbalas 5 Žiūrėk: [virbalas].
virinys - virinys kas verdama ar išvirta: Vaistinių žolių v.
virinti - virin|ti, virina, virino 1. skystį ar skystyje šildyti, kol pradės virti ar išvirs: virintas vanduo. Virinti mėsą, skalbinius. 2. geležį prie geležies durti kaitinant: Virinti lūžusį dviračio rėmą. 3. prk. smarkiai šaldyti ar deginti, kepinti: Šaltis virina, net tvoros pyška. Saulė baigia virinti daržoves. 4. šnek. mušti, kirsti: Kad ėmiau virinti botagu...
virimas - tinka arba naudojamas maisto ruošimui
viralas - viral|as virtas valgis, sriuba: Menkas valgymas be viralo. Šilto viralo pavalgiau.
virstelėti - virstelė|ti, virstelėja, virstelėjo kiek pavirsti: Vežimas virstelėjo į šoną. virstelėjimas 2 virstelė|ti, virstelėja, virstelėjo kiek praverti: virstelėjo kažkas duris. virstelėjimas.
virkuoti - virk|uoti, virkuoja, virkavo virkauti: Gailiai virkuoti virkavimas.
virkdyti - virkd|yti, virkdo, virkdė 1. priežodis verkti 1: Verks mano broleliai nevirkdomi (d.). sngr.: Vaikai, nesivirkdykit! 2. prk. versti griežti, skambėti: Armoniką, stygas virkdyti 3. prk. graudenti: Širdelę virkdyti virkdymas virkdytojas, virkdytoja dkt. Žiūrėk: [verkti].
virkauti - virk|auti, virkauja, virkavo įst. verkti 1: Ko ji virkauja? virkavimas Žiūrėk: [verkti].
virdulys - virdulys viduje medžio anglimis kūrenamas indas vandeniui virti.
virbalas - virbal|as 1. mezgimo įrankis: Be virbalų pirštinės nenumegsi. 2. smaigelis kuodeliui prismeigti. 3. šakių ar kito šakoto įrankio ražas. 4. smaigelis ritei užmauti, vejant iš jos siūlus. 5. bet koks laibas geležies gabalas: Geležinis narvelio virbalas Langai virbalais išpinti. 6. kopėčių skersinis. 7. žr. akėtvirbalis.
viražas - vertikalus atstumas tarp vidinių ir išorinių kraštų plento dangos ar geležinkelio bėgiai papildomas aukščio aukštumas
virkūnas - virkūn|as, virkūnė dkt. kas virkauja.
viriuotas - viriuot|as, viriuota turintis virių: viriuota mėsa.
virinimas - suvienyti (metalinės dalys), gaunamas kaitinant ir leidžia metalų suplūsti arba įspaudimo arba suspaudžiant arba be išankstinio šildymo b susivienyti (plastikas), panašiai kaip ir šildymo C, siekiant atkurti (kaip straipsnyje) pagal šį metodą D gaminti arba sukurti tarsi tokio proceso suvienyti ar suvienyti glaudžiau glaudžiai
virimo - tinka arba naudojamas maisto ruošimui
virbė - virbė žr. jerubė.
virintuvas - virintuv|as prietaisas kam virinti: Vanduo garuoja iš virintuvo.
virginalas - iš, susijusių su ar charakteristika mergelę ar nekaltybės; ypač grynas, skaistus
virbiškas - virbišk|as, virbiška -> virbas 1: virbiškos šakos (plonos ir lanksčios) Žiūrėk: [virbas].
virbalinis - virbalin|is, virbalinė -> virbalas 5: virbalinė geležis Žiūrėk: [virbalas].
virkštelė - virkštelė anat. vaisiaus bambos žarnelė.
virktelėti - virktelė|ti, virktelėja, virktelėjo kiek apsiverkti. virktelėjimas.
viralinė - viralinė 1. vasarai įtaisyta virtuvė, vasarinė. 2. sandėlis daržovėms ir kitiems maisto produktams laikyti.
virkščia - virkšč|ia 1. kai kurių augalų (ypač ankštinių) stiebas: Žirnių, pupų, apynių, agurkų virkščia Bulvės išėjo į virkščias. 2. dalgio užlenkimas pakraščiu: Dalgis taip sudilęs, kad viena virkščia bėra.
Virginija - valstybės El United States * Richmond plotas 40.767 kvadratinių mylių (105.586 kvadratinių kilometrų), pop 8.001.024
Virdžinija - valstybės El United States * Richmond plotas 40.767 kvadratinių mylių (105.586 kvadratinių kilometrų), pop 8.001.024
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž