Žodžių vijosi reikšmės

vijoti - vijo|ti, vijoja, vijojo vijas daryti, vyti: Virvę, vadeles vijoti (trečią šaką vyti). sngr.: Apynys vijojasi aplink kartelę. vijojimas vijojimasis.
vijotis - judėti kartu su kūno linkusi ir arti prie žemės b judėti lėtai eiti ant rankų ir kelių labai lėtai
vijoklis - vijokl|is 1. bot. sausesnių laukų piktžolė baltomis virvelinėmis šakotomis šaknimis, besivyniojančiais stiebais, kvapiais žiedais (Convolvulus): Dirvinis vijoklis (C. arvensis). 2. augalas vynvytis. 3. besivyniojantis augalas, liana: Namo siena vijokliais apsiraizgiusi.
vijoklinis - vijoklin|is, vijoklinė -> vijoklis 3: vijokliniai augalai. vijoklinės rožės Žiūrėk: [vijoklis].
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž