Žodžių urka reikšmės

arka - arka archit., stat. lanko pavidalo anga ar statinys: Tilto arka. Triumfo arka (garbės vartai).
arnika - arnika bot. graižažiedžių šeimos vaistinis, medingas augalas (Arnica).
aerobika - vienaskaitos arba daugiskaitos statybos fizinio kondicionavimo sistema, kuri įtrauktų pratimus (pvz., bėgimas, ėjimas, plaukiojimas, ritminė gimnastika) energingai atliekamas taip, kad sukelia didelį laikinai padidinti aerobinių pratimų, kvėpavimo ir širdies susitraukimų dažnis vienaskaitos arba daugiskaitos statybos fizinio kondicionavimo sistema, apimanti pratimai...
armonika - armonik|a muz. dumplinis mygtukinis instrumentas: Griežti armonika Paleisti armoniką (pradėti verkti, rėkti). Uždaryti armoniką (nutilti verkus, rėkus).
arabeska - arab|eska, arabeskos 1. ornamentas iš augalinių ir geometrinių figūrų, paplitęs iš arabų meno. 2. nedidelis įmantrios melodijos muzikos kūrinys.
aptrauka - aptraukà kuo kas aptraukta, aptraukimas.
atotrauka - atotrauka 1. atsaja, abstrakcija. 2. stat. atitraukimas, atitraukta dalis.
atatranka - atatranka 1. atsitrenkimas. 2. guma, kuri sulaiko duris, kad darant nesiektų sienos. 3. kar. šaunamojo ginklo atšokimas iššovus.
apraiška - apraiška pasireiškimas: Jausmas yra psichinė a.
ataka - ataka kar., sport. puolimas: Durtuvų, tankų a. Atremti ataką. Greita a.
aritmetika - aritmetik|a mat. skaičių ir skaičiavimo mokslas: Elementarioji aritmetika aritmetikos uždavinynas.
atmoka - atmoka atmokėjimas, atlyginimas, atpildas.
astrofizika - astrofizika fiz. kosminių kūnų ir kosminės erdvės fizika.
aptaka - aptaka med. pūlinis nago krantelių uždegimas (paronychia).
astronautika - astronautika skraidybos į kosminę erdvę mokslas ir praktika, kosmonautika.
atotaka - atotaka atitekėjimas: Kraujo a.
atlieka - atliekà. kas lieka ką padarius, liekana, atlaika. .
atlanka - atlank|a 1. į žemę atlenktas ūgis naujam augalui išauginti: Vaiskrūmiai dauginami atlankomis ir metūgiais. 2. žr. atverstinis.
apyvoka - apyvok|a namų ruoša ir gyvulių priežiūra: apyvoką eiti.
apytaka - apytaka tekėjimas aplinkui; pasikeitimas vietomis tekant, judant: Kraujo, medžiagų a. Anglies, azoto a. Vandens, drėgmės, šilumos a. Kapitalo, lėšų a.
apysaka - apysaka 1. pasakojimas, apsakinėjimas. 2. lit. pasakojamasis grožinės literatūros žanras, tarpinis tarp romano ir apsakymo; to žanro kūrinys: Istorinė a.
atletika - atletika tam tikras sportas: Lengvoji a. (bėgimas, šuoliai, metimai, ėjimas). Sunkioji a. (sunkumų kilnojimas).
aseptika - išvengti infekcijos
architektonika - taip pat architektoniką mokslas architektūros taip pat architektoniką vienijantis struktūrinis kažko b dizainas taip pat architektoniką struktūros sistema
apšneka - apšnek|a apkalba: apšnekų netrūksta.
apylanka - apylank|a 1. aplenkta, praleista vieta, vogis: Liko apylanka (sėjant, akėjant). 2. lankstas. 3. prk. išsisukinėjimas: Be jokių apylankų prisipažįstame.
apsimoka - yra verta praleisto laiko ar pastangų
atomistika - atomìstika materijos sandaros mokslas, pagal kurį materija susidaro iš atskirų labai mažų dalelių – atomų.
apologetika - sistemingai argumentuotai gynybos diskursas (doktrinos) teologijos šaka, skirta ginti dieviškosios kilmės ir valdžios krikščionybės
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž