Žodžių vietininkas reikšmės

vietininkas - vietinink|as, vietininkė dkt. 1. pavaduotojas, likęs kieno vietoje: Jis buvo karaliaus vietininkas 2. skirtinis srities valdytojas.
ietininkas - ietinink|as, ietininkė dkt. 1. ieties mėtytojas (sportininkas). 2. iečių dirbėjas. 3. v. istor. ietimi ginkluotas karys.
bitininkas - bitinink|as, bitininkė dkt. kas bites prižiūri, verčiasi bitėmis; bitininkystės specialistas.
dviratininkas - dviratinink|as, dviratininkė dkt. kas važinėja dviračiu; dviračių sportininkas.
buitininkas - buitinink|as, buitininkė dkt. 1. buities tarnybos darbuotojas. 2. buities vaizduotojas (rašytojas ar dailininkas).
fleitininkas - fleitinink|as, fleitininkė dkt. kas griežia fleita.
degutininkas - degutinink|as, degutininkė dkt. kas degutą dega.
bufetininkas - bufetinink|as, bufetininkė dkt. bufeto pardavėjas.
importininkas - importinink|as, importininkė dkt. kas importuoja.
glaistininkas - glaistinink|as, glaistininkė dkt. kas glaistymo darbą dirba.
desantininkas - desantinink|as, desantininkė dkt. desantinės kariuomenės karys. deantas - kariuomenė, parengta išlaipinti priešo teritorijoje, arba kariuomenės išlaipinimas priešo teritorijoje.
cementininkas - cementinink|as, cementininkė dkt. cemento specialistas, gamintojas.
kaltininkas - kaltinink|as, kaltininkė dkt., kaltinink|as, kaltininkė dkt. 1. nusikaltėlis, nusižengėlis: kaltininkai bus tinkamai nubausti. 2. prk. asmuo, dėl kurio kas vyksta: Iškilmių kaltininkas 3. skolininkas.
gamtininkas - gamtinink|as, gamtininkė dkt. gamtos mokslų specialistas, gamtos tyrinėtojas.
burtininkas - burtinink|as, burtininkė dkt. 1. kas buria, kerėtojas. 2. prk. nuostabus žmogus, nepaprastas menininkas.
amatininkas - amatinink|as, amatininkė dkt. 1. kas verčiasi amatu. 2. prk. kas atlieka darbą šabloniškai, nekūrybiškai.
eksportininkas - eksportinink|as, eksportininkė dkt. kas eksportuoja.
dešimtininkas - dešimtinink|as, dešimtininkė dkt. 1. dešimties asmenų vyresnysis. 2. istor. seniūno padėjėjas.
apskaitininkas - apskaitinink|as, apskaitininkė dkt. pareigūnas, tvarkantis apskaitą.
instrumentininkas - instrumeñtininkas,-ė instrumentų dirbimo specialistas:Jau 30 metų dirba šaltkalviu instrumentininku
jachtininkas - jachtinink|as, jachtininkė dkt. kas plaukioja jachta.
frontininkas - frontinink|as, frontininkė dkt. kas kaunasi fronte.
fagotininkas - fagotinink|as, fagotininkė dkt. kas griežia fagotu.
azartininkas - azártininkas,-ė kas mėgsta azartą.
arbatininkas - arbãtininkas indas arbatai virti:Ten tebuvo tušti arbatininkai
esperantininkas - esperantinink|as, esperantininkė dkt. kas moka esperanto kalbą, ją propaguoja.
banglentininkas - jūros bangavimas, kad pertraukos ant kranto putų, Splash, ir garso nesilaikantiems bangos važiuoti naršyti banglentę nuskaityti platų aukos interesų kažką
bažnytininkas - bažnytinink|as, bažnytininkė dkt. asmuo, susijęs su bažnyčia, atstovaujantis jai.
automatininkas - automatinink|as, automatininkė dkt. kareivis, ginkluotas automatu.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž