Žodžių tzz reikšmės

pz - pz.
tabu - tabu nkt. dkt. v. 1. pirmykščių tautų religinis draudimas. 2. draudžiamasis daiktas, asmuo, žodis ar kt.
taboka - taboka žr. tabakas.
taboras - taboras kartu klajojančių čigonų grupė, jų stovykla.
tabelis - tabelis buvimo darbe apskaitos lentelė.
tabakas - tabak|as 1. bot. bulvinių šeimos labai nuodingas rūkomasis augalas (Nicotian): Paprastasis tabakas (N. tabacum). 2. to augalo smulkinti lapai rūkyti, kramtyti ar uostyti: Rūkomasis, uostomasis tabakas tabako dūmai. Stiprus, silpnas tabakas Prisikimšti pypkę tabako.
tabūnas - . tabū̃nas (tabun tabun). 1. arklių, galvijų būrys, banda: Tabūnai bandos. Karvė karvę varinėja tabūnè. Kaip ir iššera tokį tabū̃ną kiaulių. Tokiam tabū̃nui gyvulių reikia ir paėst. Atjojo arkliagoniai su visu tabūnu arklių. Gal keturi ar penki dideli [šernai], o paršelių kiek – tabū̃nas. Avelių tabūnùs turi. Pirkdavo arklius tabū̃nais. Su...
tabletė - tabletė presuotų vaistų ritinėlis.
taburetė - taburetė kieta kėdė be atlošo.
tabokinė - genties (Nicotiana) daugiausia Amerikos Bulvinių šeimos augalų su Viscid lapija ir kanalėlių gėlės; ypač aukštas stačias metinis atogrąžų Amerikos žolė (Šiaurės tabacum) auginami jo lapai dirbamos tabako lapai, paruošti naudoti rūkyti ar kramtyti, arba uostomasis tabakas gaminamiems produktams, tabakui (kaip cigarų ar cigarečių), taip pat rūkymo, kaip pra...
tabldotas - tabletė 1a daugiskaitos nardai b vienas iš dviejų lapų nardai valdybos ar abiejų lapų AA baldas, kurį sudaro lygaus plokščio plokštės ant kojų, B (1) tiekimas ar maisto šaltinis (2) akto nustatyta pusė arba , pavyzdžiui montavimas valgyti valgį
tabaluoti - tabal|uoti, tabaluoja, tabalavo 1. kabančiam maskatuoti. 2. judinti į šalis, maskatuoti: Ji tabalavo basomis kojomis. Netabaluok kojų. tabalavimas.
tabakinė - tabakinė krepšelis ar dėžutė tabakui laikyti.
tabakinis - maža dėžutė ūkiui uostomasis paprastai vyksta apie asmenį
tabuliuoti - įdėti į lentelių forma, skaičiuoti, įrašyti, ar sistemingai sąrašas
tabletėmis - aa butas plokštė arba apnašas tinka arba kurios yra užrašas "ba plonas plokštė arba vienas iš nešiojamų lapų, naudojami rašyti C įpasirinktus 4 AA suslėgtųjų arba iš formuoto bloką kietos medžiagos ba maža medikamentais medžiagos masės,
tacheometras - kurį sudaro arba sudaranti viso
tabuliavimas - įdėti į lentelių forma, skaičiuoti, įrašyti, ar sistemingai sąrašas
tabuliatorius - tabuliatorius 1. rašomosios mašinėlės įtaisas lentelėms spausdinti. 2. perforacinis skaičiavimo įrenginys duomenims apdoroti ir spausdinti.
tabernakulis - dažnai kapitalizuotos palapinė šventovė izraelitams per Exodus b archajiško būsto c archajiškas laikiną prieglobstį palapinė už pašvęstojo Eucharistijos elementų talpykla, ypač dekoratyvinių užrakinta dėžutė, naudojama rezervuoti Komunija vyksta maldos namus; ypač didelis pastatas ar palapinė evangelistinių paslaugų
tabelininkas - tabelinink|as, tabelininkė dkt. kas sudaro tabelį.
tabakininkas - tabakinink|as, tabakininkė dkt. tabako pramonės specialistas ar darbininkas.
tabakininkystė - tabakininkystė tabako auginimo teorija ir praktika.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž