Žodžių tysau reikšmės

sau - sau prv. atskirai, skyrium: Vienas vežimo ratas sau, kitas sau nulėkė. Eina katras sau (ne kartu) 2 sau dll. pabrėžiant savaimingumą, laisvumą, nerūpestingumą: Ko lendi, eik sau! Valgyk sau sveika. Tu neklausyk, tegul sau šneka. Gali sau važiuoti. Ką tu sau manai?! Gyvena sau kaip gyvenęs. Šiaip sau (prastas, nelabai geras; be svarbesnio reikalo).
tįsa - tįs|a tįsumas; ištįsimas; nusitęsimas: Erdvės t.
prasau - sau leisti arba suteikti malonumo ar pasitenkinimo, pavyzdžiui, norite
tįsus - tįs|us, tįsi 1. lengvai tįstantis, tąsus: Tįsus molis. 2. ištįsęs, nutįsęs: Tįsūs vikiai. tįsumas.
tysoti - tys|oti, tyso, tysojo gulėti, būti išsitiesusiam: Kam tysai lovoje, kelkis! tysojimas.
atsiprasau - jausmas, liūdesys, gailestis, ar atgaila Jęczący, liūdnas įkvepiantis liūdesys, gaila, panieka ar pajuoka
tįslus - tįsl|us, tįsli lengvai tįstantis, tąsus: tįsli tešla. tįsliai prv. tįslumas.
uzmirsau - prarasti negali galvoti ar prisiminti atminimo
tiskalai - tiškalai dgs. kas nutiškę: Kraujo t.
pamirsau - prarasti negali galvoti ar prisiminti atminimo
isikisau - pasitaiko, kristi, ar yra tarp taškų laiką arba įvykius
tįsojimas - pratęsti (1 galūnių ar kūno) atsilošęs pasiekti pratęsti
tįsti - tįs|ti, tįsta, tįso 1. tęstis, trauktis: Tešla, guma, seilės tįsta. 2. ilgėti: Saulė leidžiasi, šešėliai tįsta. Dienos jau tįsta. 3. prk. augti į ilgį: Tas vaikas greit tįsta. tįsimas.
tįsėti - tįsė|ti, tįsi, tįsėjo būti nutįsusiam: Tolumoje tįsi kalnai. tįsėjimas.
tįsinti - tįsin|ti, tįsina, tįsino šnek. 1. tingiai eiti, vilktis: Kur tu tįsini? 2. sunkiai nešti, vilkti: Kur tįsini tą kubilą? tįsinimas.
tįslinti - tįslin|ti, tįslina, tįslino šnek. tingiai eiti, vilktis: tįslina nosies tiesumu per laukus. tįslinimas.
tįstelėti - tįstelė|ti, tįstelėja, tįstelėjo 1. patraukti, patempti, patęsti: Tokią virvę tįstelėsi, ir nutrūks. Mane tįstelėjo kažin kas iš užpakalio. 2. kiek pasitempti, paūgėti: Vaikas jau tįstelėjęs. tįstelėjimas.