Žodžių tvarus reikšmės

tvarus - tvar|us, tvari patvarus, tvirtas: tvarioji pusiausvyra. tvariai prv. tvarumas.
patvarus - patvar|us, patvari 1. nebijantis nepalankių sąlygų, galintis ilgai išsilaikyti: Ä„žuolas - patvarus medis. 2. atsparus ligoms: Jis patvarus žmogus. patvarios sveikatos moteris. 3. pastovus, nesikeičiantis: patvari taika. patvariai prv. patvarumas: Jam trūksta patvarumo.
įtarus - įtar|us, įtari linkęs įtarinėti; įtariantis, nepasitikintis: Įtarus ligonis. įtariai prv.: Jis žiūrėjo į ją labai įtariai. įtarumas.
atkarus - atkar|us, atkari 1. atlašus: Pataisyk dalgį, kad nebūtų atkarus 2. priešingas, neklausantis: Atkarus vaikas. Atkarus ožys. 3. nemalonus, atstumiantis: atkaru žiūrėti. atkariai prv. atkarumas.
nepatvarus - nėra stabili įmonė ar nustatomos ne pastovus, nėra pastovus veiksmų ar judėjimo neteisėtu
marus - mar|us, mari 1. mirtingas: Žmogus yra marus 2. greitai mirštantis: Viščiukas - marus gyvulėlis. 3. nešantis mirtį: Marus šautuvas. mari kulka. marioji liga. marumas.
garus - gar|us, gari garingas. garumas.
darus - dar|us, dari lingv. vartojamas žodžių darybai: Dariosios ir nedariosios priesagos. darumas.
nesvarus - nesvar|us, nesvari netekęs svorio: Kosminėje erdvėje kūnai yra nesvarūs. nesvariai prv. nesvarumas: nesvarumo būklė.
atžarus - atžar|us, atžari šiurkštus, priešingas, atkarus: Atžarus žmogus. atžari išvaizda. atžariai prv. atžarumas.
atsparus - atspar|us, atspari 1. nepasiduodantis išorės veikimui: Karščiui atsparus metalas. Šalčiui atsparios obelų atmainos. 2. turintis imunitetą: Atsparus ligoms. atspariai prv.: atspariai laikytis prieš ką. atsparumas: atsparumas ugniai, drėgmei.
neįtarus - laikyti ar vertas būti vertinama kaip įtariama, įtariamas
nešvarus - nesvar|us, nesvari netekęs svorio: Kosminėje erdvėje kūnai yra nesvarūs. nesvariai prv. nesvarumas: nesvarumo būklė.
neatsparus - per stiprus, kad priešintis
nemarus - nemar|us, nemari 1. nemirtingas. 2. ilgai išliekantis žmonių atmintyje: Laimės geismas - nemarus nemarybė. nemarumas.
stacionarus - stacionar|us, stacionari 1. nekintamas: stacionarusis taškas (mat.). stacionarusis tikimybinis procesas. 2. pastovus, stacionarinis. stacionariai prv.: stacionariai studijuoti, gydyti. stacionarumas.
prieštarus - prieštar|us, prieštari knyg. prieštaraujantis, linkęs prieštarauti.
elementarus - elementar|us, elementari 1. paprasčiausias, pradinis, pagrindinis: Elementariosios dalelės. elementarioji matematika. 2. prk. paprasčiausias, savaime suprantamas: Elementarios elgesio taisyklės. elementariai prv. elementarumas .
sandarus - sandar|us, sandari gerai užsidarantis; nepraleidžiantis vandens, oro ir kt.: Sandarios durys. sandari skrynia. Sandarus kambarys. sandariai prv.: sandariai uždarytos durys. sandarumas.
pranarus - pranar|us, pranari neskalus, susivijęs, pranarotas: Pranarus medis kreivai skyla. pranarumas.
susibarus - ginčo ar skundo pagrindas
solidarus - solidar|us, solidari veikiantis iš vieno, draugiškas, sutariantis, bendras: Solidarus veikimas. solidarioji atsakomybė (teis.). solidariai prv. solidarumas: Tarptautinis solidarumas.
reguliarus - reguliar|us, reguliari 1. tolygiai ir taisyklingai vykstantis: reguliari mityba. Reguliarus gydymas. 2. organizuotas, organizuotai rengiamas, valdomas: reguliarioji kariuomenė. reguliariai prv.: reguliariai šaukti susirinkimus. reguliarumas.
populiarus - populiar|us, populiari 1. visiems suprantamas: Populiarus dėstymas. populiari apybraiža. 2. labai paplitęs, mėgstamas, žinomas, garsus: Populiarus žurnalas, laikraštis. Populiarus visuomenės veikėjas. populiariai prv. populiarumas: Įgyti populiarumo.
nesandarus - leisti skystį ištekėti arba
familiarus - familiar|us, familiari per daug laisvas, nesivaržantis: Familiarus elgesys, kreipimasis. familiariai prv.: familiariai elgtis. familiarumas.
preliminarus - preliminar|us, preliminari parengtinis, parengiamasis, įžanginis: preliminari sąlyga. preliminarieji duomenys. preliminariai prv.
nereguliarus - nėra arba veikia sutinkamai su įstatymais, taisyklėmis, ar nustatyta paprotį
nepopuliarus - nėra populiarus peržiūrėti arba gavo nepalankiai visuomenė
nebepopuliarus - (1) kryptimi toli, iš vidaus arba iš centro
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž