Žodžių unkt reikšmės

kliunkt - kliunkt išt. pliumpt (įkritimui į vandenį žymėti).
stukt - stūkt išt. stipresniam sudavimui žymėti.
ungzti - ungzti, unzgia, unzgė unkšti, cypti (apie šunį). unzgimas.
trinkt - trinkt išt. trenkimui žymėti: T. ir nušovė. T. užtrenkė duris.
kriukt - kriukt išt. trumpam sukriuksėjimui žymėti.
unifikuoti - unifik|uoti, unifikuoja, unifikavo daryti vienos normos, vienodos formos, vienodinti. unifikavimas.
tąnakt - tąnakt prv. tą naktį: T. lijo, šalo.
pernakt - pernakt prv. per naktį: P. lijo, griaudė.
kasnakt - kasnakt prv. kas naktį, kiekvieną naktį: Dabar k. pašąla.
unikumas - unikumas vienintelis tos rūšies daiktas; didelė retenybė.
unikalus - unikal|us, unikali vienintelis tos rūšies; labai retas: Unikalus knygos egzempliorius. unikalumas unikaliai prv.
labanakt - labanakt jst. sakoma, atsisveikinant vakare ar naktį: L., einu miegoti!.
cakt - cakt išt. 1. kartojant nusakomas caksėjimas: Laikrodis c. c. c. eina. 2. sudavimui, įkirtimui žymėti: Bitė c. į kaktą (įgylė).
šiąnakt - šiąnakt prv. šią naktį: Š. lijo.
unija - unija valstybių arba bažnyčių susivienijimas, sąjunga.
drykt - drykt išt. 1. tįst (apie driekimąsi): Tik d. seilės pradėjo eiti iš burnos. 2. strykt (smarkiai): D. pro langą ir iššoko.
cvakt - cvakt išt. silpnam įkirtimui, sudavimui žymėti: C. per nagus. 2 cvakt išt. stipresniam įkirtimui, sudavimui žymėti: C. su plaktuku.
unionistas - advokato ar rėmėjas sąjungą ar unionizmas
unguriukas - jauną ungurys, ypač mažas nesubrendęs katadrominių ungurys daugiausia šviežios ir sūrokas vanduo
unifikacija - unifikacija vienodinimas.
uncija - 1. nesisteminis masės vienetas, D. Britanijos ir JAV prekybos uncija lygi 28,3495 g, vaistinės uncija ir juvelyrinė uncija — 31,1035 g, sen. Romos uncija prilygo 27,166 g. 2. nesisteminis skysčio tūrio vienetas. D. Britanijos skysčio uncija lygi 28,4123 ml, JAV — 29,5729 ml. 3. sen. romėnų varinė moneta. 4. senovinė Ispanijos, Italijos, Meksikos, Argentinos, B...
uniformuotas - uniformuot|as, uniformuota apsivilkęs uniforma.
unifikavimas - unifikãvimas, unifikuoti 1. Technologinių procesų unifikavimas. 2. Kamienų mišimas ir paradigmų unifikavimo tendencija.
ungurys - ungurys zool. gyvatės pavidalo labai vertinga žuvis: Paprastasis, arba upinis, u. (Anguilla anguilla). Jūrinis u. (Conger conger). Raitosi, slidus kaip u.
undinė - undinė mit. vandens būtybė, nėrovė.
unisonas - unison|as muz. garsų aukščio sutapimas: Dainuoti unisonu.
uniforma - uniform|a nustatytos formos drabužis: Visi kariai dėvi uniformą (uniformomis).
unipolinis - bet vieną procesą
unionizmas - principas arba kaip kapitalizuojamos laikomasi tvirto federalinės sąjungos tarp Jungtinių Amerikos Valstijų valstijose ypač per pilietinio karo laikotarpio politikos formavimo arba laikantis profesinės sąjungos politika B principai, teorija, propagavimo būdu, ar sistemos profesinių sąjungų
uniforminis - uniformin|is, uniforminė -> uniforma: uniforminė kepurė.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž