Žodžių verpas reikšmės

verpas - atkreipti dėmesį ir pasukti pluošto į verpalų arba siūlų giją išspaudimo (ekstruzijos) (matricas) štampus klampus greitai grūdinimas skysčiu naudojamas ypač voras arba vabzdžių greitai suktis, suktis ratu b jaustis tarsi sūkurinio ritės
verpstas - verpstas žr. verpstė 2 Žiūrėk: [verpstė].
verpimas - , žvejybos metodas, kuris suvilioti atiduoti naudoti šviesos lankstaus strypo, verpimo ritės, ir šviesos linijos
verpetas - verpet|as 1. vandens, dulkių, sniego ar oro sūkurys: Vanduo verpetais sukasi. Diulkių verpetas Vėjas rugius susukiojo verpetais. 2. plaukų susisukimas pakaušyje. 3. prk. koks nors audringas reiškinys: Politinio gyvenimo verpetai.
verpatis - verpat|is, verpaties m. verpimas.
varpas - varp|as kriaušės pavidalo gaubtas su šerdimi skambinti: varpu skambinti. varpai gaudžia. Varpas kabo bokšte. Jo balsas kaip varpas (skambus).
verpėjas - kad sukasi žvejo suvilioti sudaro šaukštas, ašmenys ar rinkinys sparnų, kad sukasi, kai sudarytas per vandenį yra kūgio formos lapų metalo lauktuvės, kad yra pridedamas kaip lėktuvo sraigto bosas ir sukasi su juo yra kilnojamojo rodyklę, kad yra Spun savo tarme nurodyti skaičių arba natūra juda, žaidėjas gali padaryti stalo žaidimas nugara gydytoją
verptuvas - verptuvas verpimo mašina.
arpas - arpas grūdų vėtomoji mašina.
verpykla - verpykla verpimo įmonė: Linų, vilnų v.
verpstė - verpstė 1. etnogr. verpimo įtaisas, sudarytas iš prieverpstės, sėdynės ir verpstuko. 2. prieverpstė. 3. tech. verptuvo ar suktuvo įtaisas su šeiva.
verpinys - verpinys verpiami ar suverpti siūlai.
verpetuotas - verpetuot|as, verpetuota kuris su verpetais: verpetuoti rugiai (susisukę).
verpetingas - verpeting|as, verpetinga turintis daug verpetų: Mūša labai verpetinga. verpetingumas: Apgaulus tos upės verpetingumas.
verpalai - verpalai dgs. iš plaušelių verpti siūlai: Lininiai, vilnoniai v.
eskarpas - kurio vidinė pusė žemiau aa fortifikacinio linijos pagamintų klaida ar erozijos uolos parapeto griovyje - gedimo Iliustracijos ba mažai stataus šlaito išilgai paplūdimio, dėl bangų erozija
verpti - verp|ti, verpia, verpė 1. daryti siūlą: Verpti linus. Rankomis, mašinomis verpia. Jos plonai verpia, tankiai audžia (d.). 2. žr. skverbti 2. verpėjas, verpėja dkt. : Ji gera verpėja ir audėja. verpimas: Turiu daug verpimo Žiūrėk: [skverbti].
verpstiškas - verpstišk|as, verpstiška -> verpstė 2: verpstiška laja Žiūrėk: [verpstė].
tarpas - tarp|as 1. ertmė, erdvė, skirianti daiktus ar jų dalis: tarpai tarp stulpų nedideli. Nekišk pirštų į durų tarpą. 2. metas, laikas: Šis vasaros tarpas buvo karštas. Vienu tarpu galėjai gauti, o dabar nėra. Šiuo tarpu esame sveiki. Į tą tarpą pasirodė viršininkas. 3. kuo nors susijusių žmonių aplinka: Išrinkti ką iš savo tarpo. Savo tarpe sugyveno gera...
karpas - karpas užkirtimas rąste, rantas, užkarpa.
siurpas - šiurpas 1. drebulys, šiurpulys: Š. krato, purto, ima. Š. eina per kūną (nuo šalčio). 2. prk. baimingas jausmas, baimė: Jį š. pagavo, kai pamatė tokį vaizdą. Skaitytoją š. ima.
verpimo - , žvejybos metodas, kuris suvilioti atiduoti naudoti šviesos lankstaus strypo, verpimo ritės, ir šviesos linijos
šiurpas - šiurpas 1. drebulys, šiurpulys: Š. krato, purto, ima. Š. eina per kūną (nuo šalčio). 2. prk. baimingas jausmas, baimė: Jį š. pagavo, kai pamatė tokį vaizdą. Skaitytoją š. ima.
intarpas - intarp|as 1. įterpimas: Savo pasakojimus jis pertraukia nelauktais intarpais. 2. įdėti papildomi lapeliai: Darbo knygelės intarpas 3. lingv. į šaknį įsiterpęs garsas. 4. tech. ko nors tarpinis sluoksnis, tarpinė medžiaga: Šlako intarpas.
verpyklė - verpyklė verpimo mašina.
pilokarpas - pilokárpas [gr. pilos — kamuolys + karpos — vaisius], visžalis krūmas arba medelis Pilocarpus pinnatifolius; iš lapų gaminamas alkaloidas pilokarpinas; kilęs iš Amerikos.
verpetynė - verpetynė vieta, kur daug verpetų.
verpetuoti - verpet|uoti, verpetuoja, verpetavo suktis verpetu: verpetuoja vandenėlis srauniai tekėdamas (d.). verpetavimas.
Archikarpas - archikárpas [↗ archi... + gr. karpos — vaisius], aukšliagrybių moteriškasis lyties organas, į kurį lytinio proceso metu patenka anteridžio turinys.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž