Žodžių tysti reikšmės

tįsti - tįs|ti, tįsta, tįso 1. tęstis, trauktis: Tešla, guma, seilės tįsta. 2. ilgėti: Saulė leidžiasi, šešėliai tįsta. Dienos jau tįsta. 3. prk. augti į ilgį: Tas vaikas greit tįsta. tįsimas.
apsitriūsti - nuo purvo ar taršos nemokamai
apsausti - saũsti,-ta, -o 1. sausėti: Upaitė senka, jūros vanduo slūgsta ir jos krantai sausta Prie keliuko pilkuoja saustančių bulvių krūva 2.džiūti:Saũsta jaunas medis nuo įrėžimo peilio apsausėti: Purvai apsaũso biškį Jau šienas gerokai apsaũsęs Kaip apsaũso, vežėm biškį [vasarojų] įsausėti: Insaũs...
apriesti - riẽsti,riẽčia (riẽta), riẽtė1. daryti išlenktą, užlenktą:Ūsus aukštyn riẽsti Užmiršęs viską pasaulyje, žiūrėjau čia į tėtį, čia į ratą, čia į kalvį, kuris rietė geležį, paskui ją suvirino ir pradėjo traukti Kam rieti lendrę? [Katinukas] mokėjo murkti, gražiai į viršų riesti kuprą ir net žiežirbas...
aprausti - raũsti,-ta, raũdo 1.lietis raudona šviesa:Tuo tarpu jau rytai pradėjo rausti, ir žvaigždės ėmė blėsti Žiemių šalyje ir lyg truputį į rytus per pačią beveik Bruožinę raudo dangus Teka saulė, rausta miško eglių viršūnės | Dienos šviesesnės ateities rausta 2.būti raudonam, raudonuoti:Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja ir m...
apskursti - skur̃sti,-ta, skur̃do 1. labai prastai, vargingai, neturtingai gyventi:Jis seniau skur̃do, bet dabar praturtėjo Kaip nustojo žmonys arelką gerti, šinkoriai skur̃sti pradėjo Tiek uždirbdami, mes tiktai skursti galime Kai žmogus be mokslo, skurstì, i gana Skursti žmogus kaip vėlyvas katinukas rudens metu Skurstù kaip ži...
apskrusti - skrùsti,skruñda (skrū̃sta), skrùdo 1. degti be liepsnos, gruzdėti:Iš didelio inkaitimo pradėjo skrùst Jeigu pečiun paberti miltai skruñda – duona iškeps Viršuj kokį spižių užvoži, kad ažsidarytų, kad neleist degt ugniai: skrustè turi skrùst [žievės] Nuimk nuo geležų ryzus, bo pradėjo s...
apskristi - skrìsti,skreñda (skriñda skrýsta, skrañda, skrìda; ), skrìdo (skrỹdo ) 1.judėti oru, mosuojant sparnais:Rudenį paukščiai į dausas skrenda An, paukštė skreñda Skreñda vėl kitos trys paukštės ir kliauga Paukštis skrinda linguodamas Jei gervės žemai skreñda – trumpas...
apskresti - skrèsti,skreñta, skrẽto (skrẽtė) 1. trauktis nešvarumais, purvais, dėtis plutai (smarkiai susitepus):Supurvinti autai skrenta, kad sudžiūsta, sustirsta 2. darytis kietam paviršiui (apdžiūvus, apdegus, pašalus). 1. apsitraukti nešvarumais, purvais:Kaip ne sarmata: vaikai apskrẽtę laksto po sodžių, o močiai nė už ką...
apsiėsti - pašarų nesaikingai
apsimesti - sudaro klaidingą išvaizdą yra, turi arba atlikti
apsikasti - iškirpti žemyn, sumažinti B iškirpti akcizų lupti pašalinti
apsiausti - siaũsti,siaũčia (siaũsti), siaũtė 1. dengti, gaubti, supti kuo:Vaiką kuo siaũčia, kad šilčiau būtų Aš siautu (siaučiu) su sermėga, su kelnėmis Ulonėli mano, siausk mane po ploščiumi Su tarnais, baltu rūbu siausdamas, Pilotop siuntė, plakti liepdamas | O neramios jūros bangos siaučia mus putota drobe Siaučia vak...
apskleisti - skleĩsti,skleĩdžia (skleičia), skleĩdė (skleitė?), skléisti, skléidžia, skléidė 1. plonu sluoksniu kratyti, kloti:Skleĩsk linus ant pievos Eik pirma, skleĩsdamas kūlį, o aš pasku eisiu rišdamas Kaip linai išmirksta, spalį paleida, i skleĩsi Linus tus vešma į lauką, skleĩsma Plon...
apsiversti - sukelti atversti nusiminusi
apsiprasti - įdėti taip, kad likti nustatyti, gyventi b pateikti gyventojai kolonizuoti sukelti pakuoti b sukeldama padugnės arba priemaišas nuskandinti tylus ar tvarkingai išspręsti ar išspręsti įtikinamai paaiškinti
apsileisti - želti ir plėtoti iki išpirkimo b, kad galėtų augti nors vietą ar situaciją,
apsikęsti - įgyti nuosavybėn B gauti kaip grąža uždirbti
apsikeisti - davimo ar vieną dalyką aktas mainais už kitą prekybos
apsijuosti - apjuosti arba sujungti su lanksčia juosta (diržo) b padaryti greitai (kaip pagal kardas diržo ar drabužių laido) c erdvinio, įrengti, ypač investuoti su riterių kardu parengti (save) veiksmų
apsiskųsti - išreikšti sielvartą, skausmą ar nepasitenkinimą
apsisiausti - aa ilgai teka viršutiniai drabužiai, ypač naudojami iškilmingas progas, arba kaip biuro ar profesija ba palaidų drabužių, chalatą simboliu neformalaus drabužiai, ypač namuose danga, mantijos
apsikrėsti - veiksmas arba procesas perkančiosios sudarant sutartis B sutrumpinti ir sustorėjimas veikiančios raumenų ar raumens skaidulų maždaug sumažinti verslo veiklos ar augimo žodžio, skiemens ar žodžių grupė nebuvo garso ar raidės sutrumpinimas būklę; taip pat forma, gaminamas tokio sutrumpinimo veiksmo ar proceso būklę, sudarant sutartis perkančiosios
apsiklausti - ateis dažnai netyčia susidurti b susitikti su (ypač priėmimas)
apsidrausti - patekti į savo rankas, arba į vieną turėti, galios, ar kontrolės, kaip pasinaudoti arba užfiksuoti fiziškai
apsiblausti - bláustis,-iasi, -ėsi, blaũstis1.niauktis, ūktis, blęstis:Dangus bláusiasi, bus lietaus Diena bláusiasi Oras blaũsės, t. y. niaukės, ūkės | Varpos blaũsias prieš lietų 2.darytis mieguistam:Akys bláusiasi ║darytis nesmagiam, suniurusiam:Pats mačiau, kap jo veidas ėmė blaũstis 1.apsiniaukti,...
apsišviesti - aktas ar priemonė nušviečia būti apšviestas kapitalizuojamos filosofinį judėjimą 18-ojo amžiaus pažymėtas atmesti tradicinių socialinių, religinių ir politinių idėjų ir dėmesiu racionalizmas su budizmo galutinio palaimino pažymėtas nesant valstybės būklę noras ar kančių,
apsispręsti - padaryti galutinį pasirinkimą arba sprendimą apie
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž