Žodžių varnas reikšmės

varnas - varn|as kranklys: Varnas varnui akies nekerta (folkloras).
varna - varn|a 1. zool. paukštis pilkomis ir juodomis plunksnomis (Corvus corone): Pilkoji varna varnos krankia, rėkia. Tokia varna perta, tokia neperta (folkloras). 2. b. prk. žioplys, išsižiojėlis. Balta varna (kuo nors labai išsiskiriantis žmogus). varnas gaudyti (šaudyti) (žiopsoti). varnos dera (greit mirs). varnų kaustyti išėjo (niekais virto). varnos dgs. zool. žv...
tarnas - tarnas 1. vykdantis kieno valią žmogus: Deputatas - liaudies tarnas. 2. samdytas namų darbininkas.
barnas - bar̃nas,-à piktas, barus:Anas labai bar̃nas, tuoj ant kiekvieno ima rėkti Nebūk jau toks bar̃nas, dėde
svirnas - svirnas trobesys, kur laikomi grūdai, klėtis.
sparnas - sparn|as 1. paukščių, vabzdžių porinis skrendamasis organas: Gaidys suplasnojo sparnais. Ištiesė sparnus (ruošiasi skristi). Drugio sparneliai. 2. av. porinė plokštuma skersai lėktuvo liemens, padedanti susidaryti keliamajai jėgai. 3. vėjinio malūno vėjo sukamos dalies viena plokštė. 4. malūnsparnio ar sraigtasparnio sraigto mentė. 5. javapjovės, vėtyklės...
varniena - varniena varnos mėsa.
varnauti - varn|auti, varnauja, varnavo varnas gaudyti. varnavimas.
varnalizdis - varnalizdis varnos lizdas.
skvernas - skvern|as priekyje susegamo drabužio apatinis kampas: Švarko, palto skvernai. Lekia pasikaišęs skvernus. Tol vaikai, kol skverne laikai (folkloras). Iš po skverno (slaptai) pardavinėti.
Severnas - įleidimo Chesapeake Bay, Maryland, kuris Anapolis yra įsikūręs upės 610 mylių (982 km) ŠV Ontario teka ne į Hudson Bay upės 210 mylių (338 km) Great Britain teka iš Anglijos Bristolio sąsiauriu E CEN Velse į Kanadą
Saturnas - romėnų dievas, žemės ūkio ir tėvo Jupiterio planeta, šeštoji, kad nuo saulės Ops - žr planetą lentelę
kernas - kernas kerna 2: Kernùko niekur sesuo nerado
gurnas - gurnas žr. kulkšnis.
firnas - Neve
durnas - ×dur̃nas,-à 1. kvailas, neišmintingas:Nebūk dur̃nas, imk, kad duoda Kokis gi tu dur̃nas! Tai reikia jau ir būt tokiam durnám! Judu esatav durnu Dur̃nas kaip aulas Dur̃nas per visą pilvą Ot žmogus durnutė̃lis – vaiko razumą turi Jau svieto krašte durnesnis negal būti O penkios iš jų buvo ...
Bernas - bern|as 1. šnek. vaikinas, jaunikaitis, nevedęs vyras: Jis jau užaugęs, tikras bernas Ištekėjo už berno, ne už našlio. 2. senoviškai metams samdomas jaunas ūkio darbininkas.
varnauogė - varnauogė bot. visžalis šliaužiantis krūmokšnis juodomis uogomis (Empetrum).
sakshornas - bet iš vožtuvinius pučiamųjų instrumentų grupės, nuo soprano iki boso ir būdingas kūginę vamzdelį, ovalo formos, ir puodelio formos kandiklio
šernas - šern|as zool. laukinė kiaulė (Sus scrofa): šernai pagiryje bulves iškniso. šernų medžioklė.
varnalėša - varnalėša bot. graižažiedžių šeimos augalas rutuliškais kibiais graižais (Arctium).
varnelė - varnelė 1. žr. kuosa 1. 2. prk. spausdintinės "v" raidės pavidalo ženkliukas kam nors pažymėti, paukščiukas Žiūrėk: [kuosa].
internas - vidaus
Melburnas - Miestas E Florida Cape Canaveral pietvakarių pop 71.382 miestą
koncernas - koncernas ekon. teisiškai savarankiškų bendrovių susivienijimas.
eksternas - ekstern|as, eksternė dkt. asmuo, laikantis egzaminus, nesimokęs mokykloje.
noktiurnas - noktiurnas muz. lyrinis, svajingas instrumentinis kūrinys.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž