Žodžių uztat reikšmės

tat - tat parod. įv. tai (žr. tas): Kas t. galėtų būti? Jaučia t. dvisparniai. Kam t. darai?.
užtat - užtat, užtatai prv. todėl: U. ir džiaugiasi, kad sekasi.
uztaisyti - užtaisyti, užtaiso, užtaisė 1. taisant pašalinti: Spragą užtaisyti Kojinę, skylę užtaisyti sngr. 2. parengti veikti: Šautuvą, fotoaparatą užtaisyti sngr.: Užsitaisyti audimą, šaudyklę. 3. prk. paruošti ką negera: Bijau, kad jis mums ko neužtaisytų. sngr.: Tai užsitaisė bėdos! už (si) taisymas užtaisytoj|as, a dkt.: Rityno a.
uztikti - užtik|ti, užtinka, užtiko 1. netikėtai užeiti, rasti: užtikome miške daug uogų. 2. užklupti: Užtikti vagį sode. užtikimas.
uzti - ūžti, ūžia, ūžė 1. išduoti žemą, pratisą garsą, gausti: Miškas, vėjas, vilnys ūžia. Ūžia lyg bitės avilyje. Gatvėje ūžia mašinos. Man ausyse ūžia. Ūžkit, ūžkit, mano girnelės! (d.). prk.: Linai ūždami (smarkiai) auga. Pas juos ūžia (daug yra) svečių. 2. prk. triukšmauti, siausti: Vaikai, neūžkite! 3. prk. bartis, burbėti: Ūžti an...
uztepti - užtep|ti, užtepa, užtepė 1. tepant uždėti ant viršaus: Užtepti sviesto ant duonos. sngr.: Užsitepti taukų. 2. tepant užtaisyti: Užtepti skylę moliu. užtepimas.
uztepas - pradėti arba išplėsti didesniame plote
uztemti - užtem|ti, užtemsta, užtemo prarasti šviesumą, pasidaryti tamsiam: Užtemo saulė, mėnuo. užtemimas: Dalinis saulės užtemimas.
uztekti - užtek|ti, užtenka, užteko ganėti, pakakti: Ar užteksime šiemet bulvių? Visko mums užtenka. užtekimas.
uztamsinti - užtamsin|ti, užtamsina, užtamsino 1. padaryti tamsų: Užtamsinti kambarį. 2. užstoti šviesą: Neužtamsink man, nematau dirbti. užtamsinimas.
uztakis - užtak|is 1. apsemiamas pakraštys, užlaja: Lydekos mėgsta neršti negiliuose užtakiuose. 2. žr. užutėkis.
uztiesti - užties|ti, užtiesia, užtiesė užkloti, uždengti: užtiesiu stalą staltiese. užtiesk užuolaidą ant lango. užtiesimas.
uztestai - užsitęsusio
uztersti - užterš|ti, užteršia, užteršė 1. padaryti nešvarų: Fabrikai užteršia upių vandenį. Dūmais užterštas oras. sngr.: Javai užsiteršė piktžolėmis. 2. prk. padaryti nebegryną: Kalba užteršta svetimybėmis. užteršimas.
uztaisas - užtaisas į šovinį ar sprogmenį dedamas sprogalas su sprogdikliu.
uztemimas - viso arba iš dalies neištrinant vienas dangaus kūnas kito b artimųjų į dangaus kūno šešėlis - palyginti Aizklāšanās, tranzito patenka į nežinią ar mažėjimo, taip pat yra užtemdė
uztemdyti - užtemd|yti, užtemdo, užtemdė priežodis užtemti: Užtemdyti šviesą. užtemdymas.
uztarimas - užtaria maldoje, prašymą ištirti, ar meldimasis už kito aktas
uztarejas - ginčytis bylą arba sukelti į tam teisės teismo teiginį veiksmų ar kitų teisinių procedūrų, visų pirma atsakyti į ankstesnį kitos šalies pareiškimas, neigia jame nurodytus faktus arba susijusio su naujų faktų b, atlikti procesinius dokumentus, kad tam tikro pobūdžio pagrindas
uztiesalas - užtiesalas užtiesiamasis audeklas: Stalo, lovos u.
uztersimas - dažyti ar suteršti moraliai korumpuota, kad nešvarus ypač paviršutiniškai purvinas apjuodinti ar neužterštų (kaip asmens reputaciją) žodžiu ar per Žalieji pašaro, dėmė
uztenkamas - užtenkam|as, užtenkama toks, kaip reikia, patenkinantis reikalavimus, pakankamas: Užtenkamas ilgis, plotis. užtenkamai prv.: Turi užtenkamai laiko.
uztemdymas - aa išjungti Scenos atskirų scenų žaisti arba baigti žaisti ar Skit, taip pat užtemdymas ba tamsos ciklas vykdomas kaip atsargumo priemonė prieš oro reidai ca tamsos ciklas (mieste) baigiasi skečas kad sukelia elektros energijos laikinas atbukimas regėjimu ar jo netekimu, sąmonės, ar atminties gedimo
uztektinas - arba laipsnį arba kiekis, kuris atitinka arba kad yra pakankamas, ar būtina pasitenkinimo pakankamai pilnai gana
uztektinai - užtektinai prv. pakankamai: Darbo turime u.
uztaisymas - užtaisymas -> užtaisyti.
uztikrintas - tikrai, tikras, ar saugu garantija
uzterstumas - užterštumas užteršimo laipsnis: Oro u.
uztikrinimas - tikrai, tikras, ar saugu garantija
uztirpes - neturi jautrumo, ypač kaip šalčio ar anesteziją neturi emocijų abejingi
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž